Niektóre grupy po mistrzowsku opanowały umiejętność kształtowania pozytywnego wizerunku. Wykorzystują w tym celu autorytet wybitnych specjalistów, którzy uczestnicząc w sponsorowanych przez sekty konferencjach naukowych dają niejako dowód poparcia. Nawet jeśli nie utożsamiają się z nauką sekty, sama ich obecność staje się pośrednią aprobatą dla jej działalności. Kościół Zjednoczeniowy stara się wykazać swe prawdziwie naukowe podejście organizując sympozja, na […]

Read More →

Artykuł otrzymaliśmy od pana Lecha Rugały w dniu 26 czerwca 2001 18:05 Przeczytaj również: Farma ekologiczna, wegetarianizm, duchowe oświecenie??? Turyści wędrujący przez Rudawy Janowickie, czasami przechodzą obok farmy, ktorej gospodarze zamiast traktora używają wołów. O tym, co dzieje się wewnątrz gospodarstwa wie niewielu. Poniżej przesyłam artykuł autorstwa dziennikarki Moniki Adamczyk ukazujący prawdę o farmie Hare […]

Read More →

Przytaczamy list otrzymany od pana Lecha Rugały w dniu 26 czerwca 2001 18:07 Przeczytaj również: Kryszna pierze mózgi? Turyści wędrujący przez malownicze pasmo Rudaw Janowickich często przechodzą obok farmy, której gospodarze zamiast traktora używają wołów. Czym naprawdę jest to gospodarstwo wie niewielu. Poniżej tekst ukazujący prawdę o farmie Hare Kryszna w Czarnowie w Sudetach. Farma […]

Read More →

Artykuł pochodzi z Naszego Dziennika z dnia: Piątek, 22 czerwca 2001r. – nr 144 ”Są cudowni – opowiadała matce o nowych znajomych 18-letnia córka po powrocie z Częstochowy. – Piękni, czyści, nie palą, nie piją, chcą godnie przeżyć życie, tak jak ja”. Dwa miesiące później zniknęła z domu – matka nie wie, z kim i gdzie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania werbowników […]

Read More →

Artykuł pochodzi z miesięcznika Posłaniec Serca Jezusowego 5/97 Sekty „nowej generacji” i ruchy parareligijne, które pojawiły się współcześnie w Polsce, są pomysłowe i elastyczne w formach swej działalności. Wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, by zaproponować swoją doktrynę, wejść w nowe środowisko. OBOZY WĘDROWNE l INNE FORMY WYPOCZYNKU są atrakcyjną propozycją zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Korzystając z tańszych „wakacji językowych”, obozów wędrownych, […]

Read More →

KWESTIA SŁOWNICTWA 1. Uwagi wstępne Przyzwyczailiśmy się mówić o „sektach” i wydaje się nam, że wiemy, co termin ten implikuje. Niemal zawsze słowo „sekta” kojarzyło się nam z małą grupą ludzi, wywodzącą się z północnoamerykańskiego protestantyzmu, z działalnością prozelicką stale prowadzoną w naszych krajach. Takie postawienie sprawy oznaczało umieszczenie problemu w ramach chrześcijaństwa. Dzisiaj, jak się wydaje, sytuacja bardzo się zmieniła. Wszędzie pojawiają […]

Read More →

Copyright by Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach Starają się wykorzystywać Biblie i przedstawiać jako źródło swego autorytetu (w tym także Jezusa Chrystusa), ale jest to jedynie „złudzenie optyczne”. Prezentują się jako jedynie prawdziwy interpretator Biblii, a nawet jako jedynie prawdziwy reprezentant chrześcijaństwa lub jako jego jedyny prawdziwy kontynuator (np. Moon). W istocie zaś zaprzeczają one podstawowym prawdom chrześcijańskim (Trójca […]

Read More →

(Raport bieżący wydany przez Watykan w oparciu o ok. 75 wypowiedzi i dokumentacji otrzymanych do 30 października 1985 od 75 regionalnych i krajowych Konferencji Episkopatów) „L’Osservatore Romano” , wyd. polskie, nr 5 1986, Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wobec wyznań chrześcijańskich wywodzących się z Reformacji katolicy używali określenia sekta. Sobór Watykański II nie użył tego określenia ani razu. Wprowadził on termin bracia odłączeni, który dziś stosuje […]

Read More →

„L’Osservatore Romano” , wyd. polskie, nr 11 (197)1997, s.54-58. Od pewnego czasu w środkach przekazu mówi się o „sektach wewnątrzkościelnych” lub o „sektach wewnątrzkatolickich”. To negatywne określenie wymierzone jest przeciw całej serii ruchów i wspólnot, które powstały w ostatnich dziesięcioleciach. Podczas gdy wcześniej wiele z tych grup opatrywano etykietką „konserwatywnych” lub „fundamentalistycznych”, teraz próbuje się je odizolować […]

Read More →

Raport został sporządzony w imieniu Komisji Młodzieży, Kultury, Wychowania, Informacji i Sportu i jest poświęcony działalności pewnych „nowych ruchów religijnych” na terenie państw Wspólnoty Europejskiej. Sprawozdawca: Mr Richard Cottrell. Na posiedzeniu sesji, które odbyły się 19 kwietnia i 10 czerwca 1982 r., Parlament Europejski odesłał do Komisji Młodzieży, Kultury, Informacji, Sportu oraz do Komisji prawnej projekt rezolucji, przedstawiony przez M. Balfe, a odnoszący […]

Read More →