1. Okazja do ekumenicznej modlitwy?

W dniach 16-18 czerwca 2005 roku zawitał do Wrocławia słynny pastor zielonoświątkowy, David Wilkerson. Trudno spotkać katolickiego charyzmatyka dbającego o solidną znajomość ostatnich dziesięcioleci historii ruchu charyzmatycznego na świecie, który nie znałby tego nazwiska. Jego zasługi ewangelizacyjne są powszechnie znane. Nawet w fundamentalnym dla duchowości katolickiej francuskim słowniku Dictionnaire de spiritualité pod hasłem pentekostalizm znajdziemy nazwisko pastora Wilkersona.

Read More →

Przeczytaj KOMENTARZ Jacka Jureczko Potrzebujemy odwagi, aby się przyznać, że czasami my, protestanci, jesteśmy zbyt zarozumiali lub nie jesteśmy zdolni, aby przemyśleć pewne, przybyłe z daleka wartości. Euforyczny, z powodu rezultatów religijnego spisu ludności, który ukazuje liczebny spadek katolików i wzrost protestantów, informator „Panorama”, należący do Misji Narodowych Brazylijskiej Konwencji Baptystów, stwierdza, że istnieje „około […]

Read More →

Zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść drugiego fascynującego rozdziału. Losy najpierw angielskiej, a potem amerykańskiej wspólnoty Shakers są przejmującym świadectwem, jak nadmierne zaufanie do zewnętrznych manifestacji branych za przejawy działania Ducha Świętego może doprowadzić do teologicznej katastrofy i ostatecznej destrukcji […]

Read More →

Jako zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść jednego z najbardziej fascynujących rozdziałów. – zakorzenienie w pentekostalnej tradycji Dwudziestowieczny głosiciel pełnej Ewangelii mocy Bożej, William Branham (1909-1965), zasłynął jako osoba obdarzona charyzmatycznymi darami poznania i uzdrawiania. Wskutek gorliwej modlitwy o […]

Read More →

Wstęp Chciałbym podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem wystąpienia i powrotu do Kościoła katolickiego. Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do moich braci odłączonych, którzy są karmieni nauką antykatolicką właśnie na podstawie świadectwa osób odchodzących z Kościoła katolickiego. Współczuję protestantom urodzonym nie w katolickim Kościele. Współczuję, ale nie z powodu inności, ale z powodu […]

Read More →

Protest przeciwko zawierzeniu ludzkości przez Papieża „W grudniu 2001 r. w Rzymie Papież zawierzył całą Ludzkość istocie, która przedstawiana jest jako matka z dzieckiem na rękach, a nazywana madonną (z włoskiego: Moja Pani). Podały to `Wiadomości` TVP. W związku z tym, część środowisk chrześcijańskich, odrzucających tzw. Kult Maryjny, wystosowała Apel do wierzących Bogu, Stworzycielowi nieba […]

Read More →

W dzisiejszej Polsce coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem tzw. bezwyznaniowego chrześcijaństwa. Na ulicach naszych miast można zauważyć ludzi, którzy wystając z otwartą Biblią w ręku na rogach alejek czy przejść podziemnych, wygłaszają przemówienia dla przechodniów czy jak kto woli – kazania. W Warszawie, gdzie mieszkam, zjawisko to jest dosyć częste. Ludzie ci nie są bierni. Wystarczy choćby na chwilę zatrzymać się […]

Read More →

D u c h  Ś w i ę t y  w  K o ś c i e l e  a : A. Niezniszczalność Kościoła B. Sukcesja apostolska C. Kościoły lokalne (APOSTOLSKIE) D. Tradycja ŚWIĘTA E. Pismo Św. (kanon) F. Nieomylność Kościoła G. Prymat św. Piotra w Kościele H. Prymat biskupów rzymskich   ZAKOŃZCENIE Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu nr 1 wyd. IV popr.* „Chrześcijanin moję imię, katolik zaś nazwisko. Tamto mnie mieni, to charakteryzuje; to świadczy, żem wypróbowany, tamto mówi kim […]

Read More →

Toruń 2001; Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu Nr 5 * „Wszystkie (…) księgi, które Kościół przyjmuje za święte i kanoniczne w całości i ze wszystkimi ich częściami, zostały napisane z natchnienia Ducha Świętego.” papież Leon XIII, Encyklika „Providentissimus Deus” (1893) ODPOWIEDŹ na kwestie sporne (tj. liczne uogólnienia, przeinaczenia faktów, a nawet kłamstwa) zawarte w książeczce, której autorem jest Jerry Dean, p.t. „Co […]

Read More →

ODKRYŁEM, ŻE KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY WIERZE PROTESTANCKIEJ, W OGÓLE JUŻ NIE ISTNIEJE. ISTNIAŁA PO PROSTU KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY PROTESTANCKIEJ NIEZGODZIE. STWIERDZIŁEM, KU MOJEMU BEZGRANICZNEMU ZDUMIENIU, ŻE BARDZO LICZNI LIBERAŁOWIE WCIĄŻ OCHOCZO SIEJĄ PROTESTANCKĄ NIEZGODĘ, CHOĆ DAWNO JUŻ STRACILI PROTESTANCKĄ WIARĘ. Na pierwszej stronie pewnej gazety codziennej ukazał się niedawno artykuł poświęcony Nowej Liturgii[l]; nie żeby miał o niej wiele […]

Read More →