W dniach 7-9 września 2018 roku organizujemy doroczną sesję apologetyczną (drugi weekend września, przyjazd w piątek wieczorem, zakończenie w niedzielę po obiedzie). W tym roku po burzliwych dyskusjach w gronie redakcyjnym – głównie wokół tematu pentakostalizacji (uzielonoświątkowienia) Kościoła – doszliśmy do wniosku, że temat jest szerszy niż tylko wpływ trzeciej fali protestantyzmu na katolicyzm i […]

Read More →