Polemika z artykułami o Ruchu Światło–Życie:
KS. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI – PRZYJĄŁEM JEZUSA I NARODZIŁEM SIĘ NA NOWO!
MAREK PIOTROWSKI – KERYGMAT W KURSACH EWANGELIZACYJNYCH
KS. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI – EWANGELIZACJA EKUMENICZNA? GARŚĆ CYTATÓW
TOMASZ DYĆ – ROZPRAWA KRYTYCZNA O ‚CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO ŻYCIA’


O serwisie „Apologetyka” gdzieś kiedyś słyszałem. Nigdy jednak do niego nie zaglądałem – w internecie jest wiele interesujących miejsc i po prostu nie da rady odwiedzić ich wszystkich. Nowe miejsca odkrywa się najczęściej w efekcie w ten sposób, że ktoś znajomy zwróci uwagę na jakiś serwis, na miejsce do którego warto czy trzeba zajrzeć.

Trochę podobnie było i tym razem – zwrócono mi uwagę na artykuły zamieszczone w „Apologetyce”, choć bynajmniej nie zachęcano do ich czytania a raczej wskazywano na konieczność ustosunkowania się do nich.

Przeczytałem wszystkie teksty zamieszczone w dziale „Gorące polemiki – Przyjąłem Jezusa i narodziłem się nowo”, zajrzałem też do analogicznego działu na forum. Natychmiast zwróciły moją uwagę liczne informacje o Ruchu Światło–Życie. Dyskusja nad formacją ruchu, do którego należę, z oczywistych powodów mogła mnie zainteresować. W Ruchu toczą się od dawna debaty nad formacją, ulega ona korektom, a na niektórych odcinkach bardzo istotnym zmianom. Spojrzenie osób stojących z zewnątrz może być ciekawe, inspirujące, nawet jeśli nie ze wszystkim mógłbym się zgodzić.

Artykuły na „Apologetyce” do takiej twórczej refleksji jednak nie pobudzają. Nie sposób podejmować jakiejkolwiek refleksji, gdy podczas lektury tekstu co chwilę natyka się na informacje o Ruchu, jego historii czy formacji, które są zwyczajnie nieprawdziwe. Dlatego moją wypowiedź muszę niestety zacząć od prostowania zawartych w artykułach informacji. Będą to po kolei informacje z tekstu Marka Piotrowskiego, wypowiedzi na forum Jacka Święckiego oraz artykułów ks. Andrzeja Siemieniewskiego i Tomasza Dycia,. Z góry zastrzegam, że ze względu na ilość sprostowań jestem w stanie wskazać tylko na fakty, nie dokumentując ich szczegółowo – o każdej sprawie można by napisać osobny spory artykuł. Zachęcam do sięgania do opublikowanych historii Ruchu Światło–Życie, również do dokumentów z początków Ruchu (znaczna część z nich jest opublikowana).

Marek Piotrowski przedstawia „Trochę historii Ruchu Światło–Życie”. Jakich to informacji się w nim dowiadujemy?

W 1978 roku udało się Ruchowi Agape przekonać władze Ruchu Światło-Życie do przekształcenia programu I stopnia oazy tak, by pierwsze dni przeżywane były według schematu ‚czterech praw”.

A naprawdę było tak: 8 grudnia 1975 roku papież Paweł VI wydał adhortację o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”. Adhortacja ta stała się jednym z podstawowych dokumentów źródłowych Ruchu Światło–Życie, jedną z inspiracji do przebudowania programu formacyjnego, włączenia do niego treści ewangelizacyjnych. Drugą inspiracją były wydane przez Stolicę Apostolską w 1972 roku „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, dokument przywracający w Kościele Katolickim katechumenat. Na tym dokumencie oparto formację w Ruchu Światło–Życie nazywając ją deuterokatechumenatem. I trzecią inspiracją były kontakty ekumeniczne z ruchem Agape, którego materiały rzeczywiście również wykorzystano. Zmiana programu formacyjnego nastąpiła w 1977 r. W książce Dariusza Cupiała, na którą Marek Piotrowski się powołuje, jest to wszystko dość dokładnie omówione. Jednak z artykułu na „Apologetyce” czytelnik nie dowie się ani o wpływie adhortacji „Evangelii Nuntiandi” ani o „Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Pozostają „działania aktywistów protestanckich” jako jedyny powód zmian i jedyna inspiracja.

Pisze dalej Marek Piotrowski: „Niekiedy dokonywano pewnych zmian, aby ‚ochrzcić po katoliku’ program CCC – np. do ‚dziesięciu kroków Nowego Życia’ (Nie mylić z ‚czterema prawami życia duchowego’) wprowadzono temat ‚Kościół”.

To zdanie jest szczególnie bulwersujące. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak „dziesięć kroków Nowego Życia”. Autorowi chodzi o „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Błąd w nazwie to jednak zupełny drobiazg w porównaniu z pozostałymi przekłamaniami.

„Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej” to nazwa programu formacyjnego wprowadzającego „Drogowskazy Nowego Człowieka” – zasady życia Ruchu Światło–Życie. Ani ten program ani „Drogowskazy” w ogóle nie wywodzą się z CCC! Podstawowym źródłem „Drogowskazów” jest „Nasz program” – wcześniejszy program dla lektorów, sformułowany w 1971 roku. Jest tutaj pewna inspiracja CCC – mianowicie ks. Blachnicki zaczerpnął stamtąd koncepcję całościowego spojrzenia na program jako na kroki ku dojrzałości (powtarzając niemal dosłownie nazwę używaną w CCC). I tylko tyle.

Znów trzeba odwołać się do książki Dariusza Cupiała, bowiem stamtąd Marek Piotrowski zaczerpnął zapewne swoje informacje. Jednak Dariusz Cupiał wprost pisze o tym, że przeszczepione zostały jedynie pewne elementy programu CCC. Co jednak szczególnie istotne, zestawia w tabelce kroki CCC i kroki ruchu oazowego (czyli „Drogowskazy Nowego Człowieka”).

Marek Piotrowski po prostu nie mógł nie zobaczyć, że różnice nie ograniczają się do „wprowadzenia tematu ‚Kościół”. W obu ruchach są zaledwie cztery takie same kroki (na dziesięć)! Nie było sposobu przeoczyć, że ruch oazowy na drugim miejscu ma „Niepokalaną”, że jest tam również „Liturgia”! Kroki identyczne jak w CCC to „Jezus Chrystus”, „Duch Święty”, „Modlitwa”, „Świadectwo”. Czy Marek Piotrowki chciałby podważyć katolickość któregoś z tych czterech kroków? Co więcej, w oazowym schemacie Niepokalana jest na drugim miejscu, przed Duchem Świętym. Jest to na pierwszy rzut oka mało poprawne również z katolickiego punktu widzenia (materiały formacyjne tłumaczą, dlaczego świadomie przyjęto taką kolejność). Samo zaś określenie „Niepokalana” jest zaczerpnięte z duchowości Maksymiliana Kolbego! Nie trzeba wiedzieć o bliskich związkach ks. Blachnickiego z Niepokalanowem, by skojarzyć choćby to, że określenia „Niepokalana” używają tylko katolicy. Zwraca zresztą na to uwagę Dariusz Cupiał.

Trzeba jeszcze dodać, że każdy z „Drogowskazów Nowego Człowieka” (czyli oazowych kroków) to tak naprawdę kilka zdań. Np. drogowskaz „Jezus Chrystus” brzmi: „Jezus Chrystus jest moim światłem i życiem oraz jedyną drogą do Ojca; przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela, oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował”. I te zdania są już całkowicie inne niż w kroku „Jezus Chrystus” CCC. Podobnie jest w przypadku pozostałych kroków mających swoje odpowiedniki w obu ruchach. Również materiały formacyjne „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej” nie są bynajmniej importowane z CCC – pierwsze sześć jest autorstwa ks. Blachnickiego, następne zostały opracowane przez inne osoby, częściowo po śmierci założyciela Ruchu Światło–Życie. Materiały zawierają nie tylko konspekty spotkań (do każdego kroku dwa), ale również nabożeństwa zaczerpnięte z „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”.

I jak się to ma do „programu CCC”, który został tylko „ochrzczony po katolicku” przez jedynie „wprowadzenie tematu Kościół”?

Ponieważ, jak wspomniałem, najistotniejsze informacje Marek Piotrowski mógł znaleźć w książce, na którą się powołuje (i naprawdę nie mógł ich nie znaleźć!), najłagodniejsze określenie jakie mi się w tym miejscu nasuwa to: świadome wprowadzenie czytelnika w błąd.

Idźmy dalej. Według D. Cupiała, protestanci wzięli na siebie odpowiedzialność w trzech obszarach, „treści kerygmatu, jego ujęcia w postaci materiałów formacyjnych, metod ewangelizacyjnych” czyli w praktyce za całość ewangelizacji.

Ten ostatni wniosek wyprowadza już Marek Piotrowski. Wnioskowanie dość ciekawe. Zdziwiłby się pewnie nieżyjący pierwszy moderator Centralnej Diakonii Ewangelizacji salwatorianin ks. Leszek Irek, że odpowiedzialnymi za całość ewangelizacji byli protestanci. Ale może książka wprowadziła w błąd? Usiłowałem znaleźć te „obszary” w pracy Dariusza Cupiała. Nie znalazłem – może przeoczyłem, choć starałem się czytać dokładnie i szukałem po kilka razy. Natomiast znalazłem tam takie zdania: „Protestanci przyjęli rolę nie tyle równorzędnego podmiotu wspólnej ewangelizacji z katolikami, ale pozycję wspierającą działalność ks. Blachnickiego i jego ruch”. „Mija się z prawdą również ten, kto w planie ewangelizacji widzi tylko elementy z ekumenicznego importu. Plan zawierał bowiem szereg elementów oryginalnych”. Dariusz Cupiał podkreśla inspiracje ekumeniczne bardzo mocno, protestuje przeciwko pomijaniu ich w niektórych publikacjach. Ale nie da się uczciwie wyciągnąć z jego książki wniosku, że za całość ewangelizacji odpowiedzialni byli protestanci – skoro pisze coś dokładnie przeciwnego.

Po wskazaniu protestanckich inspiracji w prowadzonej przez ruch oazowy ewangelizacji Marek Piotrowski stwierdza: Program oazowy przypominał teraz tłumaczenie „z języka protestanckiego” na „katolicki” – i miał cechy takiego tłumaczenia.

Za to, co program oazowy przypomina Markowi Piotrowskiemu, nie mogę odpowiadać. Mogę natomiast wyrazić zdziwienie, że takie skojarzenia w nim budzi program oparty na dokumencie wydanym przez Kongregację Kultu Bożego („Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”). Trzeba podkreślić, że program oazowy wiernie odtwarza drogę wtajemniczenia opisaną w „Obrzędach”. Oczywiście, „Obrzędy” nie przewidują szczegółów formacyjnych. Popatrzmy w takim razie na te szczegóły. W pierwszym roku deuterokatechumenatu są to „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej” – o ich źródłach piszę powyżej. Natomiast w drugim roku mamy kręgi liturgiczne oparte o czytania niedzielne! Trzeci rok to „Droga do wspólnoty” opracowana przez australijską wspólnotę Oblatów Maryi Niepokalanej. To ma być „tłumaczenie z języka protestanckiego”?

Materiały, w których znajdują się inspiracje protestanckie, w trzyletnim roku formacji obejmują nie więcej niż trzy miesiące (podaję ten czas już naprawdę maksymalnie biorąc pod uwagę wszystkie materiały, których można znaleźć choćby ślad inspiracji CCC – ewangelizacyjne, rekolekcyjne, postoazowe). Marek Piotrowski nie pisze jednak o tych tylko materiałach a o CAŁYM programie Ruchu. W każdym razie nigdzie nie wskazuje, aby czynił jakieś rozróżnienia, a uważam że jego zdania trzeba traktować ściśle – podobnie jak bardzo ściśle wszyscy autorzy „Apologetyki” traktują oazowe podręczniki dokonując rozbioru poszczególnych zdań czy analizy znaczenia poszczególnych wyrazów.

Kolejne twierdzenie Marka Piotrowskiego: V Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych (KKO) posunęła się do stwierdzenia: „Jesteśmy w sytuacji krytycznej, brak nam własnych kadr, więc w takiej sytuacji powinniśmy współpracować i brać to, co jest dobre”.

We wnioskach Kongregacji nie ma takiego stwierdzenia. I właściwie na tym powinienem zakończyć ustosunkowanie się do tej wypowiedzi autora. Znalazłem jednak zdanie, które Marek Piotrowski przytacza jako „stwierdzenie kongregacji”. Dariusz Cupiał mianowicie dość dokładnie opisuje kongregację, zamieszczając różne wypowiedzi, jakie na niej padły. Przytoczone zdanie jest fragmentem podsumowania pracy jednej z grup. Czyli zdanie wypowiedziane przez jakieś grono (a może tylko przez jedną osobę – podsumowania pracy w grupach sporządza się w ten sposób, by odzwierciedlały różnorodność wypowiedzi) Marek Piotrowski przedstawia jako wypowiedź całej Kongregacji. Nie zauważa przy tym żadnych innych głosów – np. wskazujących na konieczność rozwagi we współpracy ekumenicznej. Cóż, właściwie nic nie powinno mnie już dziwić.

Był taki moment, iż większość biskupów opowiadała się za zawieszeniem Ruchu Światło-Życie. To, że do tego nie doszło, Oaza zawdzięcza najprawdopodobniej wstawiennictwu jednego z biskupów.

To kolejny cytat z artykułu Marka Piotrowskiego. Wchodzimy tu właściwie w sferę plotek i domysłów. Nie jest tajemnicą, że ruch oazowy jako rzeczywistość nowa budził różne kontrowersje i nie wszyscy biskupi byli mu przychylni. Ale taka sytuacja, w której tylko „jeden biskup” wstawił się za ruchem ratując go w ten sposób? Któż miałby być tym „jednym biskupem”? Od razu nasuwają się DWIE kandydatury: kard. Wojtyła, z którym ks. Blachnicki bardzo ściśle współpracował i który był obecny podczas najważniejszych wydarzeń w powstającym ruchu oazowym i bp Błaszkiewicz, sufragan przemyski, delegat Episkopatu ds. Służby Liturgicznej, który z racji tej funkcji niejako reprezentował ruch oazowy wobec Episkopatu (oazy rozwijały się wówczas w ramach Duszpasterstwa Służby Liturgicznej), oficjalnie stając się delegatem również ds. Ruchu Światło–Życie. Jak się jednak okazuje, prawdziwa jest odpowiedź trzecia: w książce D. Cupiała znajduje się list bpa Władysława Miziołka do bpa Błaszkiewicza, w którym bp Miziołek ustosunkowuje się do zarzutów o „protestantyzacji” ruchu oazowego. Czyli to bp Miziołek miałby być tym „jednym biskupem”. Tyle, że – bp Miziołek był przewodniczącym komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Gdy do Episkopatu wpłynęło opracowanie z zarzutami pod adresem ruchu oazowego, przekazano je do właściwej komisji. Odbyło się posiedzenie tej komisji, potem zaś na prośbę bpa Błaszkiewicza bp Miziołek wyraził pogląd na temat zasad współpracy ekumenicznej. Zawarty w książce list nie stanowi jakiegoś aktu wstawiennictwa „jednego z biskupów” tylko rozstrzygnięcie Kościoła hierarchicznego. Zrozumiałbym gdyby w ten sposób przedstawiono tę historię w jakiejś laickiej gazecie, nie rozumiejącej metod działania Kościoła. Ale tu podejmuje się krytykę Ruchu pod hasłem obrony katolickości!

Kolejne zdanie dotyczy kwestii pobocznej, niemniej dobrze ilustruje, na ile tezy Marka Piotrowskiego mają odbicie w rzeczywistości. Przekonanie o niemożności korekty programów bez udziału ks. Blachnickiego – zresztą potem podjęto starania wszczęcia procesu beatyfikacyjnego, więc nawet „nie wypadało” kwestionować jakiegokolwiek elementu zatwierdzonych przez niego rekolekcji.

Czytając tę wypowiedź i przypominając sobie wszystkie toczące się od lat dyskusje na temat zmian programu, mogę tylko już westchnąć. Oazowe programy formacyjne są przedmiotem korekt od wielu lat. Dokonywano ich już zresztą za życia ks. Blachnickiego (po jego wyjeździe na Zachód). Oczywiście – nie dokonuje się wielkich rewolucji, bo te programy są naprawdę dobre. W praktyce też okazuje się, że łatwo wskazywać niedostatki czy potrzeby zmian, natomiast przygotować jakąś rzeczywiście dobrą propozycję o wiele trudniej. Stąd też w ruchu oazowym często więcej jest mówienia o potrzebie zmian niż tych zmian rzeczywiście się przeprowadza. Niemniej podejście do programów Założyciela jest dokładnie przeciwne niż przedstawia to autor. Traktujemy je z ogromnym szacunkiem, ale jesteśmy otwarci na ich zmienianie. To właśnie jest zgodne z duchem ks. Blachnickiego zawsze otwartego na znaki czasu.

Teraz chciałbym odnieść się do pytania zadanego przez Jacka Święckiego na forum. Pytanie to rozpoczęło temat „Po co o. Blachnicki sprowadzał Amerykanów do Polski” (http://apologetyka.katolik.pl/forum/viewthread.php?tid=888). Dlaczego sakramenty przesunięto dopiero na drugi stopień? – pyta Jacek Święcki. Klasyczne pytanie zawierające założenie. Założenie to jednak – zwłaszcza w kontekście konsekwencji, jakie Jacek Święcki z niego wysnuwa – jest całkowicie nieprawdziwe.

Mówi się niekiedy, że na I stopniu jest spotkanie z Bogiem przez Słowo i modlitwę, na II przez liturgię, na III przez wspólnotę. Można tak przedstawiać program oazowy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jednak ogromne uproszczenie – wskazanie na pewne kierunki, mocniejsze akcenty. Program bowiem jest wielowątkowy, pewne tematy wracają na każdych rekolekcjach, niektóre zagadnienia są ciągle obecne. I tak jak na II stopniu jest jak najbardziej obecne Słowo Boże (głównym tematem rekolekcji jest przecież Księga Wyjścia!), tak na I stopniu są obecne sakramenty.

Po pierwsze – codziennie celebrowana jest Eucharystia. I jest ona celebrowana bardzo starannie, przygotowana, angażuje się w nią wszystkich. Eucharystia stanowi prawdziwy szczyt dnia. Jacek Święcki o Eucharystii wspomniał („codzienne uczestnictwo w pięknie celebrowanej Eucharystii”), zarazem jednak jasno dał do zrozumienia, że siłę oddziaływania Eucharystii uważa za niewielką – Eucharystia miała „wyrównywać braki”, jednak się to nie udało.

Cóż, dziwna to obrona katolicyzmu, która pomniejsza rolę Eucharystii. Rozumiałbym, gdyby msza św. była zepchnięta na margines, odprawiona niedbale, w pośpiechu – ale sam Jacek Święcki przyznaje, że jest odprawiana pięknie (i tak rzeczywiście jest). Czy naprawdę uważa, że większą siłę oddziaływania ma dyskusja na spotkaniu w grupie niż Eucharystia? Przecież już z czysto psychologicznego punktu widzenia, jeśli cały dzień się kręci wokół Eucharystii – bo trzeba przećwiczyć służbę, przygotować śpiewy, bo czasem dostanie się ochrzan za błędy w czasie służenia – to właśnie Eucharystia będzie o wiele mocniej oddziaływała. A poza psychologicznym spojrzeniem jest spojrzenie człowieka wierzącego – wierzącego w moc Chrystusa przychodzącego w Najświętszym Sakramencie.

Ale Eucharystia nie jest jedynym sakramentem obecnym na oazie I stopnia. Bardzo istotną rolę odgrywa spowiedź. Inaczej niż na wszelkich rekolekcjach, które spowiedzią się kończą, okazja do spowiedzi stwarzana jest już w dniu przyjazdu. Z bardzo istotnym uzasadnieniem. Rekolekcje mianowicie należy przeżywać w stanie łaski uświęcającej. Jest to „normalny stan życia chrześcijańskiego”, w tym stanie człowiek jest otwarty na Boga i może szczególnie doświadczyć owoców rekolekcji. Spowiedź wraca jeszcze parę razy, najważniejsza jest jej wspólnotowa celebracja w X dniu oazy. Warto podkreślić, że Ruch Światło–Życie jako pierwszy wprowadzał celebracje sakramentu pojednania w Polsce dokonując studyjnych przekładów nabożeństw. Od wielu lat są już one oficjalnie obecne w naszym kraju, ale śmiem twierdzić, że w praktyce są stosowane głównie na oazach.

I wreszcie trzecim sakramentem, o którym mowa jest na I stopniu, jest chrzest. Czy więc naprawdę można powiedzieć, że sakramenty „przesunięto na II stopień”?

Chwilę zwlekam z pokazaniem, jak chrzest umiejscowiony jest w oazie I stopnia. Chciałbym bowiem najpierw postawić pytanie: o czym autorzy (zwłaszcza ks. Andrzej Siemiewski i Marek Piotrowski) „zapomnieli” w swoich artykułach? Tak się bowiem jakoś składa, że artykuły zawierają nie tylko przekłamania, ale podają informacje dziwnie wybiórczo.

Zacznijmy więc od chrztu. Zarówno Marek Piotrowski jak i ks. Andrzej Siemieniewski wyrażają troskę o to, że program formacyjny skutkuje pomniejszeniem roli chrztu. Chrzest został sprowadzony do jednego z tradycyjnych, martwych i nieprzełomowych obrzędów – pisze Marek Piotrowski. Chrzest jest drugorzędnym tematem – stwierdza ks. Siemiewski. To tylko przykładowe zdania, na temat pomniejszania roli chrztu obaj autorzy piszą bardzo dużo.

Żaden jednak z nich ani słowem nie wspomina, że na oazie I stopnia ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych! Odbywa się ono wieczorem X dnia rekolekcji podczas nabożeństwa nawiązującego do Wigilii Paschalnej. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest jednym ze szczytów dni oazy I stopnia.

Również u żadnego z autorów nie przeczytamy nic na temat nabożeństwa światła i wody. Odbywa się ono w czwartym dniu (dniu przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela!), kończy się procesją z zapalonymi świecami do figury Matki Bożej i źródła. Nie mówi się tam wprawdzie wprost o chrzcie, ale nawiązanie do symboliki chrzcielnej jest oczywiste.

Z kolei nabożeństwo światła i wody to nie jedyne pominięcie odnoszące się do IV dnia. Na temat przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela obaj autorzy rozpisują się obszernie. Tyle, że można z ich tekstów dowiedzieć się nieco dziwnych rzeczy. Dla Marka Piotrowskiego przyjęcie Jezusa odbywa się w formie „paraobrzędu” czy po prostu „obrzędu”. To, że program rekolekcji żadnego obrzędu nie przewiduje, to zupełny drobiazg. Ks. Siemieniewski pisze natomiast, że przyjęcie Jezusa odbywa się podczas osobistej modlitwy. Gdyby ktoś przeczytał tylko uwagi do Namiotu Spotkania (tak w Ruchu Światło–Życie nazywa się osobistą modlitwę), mógłby przyznać mu rację. Rzeczywiście proponuje się, by uczestnicy rekolekcji podczas modlitwy prosili o to, by Jezus był Panem ich życia. Tyle, że… na tym się nie kończy. Podczas Eucharystii odprawionej wieczorem, poprzedzającej wspomniane nabożeństwo światła i wody, następuje szczególne wyakcentowanie Komunii św. Jest specjalny komentarz, podejście do Komunii z zapalonymi świecami. O tym ks. Siemieniewski (i oczywiście Marek Piotrowski) nie wspomina ani słowem. Później zaś w toku dyskusji na forum dziwił się, gdy przytoczono „Uwagi w sprawie realizacji programu oaz rekolekcyjnych” – było tam napisane, że przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela następuje w momencie przyjęcia Komunii św. Jakoś to nie pasuje do założonej tezy o protestantyzacji, prawda?

A nabożeństwo światła i wody kończy się przy figurze Maryi dlatego, że ona jest wzorem nowego człowieka, całkowicie oddanego Jezusowi. Przywołaniem wzoru Niepokalanej, która najpełniej przyjęła Jezusa, kończy się na oazie dzień przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela! O tym również z żadnego artykułu nie możemy się dowiedzieć.

Wypada jeszcze dodać, że temat chrztu wraca w toku dalszej formacji – na II stopniu jest nabożeństwo Paschy wprost oparte na Wigilii Paschalnej, również z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Szczytem formacji jest Triduum Paschalne przeżyte w formie rekolekcyjnej. O chrzcie mówi również pierwszy dzień oazy III stopnia. Tak wygląda ów „drugorzędny” czy „pominięty” sakrament.

O czym jeszcze autorzy „Apologetyki” nie piszą? Skoro kwestionują treść przekazu ewangelizacyjnego w Ruchu Światło–Życie, wydawałoby się oczywiste, że pokażą, jaki powinien być przekaz katolicki. Pokażą przez odwołanie się do mówiącego na ten temat dokumentu kościelnego czyli adhortacji „Evangelii nuntiandii”. Marek Piotrowski cytuje tę adhortację bardzo obficie, ale akurat tej kwestii w ogóle nie przywołuje. Nie czynią tego również ks. Siemieniewski ani Tomasz Dyć. A papież Paweł VI pisze: „Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego (…) Ewangelizacja będzie zawsze zawierać – jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu – także to jasne stwierdzenie: w Jezusie Chrystusie Synu Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie jako dar łaski i miłosierdzia Bożego” (n. 26, 27). Czy przypadkiem te właśnie treści nie są zawarte w „Czterech prawach duchowego życia”?

Dziwię się również, że ani ks. Siemieniewski ani Marek Piotrowski w ogóle nie wspominają, że podnoszone przez nich zarzuty i obawy były już przedmiotem badania Kościoła hierarchicznego. Wspomniałem o wypowiedzi bpa Miziołka, skądinąd dość ostrej w tonie wobec osoby, która zarzuty postawiła. Marek Piotrowski dokonał super ekwilibrystyki – wydarzenie, w którym Kościół potwierdził współpracę ekumeniczną Ruchu, przedstawił właściwie jako zarzut. A trzeba powiedzieć, że była jeszcze jedna wypowiedź na temat programu formacyjnego. Bp Tadeusz Błaszkiewicz jako odpowiedzialny za Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej powołał komisję, w skład której oprócz niego weszli ks. Stanisław Nagy (obecny kardynał), o. Augustyn Jankowski i ks. Wojciech Danielski. Komisja dokonała przeglądu materiałów formacyjnych ruchu oazowego i udzieliła im swej aprobaty.

Oczywiście takie wypowiedzi nie są ostateczne, można się z nimi nie zgadzać. Jednak zupełne ignorowanie głosu Kościoła przez osoby, które głoszą, że bronią ortodoksji katolickiej, wydaje mi się nieco dziwne.

W tym momencie chciałbym bliżej przyjrzeć się artykułowi ks. Andrzeja Siemieniewskiego a dokładnie jego początkowi. W przechodzeniu do tzw. wolnych kościołów uczestniczy nadspodziewanie dużo osób, które przeszły formację oazową – pisze ks. Siemieniewski. Czy teza ta jest poparta jakimiś badaniami? Czy też jest wyłącznie świadectwem wrażeń i odczuć autora?

Jeśli były prowadzone jakieś badania, to wypadałoby je przytoczyć. Brak źródła tego twierdzenia jest poważnym brakiem, właściwie dyskwalifikującym cały tekst – jest to przecież jego teza wyjściowa, na której opiera się całe dalsze rozumowanie. Autor zaczyna przeglądać program oazowy dlatego, że „dużo osób, które przeszły formację oazową” przeszło do wolnych kościołów. Teza ta powinna więc być dobrze udokumentowana – jeśliby okazała się błędna, całe dalsze rozumowanie jest zbędne.

Trzeba podkreślić, że ks. Siemieniewski używa tutaj określenia „przeszli formację oazową”. To określenie ma swoją konkretną treść: oznacza osoby, które przeżyły oazę I, II i III stopnia oraz trzyletnią pracę w ciągu roku. Nie chodzi więc o osoby, które były tylko raz były na rekolekcjach albo jedynie chodziły na spotkania wspólnoty oazowej nigdy nie wyjeżdżając na oazę. Nie chodzi również o liczne osoby, jakie można spotkać zwłaszcza w większych wspólnotach – utrzymujące ze wspólnotami kontakty nieregularne, czasem bardziej towarzyskie, które o sobie mówią, że „są w oazie”, ale tak naprawdę formacji nie podejmują. Nie chodzi wreszcie o osoby z licznych zwłaszcza dawniej grup nie mających nic wspólnego z Ruchem Światło–Życie, które jednak nazywano (i same się nazywały) oazą na zasadzie nazywania oazą każdej przykościelnej grupy młodzieżowej. Jest dla mnie oczywiste, że autor jest w używanej terminologii precyzyjny – skoro sam analizuje oazowy podręcznik w ten sposób, że zwraca uwagę na znaczenie pojedynczych słów czy zdań, wychwytując nawet cienie różnych możliwych interpretacji.

Skoro ks. Siemieniewski używa tak precyzyjnego określenia, tym bardziej wypadałoby, by wskazał na jakich badaniach swoje twierdzenie opiera. Brak wskazania źródeł każe mi podejrzewać, że autor nie odwołuje się do żadnych badań. Dziwię się temu ogromnie, bo przecież ks. Siemieniewski jako pracownik naukowy niewątpliwie doskonale wie, że własne odczucia i wrażenia bywają zwodnicze i w żaden sposób nie można na nich się opierać.

Ks. Siemieniewski pisząc o przejściach byłych oazowiczów do wolnych kościołów stara się sprawić wrażenie obiektywnego – zwraca uwagę, że przejścia do innych kościołów zdarzają w każdym środowisku, że większość byłych oazowiczów przez całe życie wspaniale korzysta z daru wiary, którego zaczerpnęli niegdyś na rekolekcjach oazowych i spotkaniach Ruchu Światło-Życie. Ten obiektywizm jest jednak tylko pozorem. Zaraz bowiem dodaje: powinniśmy się spodziewać, że procentowy udział oazowiczów wśród tych osób będzie niższy niż generalnie w społeczeństwie, czyli nie za duży. A, jak twierdzi, tak nie jest.

Czy rzeczywiście tak nie jest? Jak pisałem, jest to całkowicie gołosłowne twierdzenie autora. Załóżmy jednak, że ma on rację. Warto zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje – pisze dalej. Bardzo słuszne pytanie, jednak bez przeprowadzenia konkretnych badań skazani jesteśmy na domysły.

Ale oczywiście pewne refleksje można poczynić. Pamiętając rzecz jasna, że opieranie się na własnych odczuciach może być zwodnicze. Niemniej trudno autora uznać za obiektywnego, skoro natychmiast po postawieniu wskazanego pytania przechodzi oazowego do programu formacyjnego, pomijając okoliczności wręcz się tutaj narzucające.

Jaka jest mianowicie droga ludzi, którzy zmieniają wyznanie? U jej początku często są jakieś duchowe poszukiwania, wynikające z niemożności znalezienia się we własnym Kościele. Początkiem tych poszukiwań jest wejście do jakiejś grupy czy wspólnoty – zmiana kościoła jest wszak rzeczą poważną, ludzie niezadowoleni najczęściej jednak najpierw szukają jakiegoś miejsca we własnym Kościele.

Każdy, kto był czy jest w jakiejś dynamicznej wspólnocie, zauważa że wokół takiej wspólnoty kręci się wiele osób. Niby zaangażowanych, ale nie do końca. Ciągle stawiających trudne pytania, ciągle szukających. Będących potężnym wyzwaniem dla odpowiedzialnych i animatorów. Niektóre z takich osób udaje się związać ze wspólnotą na stałe, inne jednak odchodzą – do innej wspólnoty, innego ruchu. Potem jest jeszcze jedna wspólnota, jeszcze jedna. Niestety, na którymś etapie tej drogi jest zmiana kościoła, często też nie oznaczająca końca wędrówki.

Co to ma wspólnego z ruchem oazowym? Ano to, że kiedyś wspólnoty katolickie w Polsce to były głównie wspólnoty oazowe. I praktycznie każdy, kto jakoś szukał, o oazę się otarł. Niektórzy uczestniczyli w rekolekcjach, inni w pracy w ciągu roku, jeszcze inni przychodzili na otwarte spotkania (dni wspólnoty, spotkania modlitewne). Jeśli ktoś w swoich poszukiwaniach przeszedł przez kilka wspólnot, to wspólnota oazowa wśród nich raczej być musiała. Niewątpliwie nie jest żadnym powodem do chluby to, że nie udało się zatrzymać takich ludzi w Kościele (choć iluś pewno jednak zatrzymano). Niemniej gdy pytamy, dlaczego wśród członków innych kościołów są byli oazowicze, to jest to jeden z istotnych aspektów odpowiedzi.

I nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ks. Siemieniewski o tym nie wspomniał – skoro pytanie o przyczyny postawił. Nie mogę uwierzyć, że człowiek, który ma jaką taką orientację w polskim Kościele, nie zauważy, iż swoista „nadreprezentacja” byłych oazowiczów jest właściwie wszędzie. I wśród kapłanów, i wśród członków zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, i wśród katechetów, i wśród członków rozmaitych innych ruchów i stowarzyszeń, również wśród członków Episkopatu! Jej przyczyną jest właśnie to, że kiedyś niemal każdy jakoś przez oazę przechodził. Daleko zresztą nie trzeba szukać – bodajże wszyscy autorzy krytycznych wypowiedzi na temat oazowej formacji na forum „Apologetyki” mają ją za sobą! Ale niestety drugą stroną tego pięknego medalu może być to, że byłych oazowiczów można znaleźć również wśród tych, którzy Kościół opuścili.

Na koniec zostawiłem sprawę, która muszę powiedzieć, nieco mnie ubawiła. Tomasz Dyć omawiając książeczkę „Czy słyszałeś o Czterech Prawach Życia Duchowego” pisze „Warto też nadmienić, że w ‚czterech prawach’ zauważone zostały pewne braki czy niezgodności z doktryną katolicką – co zaowocowało np.: zmianą sformułowań w ‚czterech prawach’ stosowanych w Ruchu Światło-Życie” – i tu odwołuje się (w przypisie) do strony internetowej Ruchu, dodając „Szczegółowe opisanie wszystkich korekt ‚czterech praw’ dokonanych w Ruchu Światło-Życie leży poza moimi możliwościami. Warto jednakże wiedzieć, że oprócz innego sformułowania ‚czterech praw’ zmieniono także sposób ich interpretacji”.

Gdy zorientowałem się, co znajduje się na stronie wskazanej przez Tomasza Dycia, wybuchnąłem śmiechem. Otóż jesienią 2003 r. na potrzeb internetowych stron Ruchu Światło–Życie opracowywałem „słownik” przedstawiający podstawowe i często używane oazowe pojęcia. Oczywiście znalazły się tam również „Cztery Prawa Życia Duchowego”. Przepisałem je z jakichś materiałów, które miałem pod ręką (nie pamiętam w tej chwili jakich), dokonując przy okazji korekty stylistycznej. Całość (były tam nie tylko „Cztery Prawa” ale i zdanie wprowadzające) podpisałem rzecz jasna swoim nazwiskiem.

Istota sprawy leży w tym, że nie ma jakiegoś jednego, powszechnie obowiązującego sformułowania „Czterech Praw Życia Duchowego”. To przecież nie są przykazania! Wiadomo, że pierwsze prawo mówi o Bożej miłości skierowanej do każdego człowieka, drugie o grzechu, który oddziela człowieka od Boga i nie pozwala doświadczyć tej miłości. Trzecie prawo mówi o Jezusie, który przyszedł na ziemię, aby zniszczyć skutki grzechu i przywrócić jedność z Bogiem. Czwarte prawo to wezwanie do przyjęcia Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela. Taka jest ich treść, przekazuje się zaś ją różnymi słowami.

I nie jest to bynajmniej praktyka Ruchu Światło–Życie. W ten sposób „Cztery Prawa” funkcjonują przede wszystkim w Ruchu Nowego Życia. Mam z dawnych czasów książeczkę omawianą przez Tomasza Dycia. Ale obecnie Ruch Nowego Życia posługuje się nieco inną. Nosi tytuł „Przyjaźń z Bogiem”, przekazuje dokładnie te same treści, ale sformułowania są inne. Również same „Cztery Prawa” nie brzmią tak samo i nie jest to tylko kwestia ewentualnego wygładzania języka – choć oczywiście ich sens się nie zmienił.

Tak więc nie miałem pojęcia, że przywołując „Cztery Prawa” takich a nie innych materiałów dokonałem „zmiany sformułowań stosowanych w Ruchu Światło-Życie”. I że chodziło mi to, aby usunąć „niezgodność z doktryną katolicką”. Sytuacja niewątpliwie dla mnie zabawna, ale kompletnie nie odpowiadająca rzeczywistości.

Niestety – i to już nie jest zabawne – Tomasz Dyć znalazł się w pułapce stosując standardy przyjęte przez autorów „Apologetyki”. Standardy polegające na chwytaniu za słówka, dopatrywaniu się w tekstach drugich znaczeń, wszelkich potencjalnie możliwych interpretacji. To, że te interpretacje nikomu, poza autorami „Apologetyki”, do głowy nie przychodzą (zwłaszcza zaś nie przychodzą do głowy uczestnikom formacji), to już nie jest istotne.

Swoją drogą w nowej książeczce Ruchu Nowego Życia nie ma iluś sformułowań analizowanych krytycznie przez Tomasza Dycia. Przypuszczam, że autorzy dokonali zmiany kierując się jasnością przekazu, uznali że nowe sformułowania są lepsze, lepiej oddają to, o co chodzi. Normalne udoskonalenie opracowania, ciekawe jednak jakie ukryte znaczenia odkryliby autorzy „Apologetyki”.

Trudno mieć oczywiście pretensje do autora, że zwrócił uwagę na różnice sformułowań. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazanie przezeń przyczyn tych różnic było wyraźnym nadużyciem. Tomasz Dyć nikogo o przyczyny różnic nie pytał, tylko po prostu je wymyślił – tak by mu pasowały do artykułu. Ciekawa metoda dowodzenia swoich racji. Chyba jednak nie za bardzo katolicka.

Tak przy okazji – Ruch Światło–Życie rozważa wprowadzenie nowego typu rekolekcji: oazy ewangelizacyjnej. Ewangelizacja na tej oazie nie będzie oparta na „Czterech Prawach Życia Duchowego”. Powód? Uczestnicy tych rekolekcji w toku dalszej formacji będą co najmniej dwa razy rozważać „Cztery Prawa” – i to w niedługim czasie. Chodziło więc o to, aby nie musieli powtarzać ich trzykrotnie. Niemniej jestem w stanie sobie wyobrazić owe „głębie uzasadnień”, gdyby ta oaza już była wprowadzona i gdyby któryś z autorów „Apologetyki” dowiedział się, że oto wprowadzono w Ruchu Światło–Życie ewangelizację, która nie jest oparta na „Czterech Prawach Życia Duchowego”.

Gdy przystępowałem do pisania tego tekstu, miałem szczery zamiar podjąć dyskusję z tezami autorów „Apologetyki”. Nie sądziłem jednak, że tyle miejsca (i czasu) zajmie mi samo prostowanie faktów i zwracanie uwagi na pominięcia. Trochę szkoda, bowiem wizja ewangelizacji, Kościoła, jego obecności w świecie jaką prezentują autorzy „Apologetyki” jest w istotnych miejscach rażąca inna od mojej. Byłoby więc o czym podyskutować. Jest to jednak, jak widać, temat na odrębny artykuł – tu trzeba poprzestać na sprostowaniach. Nieuchronnie jednak nasuwa mi się pytanie: czy gdyby tezy autorów były prawdziwe, trzeba by do ich wykazania uciekać się do aż takich manipulacji?

Krzysztof Jankowiak

 1. Zawód…
  Przeczytawszy wypowiedź Rzecznika Ruchu Światło-Życie zarzucającą mi różnorodne przeinaczenia, w pierwszym odruchu spłodziłem sążnistą, 11 stronicową polemikę pracowicie przytaczając dowody i fakty na poparcie swojego tekstu.

  Jednak ochłonąwszy uświadomiłem sobie (nie bez pomocy przyjaciół z Apologetyki), iż takie podejście dowiodłoby przedkładania dyskusji nad jej przedmiot. Można oczywiście wejść w schemat ‚dawania odporu na dawanie odporu’, donikąd to jednak nas nie zaprowadzi.

  Zaproponowałem więc spokojną, tworczą rozmowę na skupioną na poruszonych problemach, a nie na próbie przeniesienia dyskusji na grunt „dawania odporu” (szerzej patrz http://www.apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1023&Itemid=111 ).

  Niestety, przez kilka miesięcy nie doczekałem się odniesienia do podniesionych problemów, a dziś Pan Rzecznik powtorzył epitety („manipulacja”, „przekłamania”) na forum „Katolika”).
  Jest mi z tego powodu niewymownie przykro – nie tylko dlatego że p. Krzysztof Jankowiak pozwala sobie na podobne sformułowania względem mnie, ale także także dlatego iż jestem zawiedziony że Rzecznik Ruchu zdaje się upatrywać rozwiązania problemów nie w spokojnym dialogu, ale raczej w ucieczce od rozmowy o problemach.
  Nawiązując do tego i do komentarza powyżej : myślę że brak autorefleksji, a nie wskazywanie problemów prowadzi do „niszczenia dobrych inicjatyw”.

  Dopóki Pan Rzecznik nie zrozumie że wskazując na te – byc może bolesne – sprawy JESTEM PO STRONIE RUCHU ŚWIATŁO ŻYCIE znacznie mocniej niż pochlebcy, dopóty będzie wyswiadczał niedźwiedzią przysługę Ruchowi.
  pozdrawiam
  Marek Piotrowski

 2. Brawo!
  Cieszę się, że rzecznik Ruchu Światło-Życie odparł zarzuty i jak się okazało prawdziwe i rzeczywiste przekłamania oraz fałszowanie prawdy ze strony Apologetyki! To coi napisał niżej pan Piotrowski jest żenujące.

  Póki co jestem zdania tego, że działalność serwisu apologetyka.katolik.pl powinna być zlikwidowana. Jak się okazuje strona zawiera błędne informacje (nie wszystkie, aczkolwiek tak owe istnieją),a więc wprowadza czytalenika w pewnej mierze w błąd.

 3. Brawo ?
  No cóż, do tego stopnia „odparł” iż gdy przedstawiłem Mu dowody (cytaty z dokumentów Ruchu) na forum Oazy, natychmiast cały wątek został… skasowany.
  I to mimo zapewnień że po przeniesieniu wątku z forum katolika temat nie będzie „tłumiony”.

 4. Aby nie być gołosłownym…
  Aby nie być gołosłownym podam cytaty z materiałów Ruchu udowadniające że przynajmniej część materiałów Ruchu sugeruje iż NOWE NARODZENIE (DAJĄCE NOWE ŻYCIE) następuje dopiero w chwili „oddania życia Jezusowi” i następuje dopiero na Oazie (czyli że po Chrzcie nie mamy Nowego Życia a wlaściwym obrzedem inicjacji chrześcijańskiej jest owo „oddanie życia”. Oto fragmenty :

  [quote]„Spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela i Pana jest równoznaczne z tym, co nazywa Ewangelia nowymi narodzinami. Stanowi to problem kluczowy rozmowy Chrystusa z Nikodemem: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego» (J 3,5)”[str 17 podrecznik].[/quote]
  [quote]„Życiodajne spotkanie z Chrystusem nastąpi wtedy, gdy przyjmiemy Jezusa w sposób świadomy, wolny i osobisty jako swojego Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero […] zostaniemy objęci Bożym planem przygotowanym dla naszego życia. Wtedy, gdy dokonamy tego osobistego przyjęcia Chrystusa, wypełni się obietnica: «Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (J 1,12)”(ONZ stopień I str 16 podrecznik).[/quote]
  [quote]„Jednym z głównych celów formacyjnych Oazy Nowego Życia I stopnia jest uświadomienie uczestnikom, że przyjęcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i Pana i udzielenie Ducha Świętego oraz nowe narodziny z ducha – to nie dwa odrębne wydarzenia, ale to dwa aspekty jednej i tej samej rzeczywistości, których nie można od siebie oddzielić […]. Osobiste spotkanie z Chrystusem to równocześnie nasze nowe narodziny. Ten, kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo”[ONZ podrecznik].[/quote]
  [quote]„Oto pierwszy etap (stopień): Zbawienie. Kiedy osiągamy ten etap, wspinamy się na pierwszy stopień? Gdy przyjmiemy Chrystusa wiarą jako swojego osobistego Zbawiciela. O tym zapewnia św. Paweł: Rz 3,22-26”[podrecznik 151][/quote]
  Notatnik uczestnika także dostarcza ciekawych twierdzeń. Stwierdza (słusznie !) że człowiek nie jest dzieckiem Bożym, dopóki się na nowo nie narodzi (str 22). I wszystko byłoby dobrze gdyby nie to że na stronie 35 tak tłumaczy czym są Nowe Narodziny :
  [quote] „Osobiste przyjęcie Chrystusa przez wiarę to nowe narodziny w Duchu, który staje się w nas źródłem wody żywej, uzdalniając nas do prowadzenia życia w pełni Ducha Świętego „[/quote]Żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, Notatnik uczestnika prowadzi czytelników wprost do wniosku, że „wyznanie Jezusa” jest celem ewangelizacji(strona 66).
  Jak z tego widać na Oazę przyjeżdżają osoby nie posiadające Nowego Życia – wyznanie i oddanie życia Jezusowi nie jest w tym ujęciu następnym krokiem, rozwinięciem i usupełnieniem, ale w ogóle pierwszym krokiem człowieka nie posiadającego, mimo Chrztu, [b]w ogóle[/b] Nowego Życia. Dlatego zresztą mówi się o ewangelizacji a nie – jak należałoby się spodziewać – o reewangelizacji.
  Czy rzeczywiście ochrzczone i praktykujące sakramenty osoby które przyjechały na Oazę nie mają jeszcze Nowego Życia ?
  Czy to jednak znaczy że osoby ktore nigdy nie pojechały na Oazę nie są nowo narodzonymi chrześcijanami ? co w takim razie z Chrztem Świętym ?

 5. Bzdury!
  Osoby, które doświadczają skutków i mają świadomość przyjętego chrztu jest niewielu (chodzi o ludzi, którzy nie uczestniczą żywo w żadnmej wspólnocie rozwijającej się).

  Co do pierwszego cytatu to wyraża on prawdę. Tyle! Nie rozumiem co jest w nim błędnego. Nikodem pragnął porozmawiać z Jezusem, bo rozpoznał Go jako nauczyciela przybyłego od Boga, chciał sięod Niego uczyć. Jezus mu powiedział o konieczności ponownego narodzenia. Następnie wiadomym jest iż po tym spotkaniu Nikodem zmienił swoje życie. Bronił Jezusa w Wysokiej Radzie, powołując się na prawo, a po Jego śmierci przyznał się do Niego, pomagając pogrzebać Go po królewsku. Chodzi więc o po-nowne narodziny, a innymi słowy mówiąc: nowe narodziny z wody i z Ducha!

  Do innych cytatów nie będę się odwoływał. Napiszę tylko, że wielu jest „katolików”, a także członków wielu innych wyznań chrześcijańskich, którzy tak naprawdę uczęszczają do kościoła, czy to na Eucharystię, czy na nabożeństwo, aczkolwiek nie żyją oni jako ci, którzy narodzili się z wody i z Ducha. Myślę, że pan dobrze o tym wie, że jest wielu ludzi, którzy o wodzie chrztu, już dawno zapomnieli, a chrzest jest to dla nich „zwykły obrzęd w którym wypada wziąć udział.” Co do narodzin z Ducha, to jest to abstrakcja dla wielu, właśnie wielu tych niedzielnych, czy jednorocznych katolików. Pan o tym wie. Dlatego człowiek, nawet już ochrzczony, szczególnie jako niemowle powinien w spoób całkowicie wolny przyjąć, czyli zaakceptować Jezusa jako Pana jego życia, i Zbawiciela jego osoby.

  Na koniec chciałbym dodać, że cytaty i odpowiedź Pana w cale nie dowodzą, że nie byłey stosowane przekłamania, choćby w datach i wydarzeniach Ruchu.

 6. 1/Jak to jest że „nowo narodzeni chrześcijanie” z RŚŻ pozwalają sobie na sformułowania ad personam wobec mnie, na które ja nie pozwalam sobie wobec nich ?
  1/
  Dyskutuje Pan, Damianie, ZUPEŁNIE inny temat (a mianowicie czy potrzebne jest świadome opowiedzenie się za Jezusem,mimo wcześniejszego Chrztu). Dodam, że dyskutuje Pan niepotrzebnie, gdyż w 100% się co do tej kwestii z Panem zgadzam – jest potrzebne, gdyż Chrzest jest jak narodziny, a życie chrzescijańskie to coś dużo więcej i wiele jest osób o faktycznie martwej wierze.

  Kwestia podnoszona przeze mnie (i innych) jest zupełnie inna – zwracam uwagę na szereg faktów, z których najważniejsze to fakt iż :

  a/Nieprawdą jest jakoby owo opowiedzenie się było POCZĄTKIEM Nowego Życia i jest biblijnym NOWYM NARODZENIEM. Nie ma zadnej wątpliwości że termin ten zarówno w Biblii jak i w konsekwencji w nauce Kościoła związany jest z Chrzem Świętym który jest chrześcijanskim aktem inicjacji. I to niezależnie od tego, że niektorzy traktują go (jak słusznie Pan napisał) jako „zwykły obrzęd w którym wypada wziąć udział” Tym bardziej trzeba w nauczaniu podkreślać jego wartość i to że otrzymywany w nim Dar Nowego Życia jest zawieszony na wierności Boga, a nie człowieka (człowiek przez brak wierności może niestety „udaremnić Boży zamiar względem siebie” /jak w Łk 7,30/ i zaprzepaścić swoje zbawienie)

  b/Nieprawdą jest, jakoby przylgnięcie do Boga i świadoma decyzja musiała (choć oczywiście może) nastąpić w postaci aktu „oddania życia Jezusowi” a la pomysły III fali Reformacji z XIX wieku.

  c/Nieprawdą jest, jakoby wyznanie takie (wyrażone przez chrześcijanina) powodowało automatyczne odpuszczenie grzechow.

  2/Co do rzekomych przekłamań w moim tekście, napisałem 11 stronicową polemikę z przytoczeniem odpowiednich źródeł (którą zresztą Pan Rzecznik zna, gdyż przez 1 dzień „wisiała” na Apologetyce). Przyjaciele z Apologetyki przekonali mnie jednak że polemika z p. Rzecznikiem na tematy drugorzędne odwróci rozmowę od głównego problemu i może ją skierować w kierunku personalnym, zdecydowałem się więc ją zdjąc dla dobra sprawy i dyskusji.

  3/Chciałbym Pana prosić żebyśmy pozostali w ramach dyskusji merytorycznej – wyrazy „wartościujące” typu „bzdura”, „żenujące” nie wnoszą do naszej dyskusji nic – z wyjątkiem jej antagonizowania.

  4/Byłem przez wiele lat związany z Ruchem jako animator i zależy mi na nim – i m.in. dlatego piszę to, o czym piszę – zwłaszcza że moje wątpliwości są nieodosobnione. W interesie nas wszystkich (jako Kościoła) oraz w interesie Ruchu (jako części tego Kościoła) leży albo rozwianie tych wątpliwości (ale merytoryczne, a nie za pomocą dyskredytacji adwersarza) albo – jesli są uzasadnione – dokonanie koniecznyh korekt. I myślę że takie jest działanie na korzyść Ruchu – próba zakrzyczenia sprawy jest dla Ruchu niedźwiedzią przysługą

 7. Prośba – byłbym wdzięczny gdyby uznał Pan pierwszy punkt (zaczynający się od słów „jak to jest”) za niebyły i przyjąć przeprosiny. Miał on zostać skasowany przed wysłaniem i jest to mój błąd, a nie mam niestety mozliwości edycji. przepraszam
  Marek MRB

 8. Dobro Ruchu?
  „Byłem przez wiele lat związany z Ruchem jako animator i zależy mi na nim – i m.in. dlatego piszę to, o czym piszę – zwłaszcza że moje wątpliwości są nieodosobnione. W interesie nas wszystkich (jako Kościoła) oraz w interesie Ruchu (jako części tego Kościoła) leży albo rozwianie tych wątpliwości (ale merytoryczne, a nie za pomocą dyskredytacji adwersarza) albo – jeśli są uzasadnione – dokonanie koniecznych korekt. I myślę że takie jest działanie na korzyść Ruchu – próba zakrzyczenia sprawy jest dla Ruchu niedźwiedzią przysługą”

  Ja myślę, że pana działanie nie jest działaniem na korzyść Ruchu Światło-Życie, a co za tym idzie Kościoła. Gdyby tak było, to swoje przekonania udostępniłby tym, którzy są odpowiedzialni w Ruchu za te materiały i plan formacyjny, całą treść formacyjną Ruchu. Myślę, że pan jednak dyskredytuje Ruch w tym, że właśnie podważa pan jego opinię wśród tych, którzy wchodzą na ten serwis i czytają to co jest tu napisane. Kolejna sprawa dotyczy tego, że nie wiem co pan i inni którzy pisali artykuły o Ruchu chcieli osiągnąć przez to? Tak naprawdę nic w ten sposób nie osiągnęlibyście i myślę, że nie osiągnęliście, bo prowadzić działalność rzekomo entuzjastyczną i rzeczywiście tak jest. Jednak nie jest to jak się okazuje działalność, która miałaby pomóc Ruchowi czy Kościołowi. Kolejna sprawa, którą chciałbym zaznaczyć to pytanie: Czy serwis apologetyka.katolik.pl jest odpowiednim miejscem na poruszanie spraw, które dotyczą wielu osób, wspólnot, ruchów? Jeśli tak, to czy nie jest rozsądniejszym prowadzenie takiej działalności niepublicznej, a właśnie tylko i wyłącznie pomiędzy tymi, którzy mają wpływ na poruszane tematy. Przykład: Ruch Światło-Życie. Wątpliwości wobec planu formacyjnego, pojęć i treści materiałów powinny być przedstawione tym, którzy mają na Nike wpływ. Czyż nie? W końcu pana wątpliwości nie są odosobnione!! J Bo tak naprawdę to nie wiem, czy ja jako członek tej wspólnoty mam wpływ na to co znajduje się w materiałach formacyjnych. Wiem, że wasze świadectwo (a był pan przez wiele lat związany z Ruchem jak animator i podobno zależy panu na nim) nie daje mi tego przekonania iż chcecie dobra Ruchu i Kościoła. Tak marginesie w ogóle artykuły z tego serwisu nie ukazują mi piękna Kościoła, ale wręcz przeciwnie, jakoś ukazują mi osobiście Kościół jako coś co jest wspólnotą ludzi i wspólnot w których czai się zagrożenie wobec mnie. To moja prywatna opinia o tym serwisie.
  Pisze pan, że był pan przez wiele lat związany z Ruchem jako animator. To wcale mnie nie przekonuje o tym, że jest pan osobą kompetentną by pisać publicznie mimo wszystko o tym, co jest nie tak i co wartałoby zmienić. Znam ludzi, którzy byli i są w Ruchu przez ok. 25 lat i wcale nie mają oni wątpliwości wobec planu formacyjnego czy jakichkolwiek treści Ruchu, poza tym są to osoby, które są teologami, jedna osoba, którą znam jest doktorem teologii i wykłada. Ta na marginesie i całkiem osobiście to sądząc po pana artykule, niech pan wybaczy, ale znajome mi osoby są bardziej kompetentne w takich sprawach.

 9. Dobro Ruchu !
  Panie Damianie, proszę wybaczyć ale wszystkie Pana twierdzenia bazują na Pana zdaniu o mnie (czy innych wypowiadających się na Apologetyce osobach – nawiasem mówiąc nie wiem czy Pan zauważył ale wśród wypowiadających się jest także osoba o kwalifikacjach co najmniej równych kawlifikacjom Pana utytułowanych znajomych).
  Wolałbym gdyby odniósł się Pan do poruszanych kwestii – bowiem nawet jeśli uda się Panu dowieść że Marek Piotrowski to np. prostak, nieuk i szubrawiec niczego to nie wniesie do problemu merytorycznego.
  Co do kwestii gremium – z pewnością z czasem trzeba bedzie wystąpić formalnie do władz Ruchu (choć wiem że i takie inicjatywy były podejmowane – vide ks.Strzelczyk ( http://grzstrz.com/index.php?subaction=showfull&id=1079950493&archive=&start_from=&ucat=4&go=ruch ) przecież kompletnie z Apologetyką nie związany). Przedtem jednak należy podjąć próbę załatwienia sprawy na dużo niższym szczeblu – i to właśnie robimy.

  A robie dlatego że – zgodnie z zainteresowaniami Apologetyki – próbuję dociec m.in. przyczyny odejść do protestantyzmu i tego że tak wielu jest „oazowiczów” wśród konwertytów z którymi rozmawiałem.

  Ostatnio zaś dyskusja ożyła pod wpływem osoby – nie związanej z apologetyką, animatorki Ruchu – która od swoich oazowiczek usłyszała parę zastanawiających pytań – np. jak to jest że „wyznanie Jezusa” jest przedstawiane nie jako świadome wejście w Łaskę otrzymaną na Chrzcie ale wręcz jako inicjacja chrzescijańska, moment odpuszczenia grzechów, moment otrzymania nowego życia i stania sie dzieckiem Bożym. Osoba ta zwróciła się z pytaniem na „Katolika” potem na forum Ruchu.
  I co się stało ? Ano, na forum oazowym… wykasowano wątek.
  Nie tak się rozprasza wątpliwości, jeśli „nic nie ma na rzeczy”. Nie tak się również powinno reagować,gdy coś jest na rzeczy.

  Nie załatwia się niczego – ani krytyki słusznej ani niesłusznej – przemilczeniem.

  Dlatego proponuję dokonać miażdżącej MERYTORYCZNEJ krytyki głównych tez artykułu (ze szczególnym uwzględnieniem przytoczonych w nim – oraz poniżej- cytatów z materiałów) – jesli jest falszywy, to nie powinno to chyba być trudne – bez wdawania się w dyskusję komu wolno na ten temat mówić ani bez – jak raczył to uczynić Pan Rzecznik – próby przeniesienia dyskusji na grunt personalny czy ogólnych stwierdzeń.

  pozdrawiam
  Marek

 10. 🙂
  „Przedtem jednak należy podjąć próbę załatwienia sprawy na dużo niższym szczeblu – i to właśnie robimy.”

  Nie rozumiem dlaczego na dużo niższym szczeblu ta sprawa powinna być najpierw przedstawiona?

  „wśród wypowiadających się jest także osoba o kwalifikacjach co najmniej równych kawlifikacjom Pana utytułowanych znajomych” – nie tylko tytuł świadczy o kwalifikacjach w tej sprawie.

 11. 🙂
  „Przedtem jednak należy podjąć próbę załatwienia sprawy na dużo niższym szczeblu – i to właśnie robimy.”

  Nie rozumiem dlaczego na dużo niższym szczeblu ta sprawa powinna być najpierw przedstawiona?

  „wśród wypowiadających się jest także osoba o kwalifikacjach co najmniej równych kawlifikacjom Pana utytułowanych znajomych” – nie tylko tytuł świadczy o kwalifikacjach w tej sprawie.

 12. Sprawa powinna być przedstawiona na dużo niższym szczeblu z kilku powodów :
  – dlatego by na wyższy szczebel przekazać tylko rzeczy nie wyjaśnione niżej ()
  – dlatego że Diakonia (nie Ruch !) są w fazie próbnej i własnie teraz należy zgłaszać zastrzeżenia
  – dlatego że nie chcemy „walczyć z Ruchem” tylko przekazać swoje uwagi wynikające głównie ze znajomości środowisk wolnokościelnych w których większość to konwertyci z katolicyzmu

  „nie tylko tytuł świadczy o kwalifikacjach w tej sprawie.”
  Słusznie, ale to Pan posłużył się argumentem o wykształceniu (zresztą, proszę mi wybaczyć, nie będę wchodził w dyskusję na zasadzie „a przecież mój znajomy jest mądrzejszy”).

  Porozmawiajmy merytorycznie, proszę.
  pzodrawiam
  Marek

 13. Jeszcze o źródłach programu RŚŻ
  Pan rzecznik twierdzi, jakoby głównym impulsem dla programu ewangelizacyjnego była adhortacja „„Evangelii nuntiandi”” wydana w 1975 roku.

  Na stronie http://rnz.org.pl/index/?id=25df35de87aa441b88f22a6c2a830a17
  znajdziemy fragmenty opracowania KUL-owskiegona temat współpracy RŚŻ z „CCC” (obecnie kościół „Ruch Nowego Życia”)

  „Z kapitałem duchowych doświadczeń ruchu CCC ks. Franciszek Blachnicki zapoznał się już w roku 1975. Był to okres „raczkowania” i budowania teoretycznych podstaw duszpasterstwa świeckich w Polsce. (…)Opatrzność chciała, że na jednym z takich spotkań, które miało miejsce w Krakowie, zjawił się Amerykanin polskiego pochodzenia Joe Łosiak.(…)
  Po wykładzie nawiązała się rozmowa, w której przybysz zza oceanu przedstawił profesorowi Blachnickiemu swoje doświadczenia związane z ewangelizacją prowadzoną przez ruch CCC. W ten sposób rozpoczął się nowy etap w historii RŚŻ.(…)
  Niestety, przeważająca większość najnowszych opracowań o tożsamości i charyzmacie RŚŻ pomija tę dziedzinę w stylu, który rodzi wątpliwości, czy aby związek z ruchem CCC nie był czymś w rodzaju wstydliwego epizodu, młodzieńczego romansu oaz, o którym lepiej byłoby zapomnieć [9]. Szacunek dla osoby ks. E Blachnickiego i całej spuścizny po nim nie pozwala na selektywne potraktowanie jego dzieła. ks. Blachnicki poświęcił wiele uwagi współpracy z ruchem Agape, o czym świadczy nie tylko kalendarium jego zajęć począwszy od roku 1980, ale również sam ostateczny kształt programu formacyjnego RŚŻ oraz dalsze plany i zamierzenia, których nie zdołał zrealizować.”

  „Dla nas najistotniejsze jest to, że sam rdzeń tej koncepcji jest owocem współpracy ekumenicznej z ruchem CCC. Ks. F. Blachnicki nie ukrywał tego faktu. Szkoda tylko, że nie można tego powiedzieć o jego następcach, redaktorach podręcznika dotyczącego planu Ad Chrisrum Redemptorem z 1988 r. Czytelnik wspomnianego podręcznika nie dowie się nic nt. ekumenicznej genezy planu, a jedynie, że ma on swe bezpośrednie źródło w encyklice Redemptor hominis – co jest półprawdą [12]. O ile wspomniana encyklika dostarczyła pewnego ogólnego impulsu do podjęcia czegoś nowego, to lwia część praktycznej strony planu była zręczną asymilacją doświadczeń ekumenicznej kampanii ewangelizacyjnej ruchu CCC „Here`s Life” oraz „I found it’. Ruch Agape udostępnił centrali oaz swój kilkutygodniowy program umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie masowej ewangelizacji ze specjalnie przygotowanym filmem Jezus.”

  „Uderza jednak fakt, że cały kilkunastomiesięczny okres podstawowej formacji deuterokatechumenalnej RŚŻ, w mniejszym lub większym stopniu, przygotowany został na bazie materiałów ruchu CCC. W największym stopniu, z doświadczeń i pomocy ruchu CCC skorzystano we wstępnym okresie formacji (preewangelizacji). Wymienić tu można: metody ewangelizacji indywidualnej, rekolekcje ewangelizacyjne, praca w grupach postewangelizacyjnych (konspekty 4 spotkań nad Ewangelią Łukasza i 8 spotkań nad Ewangelią Jana). Droga piętnastu dni oazy rekolekcyjnej I stopnia, otwierającej okres deuterokatechumenatu właściwego, w dużym stopniu jest owocem asymilacji doświadczeń ruchu Agape. Tu warto wymienić przynajmniej niektóre kluczowe punkty programu oazy, których geneza ma taki charakter: „Cztery prawa życia duchowego” (na których oparto pierwszy cykl programu tej oazy, dni 1-4), metoda i treść rozmów ewangelicznych w małych grupach [19], które poruszają m. in. kwestie odkrycia boskości Chrystusa, życia kierowanego przez Chrystusa, podstaw chrześcijańskiej pewności, działania Ducha Świętego, zasad „duchowego oddychania”, odpuszczania grzechów przez wiarę w krzyż Chrystusa.”

  Na stronie przytoczono też wypowiedź ks.Ostrowskiego (asystenta kościelnego szkoły ewangelizacji) :
  „”Nie piszę wprost o negatywach kontaktów. Przynajmniej w moich doświadczeniach nie doznałem takowych. Natomiast zwracam uwagę na pewne niebezpieczeństwa. Niektóre z nich były do uniknięcia przy dobrym przygotowaniu uczestników i czuwaniu ze strony moderatora opiekującego się. Choć w przekazie braci odłączonych nie zauważyło się wprost sprzeczności z doktryną katolicką (unikaliśmy tematów spornych, przynajmniej w bezpośredniej pracy z grupami młodzieży), to jednak całość przygotowanych przez nich materiałów drukowanych, pogadanek, atmosfery, miała wydźwięk protestancki, w niektórych momentach obcy katolickiej tradycji. Mogło to powodować niepokój. Dla młodych zachłystujących się oryginalnością i nowością mogło spowodować podświadomie nawet odrzucenie pewnych tradycji katolickich, np. form duchowości, modlitwy przekazu prawd wiary”

  Czy nie o to chodzi właśnie w naszych artykułach i nie te właśnie obawy są odrzucane jako bzdurne i wrogie przez p. Rzecznika ?

 14. No cóż, minęło kilka lat i nie doczekałem się twórczej dyskusji. Pozostaje mi w takim wypadku opublikować odpowiedź dla p.Rzecznika, którą wówczas „schowałem pod dywan” dla dobra (oczekiwanej) dyskusji.

  Ładniej sformatowaną możecie Państwo przeczytać tu http://analizy.biz/marek1962/polem.htm

  =================================
  Niepotrzebna polemika
  [Dopisek z dziś: prosze wybaczyć, jeśli tekst dziś może być nieaktualny odnośnie linków (części z nich już nie ma), cytatów z materiałów (mam nadzieję że Odnowa nieco je zmieniła) czy tytulatory (np. ks Andrzej Siemieniewski jest dziś biskupem).]

  Tekst niniejszy jest próbą zbadania tez podniesionych przez p.Krzysztofa Jankowiaka w polemice „Zagubiony katolicyzm ?”
  (http://analizy.biz/apologetyka/index.php-option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=52.htm) opublikowanym na „Apologetyce” w reakcji na serię artykułów n/t pewnych wątpliwości dotyczących treści zawartych w materiałach formacyjnych Ruchu Światło-Życie.

  Początkowo nie chciałem odnosić się do podniesionych wobec mnie zarzutów o przeinaczenia, prosząc o skomentowanie głównych, merytorycznych tez mojego artykułu (patrz http://analizy.biz/apologetyka/index.php-option=com_content&task=view&id=833&Itemid=52.htm ). Niestety nie tylko polemika taka nie nastąpiła, ale dodatkowo brak mojej reakcji na zarzuty stał się pretekstem do nie ustosunkowania się do meritum – co więcej p.Krzysztof posunął się do publicznego (na forum dyskusyjnym) zarzucania mi kłamstwa, rzekomo wykazanego w jego polemice.

  W takiej sytuacji zdecydowałem się zareagować i dokonać publicznej analizy postawionych mi zarzutów – czego owocem jest niniejszy tekst.

  Muszę jednak powiedzieć że czynię to bez satysfakcji, przymuszony stworzoną przez p.Jankowiaka sytuacją – zdecydowanie wolałbym rozmawiać o merytoryce, zamiast „udowadniać że nie jestem wielbłądem”. Zwłaszcza że uważam że nie powinniśmy występować z pozycji wrogów, gdyż jesteśmy po tej samej stronie (choć inaczej oceniamy sytuację, lecz chcę wierzyć że nasze cele są zbieżne). Nie dam się bowiem nikomu wyprzedzić w docenianiu osiągnięć zarówno Ruchu Światło-Życie, jak i Odnowy w Duchu Świętym i ruchu Szkół Nowej Ewangelizacji.

  To jednak nie oznacza że ruchy te posiadają swoisty „immunitet” – przeciwnie, musimy tym bardziej starać się by nasze narzędzia ewangelizacji (bo to są narzędzia, służebne wobec Kościoła) stawały się coraz lepsze i lepsze i by pozbywały się (ewentualnych) nieprawidłowości.

  Uwaga wstepna :
  ===============
  Moja polemika dotyczy jedynie tych fragmentów pisma p. Rzecznika, które zostały skierowane do mnie. Jeśli bowiem w Jego wypowiedzi czytamy:

  CYTAT =============================================================
  „Nie sposób podejmować jakiejkolwiek refleksji, gdy podczas lektury tekstu co chwilę natyka się na informacje o Ruchu, jego historii czy formacji, które są zwyczajnie nieprawdziwe.”

  …to temat wymaga skrupulatnego sprawdzenia czy faktycznie napisałem nieprawdę, czy też raczej myli się mój Szanowny Adwersarz.

  Spróbujmy więc przeanalizować Jego zarzuty wobec mnie punkt po punkcie.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  CYTAT =============================================================
  „Marek Piotrowski przedstawia „Trochę historii Ruchu Światło–Życie”. Jakich to informacji się w nim dowiadujemy?

  „W 1978 roku udało się Ruchowi Agape przekonać władze Ruchu Światło-Życie do przekształcenia programu I stopnia oazy tak, by pierwsze dni przeżywane były według schematu ‘czterech praw”.

  A naprawdę było tak: 8 grudnia 1975 roku papież Paweł VI wydał adhortację o ewangelizacji w świecie współczesnym „Evangelii nuntiandi”. Adhortacja ta stała się jednym z podstawowych dokumentów źródłowych Ruchu Światło–Życie, jedną z inspiracji do przebudowania programu formacyjnego, włączenia do niego treści ewangelizacyjnych. Drugą inspiracją były wydane przez Stolicę Apostolską w 1972 roku „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, dokument przywracający w Kościele Katolickim katechumenat. Na tym dokumencie oparto formację w Ruchu Światło–Życie nazywając ją deuterokatechumenatem. I trzecią inspiracją były kontakty ekumeniczne z ruchem Agape, którego materiały rzeczywiście również wykorzystano. Zmiana programu formacyjnego nastąpiła w 1977 r. W książce Dariusza Cupiała, na którą Marek Piotrowski się powołuje, jest to wszystko dość dokładnie omówione.”
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Zwracam uwagę, że p.Krzysztof potwierdza tu fakt inspiracji materiałami ruchu Agape – a więc to co napisałem (nie wypowiadałem się bowiem o tym jak powstał Ruch Światło Życie, lecz o tym w jaki sposób program głoszenia kerygmatu został w 1978 roku przekształcony według dokumentów protestanckich – tj. ruchu Agape).

  Zobaczmy może jak zostało to opisane [1]:
  CYTAT =============================================================
  Ogólną wizję program formacyjny RŚŻ zawdzięcza oryginalnemu odczytaniu przez ks. Blachnickiego watykańskiego dokumentu OICA. Uderza jednak fakt, że cały kilkunastomiesięczny okres podstawowej formacji deuterokatechumenalnej RŚŻ, w mniejszym lub większym stopniu, przygotowany został na bazie materiałów ruchu CCC. W największym stopniu, z doświadczeń i pomocy ruchu CCC skorzystano we wstępnym okresie formacji (preewangelizacji). Wymienić tu można: metody ewangelizacji indywidualnej, rekolekcje ewangelizacyjne, praca w grupach postewangelizacyjnych (konspekty 4 spotkań nad Ewangelią Łukasza i 8 spotkań nad Ewangelią Jana). Droga piętnastu dni oazy rekolekcyjnej I stopnia, otwierającej okres deuterokatechumenatu właściwego, w dużym stopniu jest owocem asymilacji doświadczeń ruchu Agape. Tu warto wymienić przynajmniej niektóre kluczowe punkty programu oazy, których geneza ma taki charakter: „Cztery prawa życia duchowego” (na których oparto pierwszy cykl programu tej oazy, dni 1-4), metoda i treść rozmów ewangelicznych w małych grupach , które poruszają m. in. kwestie odkrycia boskości Chrystusa, życia kierowanego przez Chrystusa, podstaw chrześcijańskiej pewności, działania Ducha Świętego, zasad „duchowego oddychania”, odpuszczania grzechów przez wiarę w krzyż Chrystusa.

  Poprzez ruch Agape do programu oazy trafiły również tematy biblijne o nowym narodzeniu[..]
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Oczywiście – nie o nowym narodzeniu przez Chrzest Święty…

  Dalej Pan Rzecznik pisze:
  CYTAT =============================================================
  Jednak z artykułu na „Apologetyce” czytelnik nie dowie się ani o wpływie adhortacji „Evangelii Nuntiandi” ani o „Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Pozostają „działania aktywistów protestanckich” jako jedyny powód zmian i jedyna inspiracja.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  To Prawda – proszę jednak spojrzeć na tytuł i tematykę artykułu, który miał za zadanie przeanalizowanie wpływów protestanckich w kilku ruchach katolickich (bynajmniej nie jedynie w Oazie) i nie miał ambicji ani opisywania historii Ruchu sprzed „reformy” z 1977 roku (tytuł rozdziału nie brzmi – jak to sugeruje p.Krzysztof – „Trochę historii Ruchu Światło Życie”…) ani też omawiania formacji Ruchu w ogóle (ani – żeby było jasne – dyskredytacji Ruchu). Bowiem jeśli czytam [2]:

  CYTAT =============================================================
  Odnowa programu oaz rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie, dokonana w roku 1977, polegała przede wszystkim na silnym zaakceptowaniu nurtu ewangelizacyjnego w programie formacyjnym Ruchu. Było to z jednej strony wynikiem inspiracji Adhortacją Pawła Vl Evangelii nuntiandi, z drugiej strony współpracy z ruchem ewangelizacyjnym Agape
  KONIEC CYTATU=====================================================
  …to nie niepokoją mnie „papieskie”, lecz protestanckie inspiracje. P.Jankowiak, być może kierowany przyzwyczajeniem Rzecznika Ruchu potraktował mój artykuł nie jako element troski o kształt Ruchu, lecz jako atak na Światło-Życie – stąd być może odniesienia do problematyki w ogóle nie poruszanej w moim opracowaniu.

  Dalej Pan Krzysztof pisze:
  CYTAT =============================================================
  Pisze dalej Marek Piotrowski: „Niekiedy dokonywano pewnych zmian, aby ‘ochrzcić po katolicku’ program CCC – np. do ‘dziesięciu kroków Nowego Życia’ (Nie mylić z ‘czterema prawami życia duchowego’) wprowadzono temat ‘Kościół”.

  To zdanie jest szczególnie bulwersujące. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak „dziesięć kroków Nowego Życia”. Autorowi chodzi o „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Błąd w nazwie to jednak zupełny drobiazg w porównaniu z pozostałymi przekłamaniami.

  „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej” to nazwa programu formacyjnego wprowadzającego „Drogowskazy Nowego Człowieka” — zasady życia Ruchu Światło–Życie. Ani ten program ani „Drogowskazy” w ogóle nie wywodzą się z CCC! Podstawowym źródłem „Drogowskazów” jest „Nasz program” — wcześniejszy program dla lektorów, sformułowany w 1971 roku. Jest tutaj pewna inspiracja CCC — mianowicie ks. Blachnicki zaczerpnął stamtąd koncepcję całościowego spojrzenia na program jako na kroki ku dojrzałości (powtarzając niemal dosłownie nazwę używaną w CCC). I tylko tyle.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  I znowu odwołam się do [1]:
  CYTAT =============================================================
  Rzadziej dostrzegany, ale również wyraźny ślad współpracy ekumenicznej znaleźć można w kolejnym, ponad sześciomiesięcznym okresie deuterokatechumenatu, który nazwano „Programem 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Nie doszłoby do powstania tego ważnego dla RŚŻ studium formacyjnego, gdyby członkowie ruchu CCC nie zapoznali ks. F Blachnickiego z programem pracy swych małych grup noszących niemal identyczną nazwę: , Ten Basic Steps Toward Christian Maturity” ( dziesięć podstawowych kroków do dojrzałości chrześcijańskiej). Program „Ten Basic Steps” zawiera cykl studium Słowa Bożego połączony z zastosowaniem go w życiu. Obok tematycznego studium biblijnego znaleźć w nim można teksty uzupełniające wykład doktryny chrześcijańskiej, głównie o charakterze apologetycznym. Powyższe materiały opracowane przez braci z ruchu Agape spotkały się z zainteresowaniem w centrali RŚŻ. Również w tym wypadku praca ks. Blachnickiego i jego współpracowników nie polegała na delikatnej „operacji plastycznej, ale na przeszczepieniu” pewnych tylko elementów. Niżej zamieszczone zestawienie tematów poszczególnych kroków w wydaniu ruchu CCC i RŚŻ najlepiej to zilustruje.

  Dziesięć podstawowych kroków do dojrzałości chrześcijańskiej (wersja CCC)
  ……………………………………………………………….
  Jezus Chrystus
  Życie obfite
  Duch Święty
  Modlitwa
  Pismo Święte
  Posłuszeństwo
  Świadectwo
  Odpowiedzialność
  Stary Testament
  Nowy Testament

  Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej (wersja RŚŻ)
  ……………………………………………………
  Jezus Chrystus
  Niepokalana
  Duch Święty
  Kościół
  Słowo Boże
  Modlitwa
  Liturgia
  Świadectwo
  Nowa kultura
  Agape

  Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje na istnienie szeregu wspólnych punktów obu programów. Dowodzi nadto, że autor wersji oazowej kierował się własną wizją teologiczną. Z drugiej strony powtarzanie się tematów nie oznacza, że zostały one ujęte w sposób identyczny. Brak zaś pewnych tematów z wersji CCC po stronie RŚŻ nie oznacza, że nie uwzględniono ich na innym etapie deuterokatechumenatu.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Także na stronie oazy [3] możemy przeczytać :

  CYTAT =============================================================
  „Również wyraźny ślad współpracy i wymiany doświadczeń Ruchu Oazowego i Ruchu Agape jest „program 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Jest to adaptacja bardzo podobnego programu „Ten Basic Steps…” Porównanie jednej i drugiej wersji najlepiej ukaże sposób wykorzystania pomysłu Dziesięciu Kroków do warunków i rzeczywistości Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce.”
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Podobnych źródeł jest calkiem sporo – nie jest jednak moją ambicją przywołanie tu ich wszystkich. Oczywiście NIGDY nie twierdziłem że róznice ograniczają się do zmiany nazwy p.”Kościół” (wyraźnie zaznaczyłem że jest to przykład) – jednak twierdzenie p. Krzysztofa że „>>Drogowskazy<< w ogóle nie wywodzą się z CCC" wygląda na nieuzasadnione.

  Dalej p. Rzecznik:
  CYTAT =============================================================
  Idźmy dalej. Według D. Cupiała, protestanci wzięli na siebie odpowiedzialność w trzech obszarach, „treści kerygmatu, jego ujęcia w postaci materiałów formacyjnych, metod ewangelizacyjnych” czyli w praktyce za całość ewangelizacji.

  Ten ostatni wniosek wyprowadza już Marek Piotrowski.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Rzeczywiście – jest to mój wniosek (co chyba nie powinno dziwić w artykule mojego autorstwa ?) – chciałbym jednak spytać za co jeszcze – oprócz
  · treści
  · materiałów
  · metod ewangelizacyjnych
  musieliby wziąć odpowiedzialność protestanci, by moj Adwersarz gotów byłby się z moją tezą zgodzić ?
  Małe autosprostowanie : informacja o obszarach pochodzi z [4].
  Dla porządku dodam od siebie że także formację ewangelizatorów w tzw. Szkołach Ewangelizacji (nie mylić ze współczesnym ruchem SNE) pozostawiono w rękach protestantów :

  CYTAT =============================================================
  Niemal całkowicie zdano się tu na Amerykanów z CCC, gdy tymczasem w szczegółach program szkoły wymagał przepracowania i uzupełnienia, aby właściwie korespondować z teologią i życiem Kościoła katolickiego. [1]
  KONIEC CYTATU=====================================================

  W tym kontekście być może dobrze że program SE się nie powiódł…

  CYTAT P.RZECZNIK=============================================================
  „Protestanci przyjęli rolę nie tyle równorzędnego podmiotu wspólnej ewangelizacji z katolikami, ale pozycję wspierającą działalność ks. Blachnickiego i jego ruch”. „Mija się z prawdą również ten, kto w planie ewangelizacji widzi tylko elementy z ekumenicznego importu. Plan zawierał bowiem szereg elementów oryginalnych”. Dariusz Cupiał podkreśla inspiracje ekumeniczne bardzo mocno, protestuje przeciwko pomijaniu ich w niektórych publikacjach. Ale nie da się uczciwie wyciągnąć z jego książki wniosku, że za całość ewangelizacji odpowiedzialni byli protestanci – skoro pisze coś dokładnie przeciwnego.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Nie twierdzę i nie twierdziłem że program ewangelizacyjny składa się wyłącznie z elementów protestanckich (proszę przeczytać ustęp mówiący o wkladzie katolickim) . Jednak jego obrona przez dowodzenie że są w nim takżeI elementy katolickie wydaje mi się nieco chybiona…

  Co do przywoływanego na końcu wniosku to jest to ocena ( a nie wniosek) jak najbardziej ludzi Ruchu, co więcej – jesli wierzyć jak najbardziej oficjalnej stronie RŚŻ nie byli to szeregowi członkowie, ale uczestnicy V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych.

  Opinię tę potwierdza i druga strona, pisząc w "Jednocie" p.Cupiałowi [4]:
  CYTAT =============================================================
  Protestanccy sojusznicy oaz wzięli na siebie odpowiedzialność za służbę w dziedzinie kerygmatu w trojakim zakresie. Podali propozycję jego treści, ujęli ją w postaci materiałów formacyjnych dla oaz oraz inicjowali i sugerowali metody samej akcji ewangelizacyjnej.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Protestancki autor artykułu żali się ponadto na to że współcześnie Ruch Światło Życie zapiera się tych zapożyczeń (oczywiście autor inaczej ocenia znaczenie owej współpracy…):

  CYTAT =============================================================
  Wkład protestantów był tak zasadniczy, iż Dariusz Cupiał pisze: ewangelizacyjne plany ks. Blachnickiego powstawały pod wpływem misji protestanckich i nieco dalej pyta retorycznie: czym byłby RŚŻ, jak wyglądałby jego program, gdyby na pewnym etapie swojej historii – ku zaszczytnemu dla siebie zgorszeniu – nie otworzył się na współpracę z protestantami? Pomimo to współcześni przywódcy oazowi jakby unikali ujawniania tego faktu[4]
  KONIEC CYTATU=====================================================

  CYTAT P.RZECZNIK=============================================================
  Po wskazaniu protestanckich inspiracji w prowadzonej przez ruch oazowy ewangelizacji Marek Piotrowski stwierdza: Program oazowy przypominał teraz tłumaczenie „z języka protestanckiego” na „katolicki” – i miał cechy takiego tłumaczenia.

  Za to, co program oazowy przypomina Markowi Piotrowskiemu, nie mogę odpowiadać. Mogę natomiast wyrazić zdziwienie, że takie skojarzenia w nim budzi program oparty na dokumencie wydanym przez Kongregację Kultu Bożego („Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”). Trzeba podkreślić, że program oazowy wiernie odtwarza drogę wtajemniczenia opisaną w „Obrzędach”. Oczywiście, „Obrzędy” nie przewidują szczegółów formacyjnych.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Jest doprawdy zadziwiające, iż – według słów Pana Krzysztofa – protestanckie "szczegóły formacyjne" zostały wprowadzone jako realizacja dokumentu "Obrzędy Chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych" i , co więcej, z powyższych słów mojego Adwersarza wydaje się wynikać iż były na tym dokumencie… oparte !

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Popatrzmy w takim razie na te szczegóły. W pierwszym roku deuterokatechumenatu są to „Kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej” — o ich źródłach piszę powyżej. Natomiast w drugim roku mamy kręgi liturgiczne oparte o czytania niedzielne! Trzeci rok to „Droga do wspólnoty” opracowana przez australijską wspólnotę Oblatów Maryi Niepokalanej. To ma być „tłumaczenie z języka protestanckiego”?
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Mój Szanowny Adwersarz pomija dyskretnym milczeniem pierwsze, najwazniejsze etapy drogi oazowej – mianowicie etapy kerygmatyczne. Muszę więc Go prosić, by przeczytał jeszcze raz tytuł mojego opracowania : "Kerygmat w kursach ewangelizacyjnych". Co Prawda nawet nie czytając tytułu musiał się zorientować że nie mówię o dalszych etapach formacji oazowej (jaki procent oazowiczów I stopnia – którzy formowali się na protestanckiej wersji Kerygmatu – do niej dotarł ? 5 %, 10 % ?), lecz o błędach w gloszeniu kerygmatycznym.

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Materiały, w których znajdują się inspiracje protestanckie, w trzyletnim roku formacji obejmują nie więcej niż trzy miesiące (podaję ten czas już naprawdę maksymalnie biorąc pod uwagę wszystkie materiały, których można znaleźć choćby ślad inspiracji CCC — ewangelizacyjne, rekolekcyjne, postoazowe). Marek Piotrowski nie pisze jednak o tych tylko materiałach a o CAŁYM programie Ruchu. W każdym razie nigdzie nie wskazuje, aby czynił jakieś rozróżnienia, a uważam że jego zdania trzeba traktować ściśle — podobnie jak bardzo ściśle wszyscy autorzy „Apologetyki” traktują oazowe podręczniki dokonując rozbioru poszczególnych zdań czy analizy znaczenia poszczególnych wyrazów.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  No cóż, o zakresie artykułu informuje choćby jego tytuł…

  Skoro jednak p.Krzysztof wywołał (nie poruszany przeze mnie w opracowaniu) temat dalszej formacji w Ruchu, to znów odwołam się do cytatu [1]:
  CYTAT =============================================================
  Brak zaś pewnych tematów z wersji CCC po stronie RŚŻ nie oznacza, że nie uwzględniono ich na innym etapie deuterokatechumenatu. Pewne treści z kroku II nt. "Życia Obfitego" znaleźć można we wspomnianym konspekcie "11 rozmów ewangelicznych" oraz programie OŻK I stopnia; podobnie ma się rzecz z problematyką kroku IX i X, którą formacja RŚŻ interesuje się na swój sposób odpowiednio w programie OŻK II stopnia, 11 kręgów biblijnych i OŻK III stopnia.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Inna rzecz że, nawet jeśli byłyby to tylko trzy miesiące ( a tak jak widać nie do końca jest…) , to dotyczy to pierwszych trzech miesięcy.

  I są to miesiące obejmujące największą grupę osób (na dalsze etapy wspina się dużo mniejsza grupa, zaś reszta pozostaje z treściami wprowadzonymi w owych "trzech miesiącach" – zwlaszcza że obejmują one także pierwszą Oazę Nowego Życia, a więc najsilniejsze przeżycie w całym programie formacyjnym, niejednokrotnie – także w materiałach Ruchu – utożsamianą z inicjacją !

  Aby być sprawiedliwym – w dalszej części formacji znajdują się stwierdzenia przeczące zacytowanym powyżej. I choc jest to niespójność, dobrze że podjęto próbę "załatania" wymienionych problemów. Niestety jednak nie załatano do końca – pierwsze, najważniejsze gloszenie w pierwszych dniach (to, ktore stawia fundament nauczania) wygląda własnie tak jak zacytowałem.

  Zresztą nikt nie proponuje uznania materiałów "za w całości złe" (byłaby to bzdura !) zwracam jedynie uwagę na konieczność poprawienia ich tam, gdzie głoszą nauki protestanckie (ew. są w tym względzie nieprecyzyjne). Nie może być żartów tam, gdzie dotyczy to formacji tysięcy – nierzadko młodych i nie znających Biblii – osób.

  Dziś wszelkie niejasności są znacznie bardziej szkodliwe niż niegdyś albowiem mamy do czynienia z inwazją grup "wolnokoscielnych" i "nowoprotestanckich" których nauka jest ściśle zgodna właśnie z owymi błędami w materiałach Ruchu i rzeczywiście trochę osób z Ruchu do protestantów przechodzi (a także zdarzają się przejścia całych grup).

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Kolejne twierdzenie Marka Piotrowskiego: V Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych (KKO) posunęła się do stwierdzenia: „Jesteśmy w sytuacji krytycznej, brak nam własnych kadr, więc w takiej sytuacji powinniśmy współpracować i brać to, co jest dobre”.

  We wnioskach Kongregacji nie ma takiego stwierdzenia. I właściwie na tym powinienem zakończyć ustosunkowanie się do tej wypowiedzi autora. Znalazłem jednak zdanie, które Marek Piotrowski przytacza jako „stwierdzenie kongregacji”. Dariusz Cupiał mianowicie dość dokładnie opisuje kongregację, zamieszczając różne wypowiedzi, jakie na niej padły. Przytoczone zdanie jest fragmentem podsumowania pracy jednej z grup. Czyli zdanie wypowiedziane przez jakieś grono (a może tylko przez jedną osobę – podsumowania pracy w grupach sporządza się w ten sposób, by odzwierciedlały różnorodność wypowiedzi) Marek Piotrowski przedstawia jako wypowiedź całej Kongregacji. Nie zauważa przy tym żadnych innych głosów – np. wskazujących na konieczność rozwagi we współpracy ekumenicznej.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  No cóż, właśnie taka wypowiedź została – wśród innych, równie ciekawych – podana jako wypowiedź stanowiąca jedną z ocen dokonanych przez V Krajową Kongregację Odpowiedzialnych na oficjalnej stronie oazy[3] (nic nie pisałem o dokumencie końcowym). Proszę sprawdzić. Nic wiecej na ten temat nie mam do powiedzenia.

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Był taki moment, iż większość biskupów opowiadała się za zawieszeniem Ruchu Światło-Życie. To, że do tego nie doszło, Oaza zawdzięcza najprawdopodobniej wstawiennictwu jednego z biskupów.

  To kolejny cytat z artykułu Marka Piotrowskiego. Wchodzimy tu właściwie w sferę plotek i domysłów. Nie jest tajemnicą, że ruch oazowy jako rzeczywistość nowa budził różne kontrowersje i nie wszyscy biskupi byli mu przychylni. Ale taka sytuacja, w której tylko „jeden biskup” wstawił się za ruchem ratując go w ten sposób? Któż miałby być tym „jednym biskupem”?
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Mój Adwersarz dyskutuje z opinią jakiej nie wyraziłem. Nie twierdziłem bynajmniej by "tylko jeden biskup" był za Ruchem a jedynie że wstawiennictwo tego konkretnego biskupa było elementem decydującym.

  Poniewaz Pan Rzecznik sam wspomina o roli biskupa Miziołka, więc rozumiem że kwestią do rozstrzygnięcia jest tu czy "większość biskupów" była za czy przeciw.

  Na ten temat pisze – relacjonując pracę Dariusza Cupiała – Tadeusz Zieliński w "Magazynie teologicznym Semper Reformanda":

  CYTAT =============================================================
  [ks.Blachnicki]"Nie wycofał się nawet w obliczu groźby zawieszenia Ruchu Światło-Życie, za czym opowiadała się większość biskupów. Przeciwny tym zamiarom był bp Władysław Miziołek, któremu oazy zawdzięczają najprawdopodobniej kościelną zgodę na dalszą egzystencje (s. 41-42)."
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Również ks. biskup Dembowski, wspominając tamte wydarzenia, napisał ( podkreślenie moje) [5]:

  CYTAT =============================================================
  Wiele lat temu, na początku działania Ruchu Światło-Życie, zwrócił się do mnie biskup Władysław Miziołek, wówczas Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, z prośbą, bym zapoznał się z materiałami przeciw i za Ruchem Światło-Życie i wyraził swoją opinię, ponieważ w dniu następnym na Zebraniu Konferencji Episkopatu Polski miała odbyć się na ten temat dyskusja. Były nawet głosy, że trzeba zakazać tej formy duszpasterstwa. Argumentem podstawowym było przekonanie, iż metoda "Oazowa" jest baptystyczna w swojej zasadniczej osnowie, co grozi zacieraniem różnic, a nawet odejściem od Kościoła uczestników "Oaz". Ja opowiedziałem się za "Oazami", bo nie w metodzie, lecz w treści jest problem.

  Pomogłem w ten sposób biskupowi Miziołkowi, który był za "Oazami", ale wsparcie bezstronnego głosu mu się przydało i Ruch Światło-Życie otrzymał wtedy aprobatę Konferencji Episkopatu oraz biskupiego opiekuna.

  W opracowywanych potem programach bardziej podkreślano katolickie elementy.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Kolejne zdanie dotyczy kwestii pobocznej, niemniej dobrze ilustruje, na ile tezy Marka Piotrowskiego mają odbicie w rzeczywistości. Przekonanie o niemożności korekty programów bez udziału ks. Blachnickiego – zresztą potem podjęto starania wszczęcia procesu beatyfikacyjnego, więc nawet „nie wypadało” kwestionować jakiegokolwiek elementu zatwierdzonych przez niego rekolekcji.

  Czytając tę wypowiedź i przypominając sobie wszystkie toczące się od lat dyskusje na temat zmian programu, mogę tylko już westchnąć. Oazowe programy formacyjne są przedmiotem korekt od wielu lat. Dokonywano ich już zresztą za życia ks. Blachnickiego (po jego wyjeździe na Zachód). Oczywiście — nie dokonuje się wielkich rewolucji, bo te programy są naprawdę dobre. W praktyce też okazuje się, że łatwo wskazywać niedostatki czy potrzeby zmian, natomiast przygotować jakąś rzeczywiście dobrą propozycję o wiele trudniej. Stąd też w ruchu oazowym często więcej jest mówienia o potrzebie zmian niż tych zmian rzeczywiście się przeprowadza. Niemniej podejście do programów Założyciela jest dokładnie przeciwne niż przedstawia to autor. Traktujemy je z ogromnym szacunkiem, ale jesteśmy otwarci na ich zmienianie. To właśnie jest zgodne z duchem ks. Blachnickiego zawsze otwartego na znaki czasu.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Proszę wybaczyć, ale moje ostatnie doświadczenia do opublikowaniu artykułu- ataki personalne na moją osobę, zamknięcie wątku na forum Oazy, wreszcie to że Rzecznik Ruchu nie podjął dyskusji merytorycznej lecz ograniczył się do próby zdyskredytowania adwersarzy zdają się przeczyć powyższej wizji.

  Zdanie o przekonaniu o niemożności zmiany programu (mimo widzenia takiej potrzeby) ponieważ "ks.Blachnicki nie żyje" usłyszałem na własne uszy w czasie uczestnictwa w Ruchu – i myślę że jest to doświadczenie wielu osób które składały jakieś wnioski do Centrali.

  O możliwości weryfikacji niektórych opinii ks.Blachnickiego nawet nie wspominam – jest to w Ruchu uważane za herezję (żeby nie było niedomówień : mam wielki szacunek do Wielkiego Ewangelizatora i uważam że połozył niesamowite wręcz zasługi dla polskiego Kościoła. To jednak nie oznacza iż nalezy Jego pisma czytać jak Ewangelię !)

  (Pomijam kwestie skierowane do pozostałych autorów – kto ciekaw, zapraszam do odpowiedzi ks.dr hab. Siemieniewskiego na "Apologetykę" :

  http://www.apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1024&Itemid=111

  http://www.apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=content&task=view&id=832

  )

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Zacznijmy więc od chrztu. Zarówno Marek Piotrowski jak i ks. Andrzej Siemieniewski wyrażają troskę o to, że program formacyjny skutkuje pomniejszeniem roli chrztu. Chrzest został sprowadzony do jednego z tradycyjnych, martwych i nieprzełomowych obrzędów — pisze Marek Piotrowski. Chrzest jest drugorzędnym tematem — stwierdza ks. Siemiewski. To tylko przykładowe zdania, na temat pomniejszania roli chrztu obaj autorzy piszą bardzo dużo.

  Żaden jednak z nich ani słowem nie wspomina, że na oazie I stopnia ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych! Odbywa się ono wieczorem X dnia rekolekcji podczas nabożeństwa nawiązującego do Wigilii Paschalnej. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych jest jednym ze szczytów dni oazy I stopnia.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Niestety jednak znaczenie przykladane do owego odnowienia nie jest ani w połowie takie ,jakie rezerwowane jest do praktyki (nowej nawet jak na protestantyzm) "przyjęcia Jezusa i ogłoszenia go swoim zbawicielem". I nic dziwnego, bo w – przyjetej od protestantów – logice ewangelizacji pierwszych, najwazniejszych dni Oazy to właśnie owo "przyjęcie" jest traktowane jako obrzęd inicjacyjny.

  Podręcznik Oazowy potwierdza tę logikę, przywiązując objęcie Bożym Planem Zbawienia nie do Chrztu, lecz do owego "wyznania":

  CYTAT =============================================================
  „Spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela i Pana jest równoznaczne z tym, co nazywa Ewangelia nowymi narodzinami. Stanowi to problem kluczowy rozmowy Chrystusa z Nikodemem: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego» (J 3,5)”].
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Wynika to zarówno z moich osobistych obserwacji na Oazie, jak rownież obserwacji hierarchii wartości byłych "oazowiczów" i wreszcie z analizy materiałów oazowych zamieszczonej w artykułach, na które Pan Rzecznik odpowiada (niestety jednak unikając rozmowy o konkretach).

  Zresztą nawet osoby funkcyjne w Ruchu traktują owo "przyjęcie Jezusa" jako obrzęd inicjacyjny. W tekstach referatów spotyka się takie stwierdzenia jak np. :

  CYTAT =============================================================
  Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, a więc po przyjęciu Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, dalej uczestniczy w formacji – w grupie uczniów Jezusa.[6]
  KONIEC CYTATU=====================================================

  A więc po ewangelizacji następuje inicjacja – tj. "przyjęcie Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela" po ktorej jest już formacja ( w tym przywolywany przez Pana Krzysztofa dzień X i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Również u żadnego z autorów nie przeczytamy nic na temat nabożeństwa światła i wody. Odbywa się ono w czwartym dniu (dniu przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela!), kończy się procesją z zapalonymi świecami do figury Matki Bożej i źródła. Nie mówi się tam wprawdzie wprost o chrzcie, ale nawiązanie do symboliki chrzcielnej jest oczywiste.

  Z kolei nabożeństwo światła i wody to nie jedyne pominięcie odnoszące się do IV dnia. Na temat przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela obaj autorzy rozpisują się obszernie. Tyle, że można z ich tekstów dowiedzieć się nieco dziwnych rzeczy. Dla Marka Piotrowskiego przyjęcie Jezusa odbywa się w formie „paraobrzędu” czy po prostu „obrzędu”. To, że program rekolekcji żadnego obrzędu nie przewiduje, to zupełny drobiazg.

  Ks. Siemieniewski pisze natomiast, że przyjęcie Jezusa odbywa się podczas osobistej modlitwy. Gdyby ktoś przeczytał tylko uwagi do Namiotu Spotkania (tak w Ruchu Światło–Życie nazywa się osobistą modlitwę), mógłby przyznać mu rację. Rzeczywiście proponuje się, by uczestnicy rekolekcji podczas modlitwy prosili o to, by Jezus był Panem ich życia. Tyle, że… na tym się nie kończy. Podczas Eucharystii odprawionej wieczorem, poprzedzającej wspomniane nabożeństwo światła i wody, następuje szczególne wyakcentowanie Komunii św. Jest specjalny komentarz, podejście do Komunii z zapalonymi świecami. O tym ks. Siemieniewski (i oczywiście Marek Piotrowski) nie wspomina ani słowem. Później zaś w toku dyskusji na forum dziwił się, gdy przytoczono „Uwagi w sprawie realizacji programu oaz rekolekcyjnych” – było tam napisane, że przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela następuje w momencie przyjęcia Komunii św. Jakoś to nie pasuje do założonej tezy o protestantyzacji, prawda?
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Jestem w kłopocie co odpowiedzieć – bowiem p. Krzysztof jednym tchem twierdzi iż "żadnego obrzędu nie ma" po czym opisuje szereg obrzędów (od tych nad wodą po te na Mszy Świętej) które łączy jedna wspólna cecha – są związane z "przyjęciem Jezusa jako…".

  I nic dziwnego, skoro w podręczniku czytamy :

  CYTAT =============================================================
  "Życiodajne spotkanie z Chrystusem nastąpi wtedy, gdy przyjmiemy Jezusa w sposób świadomy, wolny i osobisty jako swojego Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero […] zostaniemy objęci Bożym planem przygotowanym dla naszego życia. Wtedy, gdy dokonamy tego osobistego przyjęcia Chrystusa, wypełni się obietnica: «Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (J 1,12)”.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  W innym miejscu podręcznik stwierdza

  CYTAT =============================================================
  Osobiste spotkanie z Chrystusem to równocześnie nasze nowe narodziny. Ten, kto w sposób osobisty przyjął Chrystusa, może powiedzieć: narodziłem się na nowo”
  KONIEC CYTATU=====================================================

  W innym miejscu podręcznika dowiadujemy się kiedy następuje zbawienie :

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Oto pierwszy etap (stopień): Zbawienie. Kiedy osiągamy ten etap, wspinamy się na pierwszy stopień? Gdy przyjmiemy Chrystusa wiarą jako swojego osobistego Zbawiciela.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Pozostaje zapytać : co w takim razie z wszystkimi, którzy nie dokonali oficjalnego "przyjęcia wiarą Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela" na Oazie Nowego Życia, a są ochrzczeni, żyją po chrześcijańsku, modlą się i praktykują ? Czy oni "nie narodzili się na nowo", nie są chrześcijanami, nie są objęci Bożym planem i nie są dziećmi Bożymi ?

  A co z ludźmi z poprzednich wieków (forma "przyjęcia Jezusa jako osobistego zbawiciela" ma niecale 200 lat !) ?

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Wypada jeszcze dodać, że temat chrztu wraca w toku dalszej formacji — na II stopniu jest nabożeństwo Paschy wprost oparte na Wigilii Paschalnej, również z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Szczytem formacji jest Triduum Paschalne przeżyte w formie rekolekcyjnej. O chrzcie mówi również pierwszy dzień oazy III stopnia. Tak wygląda ów „drugorzędny” czy „pominięty” sakrament.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Jak już pisałem, zająłem się w artykule – zgodnie z jego tytulem – treściami kerygmatycznymi. Nie ma wątpliwości że Chrzest nie jest centrum w dniach kerygmatycznych Oazy Nowego Życia. To są naprawdę bardzo ważne dni i treści podczas nich wpojone pozostają na długo głównym tworzywem chrześcijaństwa oazowiczów.

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  O czym jeszcze autorzy „Apologetyki” nie piszą? Skoro kwestionują treść przekazu ewangelizacyjnego w Ruchu Światło–Życie, wydawałoby się oczywiste, że pokażą, jaki powinien być przekaz katolicki. Pokażą przez odwołanie się do mówiącego na ten temat dokumentu kościelnego czyli adhortacji „Evangelii nuntiandii”. Marek Piotrowski cytuje tę adhortację bardzo obficie, ale akurat tej kwestii w ogóle nie przywołuje.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Artykuł z którym sie Pan zapoznał jest jedynie fragmentem ponad rocznej dyskusji nad treściami kerygmatycznymi – zarówno tymi okreslanymi choćby przez Komisję Episkopatu pod przewodnictwem ks.bp. Świerzawskiego, jak i tymi przyjetymi w Oazie i ruchach z protestantyzmu – niestety jednak dopiero cień krytycznej uwagi o Oazie jest w stanie zwrócić uwagę Ruchu na dyskusję o ewangelizacji i jej kształcie…

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  A papież Paweł VI pisze: „Ewangelizować znaczy przede wszystkim świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć że Bóg umiłował ten świat w Synu swoim, w Słowie Wcielonym dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego (…) Ewangelizacja będzie zawsze zawierać – jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu – także to jasne stwierdzenie: w Jezusie Chrystusie Synu Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie jako dar łaski i miłosierdzia Bożego” (n. 26, 27). Czy przypadkiem te właśnie treści nie są zawarte w „Czterech prawach duchowego życia”?
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Panie Krzysztofie, na pewnym poziomie ogólności można powiedzieć że tak szeroko zdefiniowane chrześcijaństwo jest zawarte w każdym wyznaniu, ba ! w kazdym odlamie chrześcijaństwa. Proponuję aby dyskusja toczyla się na poziomie konkretów, a nie tego typu ogólnych sformułowań.

  Sytuacja jest podobna jak w sprawie Encykliki Redemptor hominis, na ktorą Ruch się także powołuje [1]:

  CYTAT =============================================================
  Czytelnik wspomnianego podręcznika nie dowie się nic nt. ekumenicznej genezy planu, a jedynie, że ma on swe bezpośrednie źródło w encyklice Redemptor hominis – co jest półprawdą . O ile wspomniana encyklika dostarczyła pewnego ogólnego impulsu do podjęcia czegoś nowego, to lwia część praktycznej strony planu była zręczną asymilacją doświadczeń ekumenicznej kampanii ewangelizacyjnej ruchu CCC "Here`s Life" oraz "I found it'. Ruch Agape udostępnił centrali oaz swój kilkutygodniowy program umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie masowej ewangelizacji ze specjalnie przygotowanym filmem Jezus.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Dziwię się również, że ani ks. Siemieniewski ani Marek Piotrowski w ogóle nie wspominają, że podnoszone przez nich zarzuty i obawy były już przedmiotem badania Kościoła hierarchicznego. Wspomniałem o wypowiedzi bpa Miziołka, skądinąd dość ostrej w tonie wobec osoby, która zarzuty postawiła. Marek Piotrowski dokonał super ekwilibrystyki – wydarzenie, w którym Kościół potwierdził współpracę ekumeniczną Ruchu, przedstawił właściwie jako zarzut. A trzeba powiedzieć, że była jeszcze jedna wypowiedź na temat programu formacyjnego. Bp Tadeusz Błaszkiewicz jako odpowiedzialny za Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej powołał komisję, w skład której oprócz niego weszli ks. Stanisław Nagy (obecny kardynał), o. Augustyn Jankowski i ks. Wojciech Danielski. Komisja dokonała przeglądu materiałów formacyjnych ruchu oazowego i udzieliła im swej aprobaty.

  Oczywiście takie wypowiedzi nie są ostateczne, można się z nimi nie zgadzać. Jednak zupełne ignorowanie głosu Kościoła przez osoby, które głoszą, że bronią ortodoksji katolickiej, wydaje mi się nieco dziwne.
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Raczy Pan mijać się z faktami, bowiem sam Pan zacytował iż przywoływałem fakt akceptacji Ruchu jako takiego przez odpowiednią komisję, zaś ks.Siemieniewski nawet wspominał o pozytywnym stosunku papieża do oazy. Błędem jednakże byłoby traktowanie owej zgody jako swoistej "kanonizacji" materiałów.

  Co więcej, dziś dysponujemy pewnymi nowymi faktami, i to faktami niepokojącymi : mianowicie wiedzą o pewnej podatności uczestników i wspólnot Ruchu – zwłaszcza w odmianie charyzmatycznej – na odejścia z Kościoła. I sądzę że Ruch powinien już dawno się z tym problemem zmierzyć, zamiast koncentrować wysilki na próbach pacyfikacji osób które usiłują na pewne niewygodne fakty wskazać.

  Ile osób musi odejść, by Ruch przestał uważać problem za "marginalny" ?

  (Dalej p. Rzecznik był łaskaw zaatakować ks.Siemieniewskiego – myślę że moja polemika w tym wzgledzie jest zbędna. Chciałbym jedynie dac wyraz swemu zdziwieniu że przedstawiciel Ruchu, mając świadomość wpływu oazy na formację tysięcy, jesli nie milionów osób pyta o badania na temat odejść do protestantów osobę z zewnatrz. Czy to mozliwe by przelożeni Ruchu nie zadali sobie trudu zorientowania się w tak palącej kwestii ?)

  CYTAT P.RZECZNIK =============================================================
  Gdy przystępowałem do pisania tego tekstu, miałem szczery zamiar podjąć dyskusję z tezami autorów „Apologetyki”. Nie sądziłem jednak, że tyle miejsca (i czasu) zajmie mi samo prostowanie faktów i zwracanie uwagi na pominięcia. Trochę szkoda, bowiem wizja ewangelizacji, Kościoła, jego obecności w świecie jaką prezentują autorzy „Apologetyki” jest w istotnych miejscach rażąca inna od mojej. Byłoby więc o czym podyskutować. Jest to jednak, jak widać, temat na odrębny artykuł – tu trzeba poprzestać na sprostowaniach. Nieuchronnie jednak nasuwa mi się pytanie: czy gdyby tezy autorów były prawdziwe, trzeba by do ich wykazania uciekać się do aż takich manipulacji?
  KONIEC CYTATU=====================================================

  Pan Krzysztof chętnie zarzuca adwersarzom nieprawdę – jak jednak z powyższego widać właściwie żaden z zarzutów się nie potwierdził (co najwyżej różnimy się w ocenie pewnych zjawisk). Ale, parafrazując starożytnych, "Któż będzie prostował prostujących ?".

  Z przykrością napisałem powyższy tekst ( bowiem gentelmani ponoć o faktach nie dyskutują a tego typu dyskusja sprowadza nas do pozycji przeciwników – a wciąż wierzę że celem obu stron jest dobro Ruchu i w ogóle ewangelizacji). Proponuję – po raz kolejny – przejście do dyskusji merytorycznej o przedstawionych tezach.

  Nie chodzi bowiem o to by :
  · zniechęcac do Ruchu Światło Życie
  · kwestionować jego dokonania
  · inputować złą wolę
  · gasić "Ducha Ewangelizacji"
  · sprzeciwiać się świadomej deklaracji wiary
  · sprzeciwiać się "wyznaniu Jezusa" jako praktyce nawróceniowej i przebudzeniowej (ale nie inicjacyjnej !)
  · deprecjonować dorobek ks.Blachnickiego

  ————— odwołania w tekście —–
  [1]-http://rnz.org.pl/index/?id=25df35de87aa441b88f22a6c2a830a17

  [2]-materiały archiwalne RŚŻ z 1978

  [3]http://www.opole.oaza.org.pl/zal-ccc.htm

  [4]http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030303093902692&mode=print

  [5]http://www.zeszyty.wydm.pl/alfa/debowski.html

  [6]ks.Sławomir Ropiak "Referat na podstawie NKO' 94 wygłoszony na I Archidiecezjalnej Kongregacji Ruchu Światło-Życie w Olsztynie dnia 19.11.1994 roku.",

Leave a Reply to MRB Cancel Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>