„Ochrzczony katolik” czy „nowo narodzony chrześcijanin”?

„Trzeba wam się powtórnie narodzić” (J 3,7), „jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego” (J 3,3), „zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5) – takie oto słowa skierował Pan Jezus do Nikodema, dostojnika żydowskiego (J 3,2). Słowa o „powtórnym” czy – jak niektórzy mówią – „nowym” narodzeniu wyjaśniane są na przeróżne sposoby. Niejednokrotnie możemy na przykład spotkać się z następującym zastosowaniem terminu „nowe narodzenie”: oto uczestnik jakiegoś spotkania ewangelizacyjnego słyszy wezwanie do „odrodzenia” i do „przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela” w takiej oto formie: „Jeśli uwierzysz w Jezusa i uwierzysz, że On umarł za twoje grzechy – narodzisz się na nowo”. Po czym prowadzący spotkanie wypowiada stosowną modlitwę, którą chętni powtarzają za nim. Na końcu zaś słyszą: „Jesteście teraz zbawieni i narodzeni na nowo”[1].

Read More →

Pan Jezus dwa tysiące lat temu, podczas swojego ziemskiego życia, założył Kościół. Fundamentem tegoż Kościoła uczynił Dwunastu Apostołów, natomiast kamieniem węgielnym tej specyficznej budowli jest sam Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Można zatem mówić o Boskim pochodzeniu Kościoła. Powstają jednak pytania: czy dzisiejszy Kościół jest tym samym Kościołem, który założył Jezus Chrystus? na jakiej […]

Read More →

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17; Łk 18,18) – takie pytanie zadał Panu Jezusowi pewien człowiek dwa tysiące lat temu. I dziś nie straciło ono na swojej aktualności, a odpowiedź na nie jest jedną z najistotniejszych kwestii dla naszego życia, zarówno teraźniejszego, jak i przyszłego. Wiele osób zastanawia się nad […]

Read More →

Niejednokrotnie spotykamy osoby pozostające w stanie bezżennym. Najczęściej dotyczy to księży czy osób zakonnych, które niejako z urzędu wyrzekają się życia rodzinnego, małżeńskiego. Można jednak spotkać również osoby świeckie, które postanowiły przyjąć właśnie taki styl życia. Nie jest wcale łatwe wytłumaczenie się z takiego pomysłu na życie. Niejednokrotnie można spotkać się ze zdziwieniem, niezrozumieniem, dezaprobatą, […]

Read More →

Soborowa konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium uczyła, że „życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii”, i dlatego „zaleca się usilnie nabożeństwa ludu chrześcijańskiego”, co do których obowiązuje zasada, by „uwzględniając okresy liturgiczne, nabożeństwa te tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej wypływały i do niej wiernych prowadziły” (SC, 12-13). […]

Read More →

Życie łaski jest ciekawe, romantyczne, pełne przygód. Ucieczka przed nią jest skazaniem się na smutną samowystarczalność i nudę. Papież, przypominając o zasadzie pierwszeństwa łaski, wzywa do niespodziewanej i wspaniałej przyszłości. Dlaczego Papież w „Novo millennio ineunte” podkreśla pierwszeństwo łaski w działaniu duszpasterskim? Jest to proroczy głos wobec pokusy duchowości stechnicyzowanej. W życiu człowieka coraz więcej […]

Read More →

Za kilka dni maj, poświęcony Matce Bożej miesiąc nabożeństw odprawianych w kościołach czy przy przydrożnych kapliczkach. Nabożeństwa te są wyrazem pobożności ludowej. Sprawa pobożności ludowej była od kilku lat przedmiotem prac Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Tej pobożności wiele uwagi poświęcił Ojciec Święty w przesłaniu do Zebrania Plenarnego Kongregacji we wrześniu 2001 r., zaznaczając […]

Read More →

Artykuł pochodzi z Tygodnika Powszechnego Czy Kościół w przyszłości może otworzyć drogę do święceń dla kobiet? Kard. Joseph Ratzinger wyraźnie sugeruje, że sprawy potoczą się w stronę przeciwną… Zagadnienie rangi nauczania kościelnego, dodajmy: zagadnienie zupełnie zasadnicze w teologii, jest mało znane „zwykłym” katoliczkom i katolikom. Niewielu z nas ma świadomość, że papież (czy inne urzędy kościelne) w różnych sytuacjach w nierównej mierze angażuje swój autorytet nauczycielski, a tym […]

Read More →

Artykuł pochodzi z Nasze Dziennika z dnia 11 lipca 2001 nr 160 Uczniowie pytali Chrystusa Pana, czy zbawieni będą wszyscy, którzy uwierzą czy tylko nieliczni. Boski Mistrz nie dał odpowiedzi, przynajmniej nie zanotowały tego Księgi Święte. Chrystus mówił raczej jedynie o możliwości zbawienia albo niezbawienia (zatracenia, odrzucenia, potępienia), czyli o możliwości wiecznego zjednoczenia człowieka z Bogiem albo odejścia od Boga (Mt 7, 14;19; 24–26; Mk 10, […]

Read More →

Sobór Watykański II chciał rozważania o Kościele podporządkować rozważaniom o Bogu chciał przedstawić eklezjologię teologiczną we właściwym tego słowa znaczeniu, ale recepcja soborowych dokonań jak dotąd pomijała ten zasadniczy aspekt wypowiedzi eklezjologicznych Soboru i opierała się na pojedynczych hasłach, przez co nie dorównała wielkiej perspektywie ojców Soboru. W okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II, a także w czasie trwania jego obrad, kardynał […]

Read More →