1. Okazja do ekumenicznej modlitwy?

W dniach 16-18 czerwca 2005 roku zawitał do Wrocławia słynny pastor zielonoświątkowy, David Wilkerson. Trudno spotkać katolickiego charyzmatyka dbającego o solidną znajomość ostatnich dziesięcioleci historii ruchu charyzmatycznego na świecie, który nie znałby tego nazwiska. Jego zasługi ewangelizacyjne są powszechnie znane. Nawet w fundamentalnym dla duchowości katolickiej francuskim słowniku Dictionnaire de spiritualité pod hasłem pentekostalizm znajdziemy nazwisko pastora Wilkersona.

Read More →

Z zainteresowaniem przeczytałem uwagi dotyczące moich refleksji na temat doktryny Ruchu Nowego Życia. Z pewnością warto wyjaśniać dalej następujące kwestie: A. Jeśli „uznanie tekstu 17 punktów Doktryny nie jest ani warunkiem współpracy z RNŻ ani nawet warunkiem zaangażowania w działania RNŻ” to warto zapytać, co jest takim warunkiem, oraz jaki jest cel formułowania tych 17 […]

Read More →

Przeczytaj KOMENTARZ Jacka Jureczko Potrzebujemy odwagi, aby się przyznać, że czasami my, protestanci, jesteśmy zbyt zarozumiali lub nie jesteśmy zdolni, aby przemyśleć pewne, przybyłe z daleka wartości. Euforyczny, z powodu rezultatów religijnego spisu ludności, który ukazuje liczebny spadek katolików i wzrost protestantów, informator „Panorama”, należący do Misji Narodowych Brazylijskiej Konwencji Baptystów, stwierdza, że istnieje „około […]

Read More →

Zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść drugiego fascynującego rozdziału. Losy najpierw angielskiej, a potem amerykańskiej wspólnoty Shakers są przejmującym świadectwem, jak nadmierne zaufanie do zewnętrznych manifestacji branych za przejawy działania Ducha Świętego może doprowadzić do teologicznej katastrofy i ostatecznej destrukcji […]

Read More →

Jako zwiastun nowej książkiks. Andrzeja Siemieniewskiego „Ochrzczeni w jednym Duchu”: Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką prezentujemy (na razie bez przypisów) treść jednego z najbardziej fascynujących rozdziałów. – zakorzenienie w pentekostalnej tradycji Dwudziestowieczny głosiciel pełnej Ewangelii mocy Bożej, William Branham (1909-1965), zasłynął jako osoba obdarzona charyzmatycznymi darami poznania i uzdrawiania. Wskutek gorliwej modlitwy o […]

Read More →

Wstęp Chciałbym podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem wystąpienia i powrotu do Kościoła katolickiego. Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do moich braci odłączonych, którzy są karmieni nauką antykatolicką właśnie na podstawie świadectwa osób odchodzących z Kościoła katolickiego. Współczuję protestantom urodzonym nie w katolickim Kościele. Współczuję, ale nie z powodu inności, ale z powodu […]

Read More →

Protest przeciwko zawierzeniu ludzkości przez Papieża „W grudniu 2001 r. w Rzymie Papież zawierzył całą Ludzkość istocie, która przedstawiana jest jako matka z dzieckiem na rękach, a nazywana madonną (z włoskiego: Moja Pani). Podały to `Wiadomości` TVP. W związku z tym, część środowisk chrześcijańskich, odrzucających tzw. Kult Maryjny, wystosowała Apel do wierzących Bogu, Stworzycielowi nieba […]

Read More →

W dzisiejszej Polsce coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem tzw. bezwyznaniowego chrześcijaństwa. Na ulicach naszych miast można zauważyć ludzi, którzy wystając z otwartą Biblią w ręku na rogach alejek czy przejść podziemnych, wygłaszają przemówienia dla przechodniów czy jak kto woli – kazania. W Warszawie, gdzie mieszkam, zjawisko to jest dosyć częste. Ludzie ci nie są bierni. Wystarczy choćby na chwilę zatrzymać się […]

Read More →

D u c h  Ś w i ę t y  w  K o ś c i e l e  a : A. Niezniszczalność Kościoła B. Sukcesja apostolska C. Kościoły lokalne (APOSTOLSKIE) D. Tradycja ŚWIĘTA E. Pismo Św. (kanon) F. Nieomylność Kościoła G. Prymat św. Piotra w Kościele H. Prymat biskupów rzymskich   ZAKOŃZCENIE Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu nr 1 wyd. IV popr.* „Chrześcijanin moję imię, katolik zaś nazwisko. Tamto mnie mieni, to charakteryzuje; to świadczy, żem wypróbowany, tamto mówi kim […]

Read More →

Toruń 2001; Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu Nr 5 * „Wszystkie (…) księgi, które Kościół przyjmuje za święte i kanoniczne w całości i ze wszystkimi ich częściami, zostały napisane z natchnienia Ducha Świętego.” papież Leon XIII, Encyklika „Providentissimus Deus” (1893) ODPOWIEDŹ na kwestie sporne (tj. liczne uogólnienia, przeinaczenia faktów, a nawet kłamstwa) zawarte w książeczce, której autorem jest Jerry Dean, p.t. „Co […]

Read More →