Najpierw muszę się nieco pokajać. Otóż nasza dyskusja przybrała charakter „dyskusji nad dyskutantami” zamiast „dyskusji nad problemami”, czemu sam jestem po części winien, skręcając koło sterowe dyskusji jeszcze bardziej w tę stronę. Dziś więc zamiast o dyskutantach – znowu o problemach. Kilka takich niezmiernie interesujących problemów zdaje się wyłaniać na obecnym etapie. Najciekawszy z nich […]

Read More →