Witamy po przerwie. Niestety firma hostująca nasz serwis pada (Ebita, dawniej Amm) i serwer przestał być dostępny. Nie było z nimi żadnego kontaktu, telefonów nie obierali, skrzynka e-mail przepełniona (pewnie skargami klientów), i nawet siedzibę zmienili, a może po prostu zlikwidowali nikomu nic nie mówiąc. Część automatów nadal działa – bo część klientów ciągle ma […]

Read More →

Serwis Apologetyczny powstał w grudniu 2000 roku. Działalność rozpoczęliśmy od pierwszej wspólnej Mszy św., podczas której homilię wygłosił ks. Andrzej Siemieniewski. Wydaje mi się, że było to wieki temu. Pierwsze nasze spotkanie i długie rozmowy na temat kształtu serwisu odbyły się w gościnnym domu Państwa Ściegienków. Dla mnie było to szczególne spotkanie, w którym uczestniczył:

– Sławomir Czajkowski, koordynator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej
– ks. Andrzej Siemieniewski
– Adam Banaś
– Jacek Schmidt
– Katarzyna Jureczko
– Jacek Jureczko
– Artur Józefiak

Read More →

Podstawowym zadaniem Serwisu Apologetycznego jest obrona wiary chrześcijańskiej – i katolickiej. Jako nasze motto przyjęliśmy werset z Pierwszego Listu św. Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). W tym wezwaniu spotykamy greckie słowo apologia, czyli obrona, a więc apologetyka to szkoła, tj. sztuka obrony wiary, inaczej nazywana teologią fundamentalną.

Read More →