1. Okazja do ekumenicznej modlitwy?

W dniach 16-18 czerwca 2005 roku zawitał do Wrocławia słynny pastor zielonoświątkowy, David Wilkerson. Trudno spotkać katolickiego charyzmatyka dbającego o solidną znajomość ostatnich dziesięcioleci historii ruchu charyzmatycznego na świecie, który nie znałby tego nazwiska. Jego zasługi ewangelizacyjne są powszechnie znane. Nawet w fundamentalnym dla duchowości katolickiej francuskim słowniku Dictionnaire de spiritualité pod hasłem pentekostalizm znajdziemy nazwisko pastora Wilkersona.

Read More →

SZKIC POWSTAŁ POD KĄTEM AUDYCJI W RADIO MARYJA NA TEMAT „CHRZEŚCIJAŃSTWO BEZ KOŚCIOŁA” Fakty: 1. Należy bardzo wyraźnie rozdzielić dwa nurty reprezentowane w tzw. wolnych Kościołach (mimo że niekiedy same usiłują wchodzić sobie wzajemnie w kompetencje): chrześcijaństwo bezwyznaniowe i międzywyznaniowe. 2. „Bezwyznaniowi”: a. Są bardzo agresywni wobec Kościoła katolickiego w szczególności, a w stosunku do […]

Read More →

Postanowiłem przeanalizować 17 punktów doktrynalnych Ruchu Nowego Życia. Ta analiza ma, niestety, pewne ograniczenia, ze względu na sam analizowany tekst, ponieważ część z 17 punktów RNZ jest bardzo niejasnych i trudno jest bez ich wykładni jednoznacznie ustosunkować się do ich treści. Ta wieloznaczność jest poniekąd zrozumiała, gdyż owe punkty są zapewne owocem kompromisu, który jednak […]

Read More →

Z zainteresowaniem przeczytałem uwagi dotyczące moich refleksji na temat doktryny Ruchu Nowego Życia. Z pewnością warto wyjaśniać dalej następujące kwestie: A. Jeśli „uznanie tekstu 17 punktów Doktryny nie jest ani warunkiem współpracy z RNŻ ani nawet warunkiem zaangażowania w działania RNŻ” to warto zapytać, co jest takim warunkiem, oraz jaki jest cel formułowania tych 17 […]

Read More →

Niniejszy list otrzymaliśmy 23 lutego 2002 Dziękuję za zainteresowanie Ruchem Nowego Życia i za opisane w powyższym tekście pytania i wątpliwości. Chciałbym pokrótce się do nich odnieść. A. Zacytowany tekst 17 punktów „Doktryny” nie stanowi „konkurencji” dla wyznań wiary Kościoła pierwszych wieków, będących wspólnym dziedzictwem całego chrześcijaństwa. Punkty te są tylko częścią charakterystyki międzywyznaniowej organizacji, […]

Read More →

1. Główne punkty wiary Ruchu Nowego Życia zaprezentowane przez sam Ruch w postaci „Doktryny” brzmią następująco: „Jedyną podstawą na której opieramy nasze przekonania jest Biblia, niezawodne Słowo Boga. Wierzymy, że było ono w wyjątkowy sposób (werbalnie i w pełni) inspirowane przez Ducha Świętego i że w oryginalnym manuskrypcie było napisane bez błędu. Jest ono najwyższym […]

Read More →

Przeczytaj KOMENTARZ Jacka Jureczko Potrzebujemy odwagi, aby się przyznać, że czasami my, protestanci, jesteśmy zbyt zarozumiali lub nie jesteśmy zdolni, aby przemyśleć pewne, przybyłe z daleka wartości. Euforyczny, z powodu rezultatów religijnego spisu ludności, który ukazuje liczebny spadek katolików i wzrost protestantów, informator „Panorama”, należący do Misji Narodowych Brazylijskiej Konwencji Baptystów, stwierdza, że istnieje „około […]

Read More →

Zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść drugiego fascynującego rozdziału. Losy najpierw angielskiej, a potem amerykańskiej wspólnoty Shakers są przejmującym świadectwem, jak nadmierne zaufanie do zewnętrznych manifestacji branych za przejawy działania Ducha Świętego może doprowadzić do teologicznej katastrofy i ostatecznej destrukcji […]

Read More →

Jako zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść jednego z najbardziej fascynujących rozdziałów. – zakorzenienie w pentekostalnej tradycji Dwudziestowieczny głosiciel pełnej Ewangelii mocy Bożej, William Branham (1909-1965), zasłynął jako osoba obdarzona charyzmatycznymi darami poznania i uzdrawiania. Wskutek gorliwej modlitwy o […]

Read More →

Wstęp Chciałbym podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem wystąpienia i powrotu do Kościoła katolickiego. Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do moich braci odłączonych, którzy są karmieni nauką antykatolicką właśnie na podstawie świadectwa osób odchodzących z Kościoła katolickiego. Współczuję protestantom urodzonym nie w katolickim Kościele. Współczuję, ale nie z powodu inności, ale z powodu […]

Read More →