Pragniemy rozpocząć na forum Katolickiego Serwisu Apologetycznego dyskusję na temat kerygmatu. Temat ten wydaje się nam ważny i liczymy na głosy różnych gremiów zainteresowanych głoszeniem Dobrej Nowiny w Kościele katolickim. Oczywiście nie naszym zadaniem jest kompleksowe opracowanie na ten temat. Nasz wkład, jako serwisu apologetycznego, ma polegać na zainicjowaniu możliwie szerokiej debaty. Atmosfera ożywienia intelektualnego w naszym środowisku zaowocowała kilkoma ważnymi tekstami o problematyce kerygmatycznej zamieszczonymi na w naszym serwisie (patrz dział patrz dział Kerygmat po katolicku)[1] .

Read More →