PAMIĘTAMY: REFLEKSJE NAD SZOAH

Postanowiliśmy zamieścić „stary” dokument komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. W najnowższym numerze L’Osservatore Romano 10/2001 dotarła do nas smutna wiadomość przerwania prac katolicko-żydowskiego zespołu historyków. Módlmy się, aby jak najszybciej zostały wznowione badania. I. Tragedia Szoah i obowiązek pamięci Dwudziesty wiek zbliża się szybko ku końcowi i wkrótce rozpocznie się nowe millennium ery chrześcijańskiej. Dwutysiąclecie narodzin Jezusa Chrystusa jest wezwaniem skierowanym

Czytaj dalej

O HISTORYCZNEJ PRAWDZIE EWANGELII

*Matka nasza, Kościół święty, który jest „filarem i fundamentem prawdy” (1 Tm 3, 15), a którego zadaniem jest przekazywanie wiernym zbawienia dusz, dla osiągnięcia swego celu zawsze posługiwał się Pismem św. i bronił go od wszelkich błędnych interpretacji. Ponieważ trudnych problemów nigdy nie brak, egzegeta katolicki nie powinien upadać na duchu, gdy wykładając słowo Boże spotka się z zastrzeżeniami wysuwanymi

Czytaj dalej

PAMIĘTAMY: REFLEKSJE NAD SZOAH

Postanowiliśmy zamieścić „stary” dokument komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. W najnowższym numerze L’Osservatore Romano 10/2001 dotarła do nas smutna wiadomość przerwania prac katolicko-żydowskiego zespołu historyków. Módlmy się, aby jak najszybciej zostały wznowione badania. I. Tragedia Szoah i obowiązek pamięci Dwudziesty wiek zbliża się szybko ku końcowi i wkrótce rozpocznie się nowe millennium ery chrześcijańskiej. Dwutysiąclecie narodzin Jezusa Chrystusa jest wezwaniem skierowanym

Czytaj dalej

Listy Apostolskie

AFTER WORSHIPPING TOGETHER – DEKLARACJA WSPÓLNA Benedykt XVI – MOTU PROPRIO „SUMMORUM PONTIFICUM” REDEMPTIONIS ANNO – LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA TEMAT JEROZOLIMY LIST OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI PIĘĆSETLECIA URODZIN MARCINA LUTRA MANE NOBISCUM, DOMINE – LIST APOSTOLSKI JANA PAWŁA II O EUCHARYSTII MANTRE SI INTENSIFICANO – LIST APOSTOLSKI JANA PAWŁA II MISERICORDIA DEI

Czytaj dalej
1 2