„Ochrzczony katolik” czy „nowo narodzony chrześcijanin”?

„Trzeba wam się powtórnie narodzić” (J 3,7), „jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3), „zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5) – takie oto słowa skierował Pan Jezus do Nikodema, dostojnika żydowskiego (J 3,2). Słowa o „powtórnym” czy – jak niektórzy mówią – „nowym” narodzeniu wyjaśniane są na przeróżne sposoby. Niejednokrotnie możemy na przykład spotkać się z następującym zastosowaniem terminu „nowe narodzenie”: oto uczestnik jakiegoś spotkania ewangelizacyjnego słyszy wezwanie do „odrodzenia” i do „przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela” w takiej oto formie: „Jeśli uwierzysz w Jezusa i uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy – narodzisz się na nowo”. Po czym prowadzący spotkanie wypowiada stosowną modlitwę, którą chętni powtarzają za nim. Na końcu zaś słyszą: „Jesteście teraz zbawieni i narodzeni na nowo”[1].

Read More →

Artykuł pochodzi z miesięcznika ZNAK HISTORIA POJMOWANIA FORMUŁY Historia to ważna, gdyż wyraziły się w niej, wpływając na praktykę, podstawowe cechy samoświadomości Kościoła na poszczególnych etapach jego rozwoju. Twierdzenie budzi spontaniczną aprobatę katolików, sprzeciw wierzących inaczej i mnóstwo pytań u wszystkich. Skoro bowiem zbawienie jest osiągalne tylko w Kościele, to czyżby większość ludzkości, nawet czyniąc więcej dobra i traktując bardziej serio własne religie […]

Read More →

ARTUR SPORNIAK: – Dlaczego deklaracja „Dominus Iesus” spotkała się z taką falą krytyki? KS. ŁUKASZ KAMYKOWSKI: – Deklaracja zostałaby inaczej odebrana, gdyby niektóre jej sformułowania nie kojarzyły się naszym braciom niekatolikom z prześladowaniami z dawnych czasów. Tak się złożyło, że po jej ogłoszeniu spotkałem się z Żydami w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy oraz z członkami krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, skupiającej Kościoły protestanckie […]

Read More →

Artykuł pochodzi z internetowej strony Tygodnika Powszechnego W ostatnim czasie otrzymałem wiele próśb o zajęcie stanowiska w kwestii najnowszej deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”. Spełniając je, chciałbym zaznaczyć, że wypowiadać się mogę jedynie w moim własnym imieniu, nie zaś Kongregacji Nauki Wiary. Jest przy tym oczywiste, że podzielam wypowiedzi tego dokumentu, dotyczące wiary katolickiej. Jednak […]

Read More →

Artykuł pochodzi z internetowej strony Tygodnika Powszechnego Nie spełniają się nadzieje, iż w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa wejdziemy mniej podzieleni, o wiele bliżsi pojednania. Wielki Jubileusz roku 2000 przyniósł znaczące wydarzenia i wymowne gesty, a równocześnie, jak pokazują ostatnie tygodnie, także wielkie rozczarowania, napięcia i kontrowersje. Pytanie o dalszy losy ekumenii wydaje się zatem z wielu względów uzasadnione.   Dokument Kongregacji Nauki Wiary „Dominus […]

Read More →

Artykuł pochodzi z internetowej strony Tygodnika Powszechnego Już się wydawało, że Kościół wszystko zrozumiał jak trzeba. Modlił się z wyznawcami innych religii, uznał swoje winy, prosił o przebaczenie itd., a teraz dobry nastrój popsuła Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary „Dominus Iesus”. Tłumaczenie, że to nie Ojciec Święty, a kardynał Ratzinger, jest naiwne. Mamy silną papieską aprobatę, kluczowe fragmenty odwołują się nie do Piusa IX, […]

Read More →

DIALOG, KTÓRY RELATYWIZUJE MOC ZBAWCZĄ JEZUSA CHRYSTUSA, RADYKALNIE MIJA SIĘ Z PRZESŁANIEM SOBORU WATYKAŃSKIEGO II We współczesnej, bardzo ożywionej, debacie na temat stosunku chrześcijaństwa do innych religii coraz bardziej rozpowszechnia się pogląd, że każda z nich jest dla wierzących równoprawną drogą zbawienia. Przekonanie to stało się popularne nie tylko wśród teologów, ale również w szerokich […]

Read More →

Artykuł ukazał się w „Przeglądze Powszechnym” nr 11/2000. Ratzinger ogłosił dokument „Dominus Iesus”, którym Watykan przekreśla osiągnięcia 30 lat dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, pisząc, że zbawienia mogą dostąpić wyłącznie wyznawcy Kościoła katolickiego i dzieląc Kościoły chrześcijańskie na lepsze i gorsze — obwieścił J. Pałasiński na łamach tygodnika „Wprost” (17 IX 2000). Żeby zrozumieć ich [wyznawców islamu, judaizmu i religii orientalnych] ból i zaskoczenie po […]

Read More →

Rozmowa pochodzi z miesięcznika ZNAK Maj (5) 2201 REDAKCJA: Czym jest deklaracja Dominus Iesus? Jubileuszowym wyrazem wiary Kościoła, że „Jezus jest Panem”, czy… niefortunnym „wypadkiem przy pracy”? KS. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI: To była niezwykła okazja do wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. Jednak, na moje wyczucie, ta okazja nie została wykorzystana we właściwy sposób. Powiem więcej: ona została w jakiejś mierze […]

Read More →

L’Osservatore Romano 3(191) 1997 Powyższy referat został wygłoszony przez kard. Josepha Ratzingera w maju 1996 r. w Guadalajarze w Meksyku podczas spotkania Kongregacji Nauki Wiary z przewodniczącymi Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Kryzys teologii wyzwolenia W latach osiemdziesiątych radykalne nurty teologii wyzwolenia stanowiły najbardziej naglące wyzwanie dla wiary Kościoła. Teologia ta domagała się odpowiedzi i pogłębienia, była bowiem nową, […]

Read More →