Jezus pragnie uczestniczyć w naszym życiu. Pragnie udzielać nam Bożego pokoju. Pomagać w przezwyciężaniu lęków, wątpliwości i bolesnych wspomnień, które osłabiają nasze poczucie własnej wartości. Paweł pisał do Filipian o Bożym pokoju i umocnieniu, ponieważ osobiście doświadczył Bożej mocy i był przekonany, że to samo doświadczenie może stać się również udziałem innych.

Read More →

Jezus pragnie uczestniczyć w naszym życiu. Pragnie udzielać nam Bożego pokoju. Pomagać w przezwyciężaniu lęków, wątpliwości i bolesnych wspomnień, które osłabiają nasze poczucie własnej wartości. Paweł pisał do Filipian o Bożym pokoju i umocnieniu, ponieważ osobiście doświadczył Bożej mocy i był przekonany, że to samo doświadczenie może stać się również udziałem innych.

Read More →