CZY PAWEŁ NIE INTERESOWAŁ SIĘ ZIEMSKIM OKRESEM ŻYCIA I NAUCZANIA JEZUSA?

W kręgach tzw. racjonalistycznej i ateistycznej analizy Biblii pokutuje pogląd, że Paweł nic nie wiedział o ziemskim życiu Jezusa, a nawet jeśli wiedział, to się tym nie interesował, ponieważ o tym nie pisał. Przypatrzmy się kilku wypowiedziom racjonalistów na ten temat, które dobrze ilustrują ich punkt widzenia w tej sprawie. Karlheinz Deschner, jeden z autorów najlepiej znanych w tej chwili

Czytaj dalej

JEZUS W ŹRÓDŁACH POZABIBLIJNYCH – kontra racjonalista

Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Jezus w źródłach pozabiblijnych[1], opublikowanym w serwisie Racjonalista[2]. W tekście tym Sędziak powiela zarzut, że w źródłach pozabiblijnych z czasów bliskich Jezusowi zachowało się bardzo niewiele wzmianek (lub wcale) na temat Jezusa i chrześcijan. Zarzuty te nie są nowe ani oryginalne (czy ktokolwiek widział cokolwiek oryginalnego na Racjonaliście?) w zasadzie jest

Czytaj dalej

FAŁSZYWE PROROCTWA BOGA W STARYM TESTAMENCIE?

Można spotkać się z zarzutem przeciwników Biblii, że w Starym Testamencie znajdują się fałszywe proroctwa Boga Jahwe, co ma świadczyć rzekomo o tym, że nie wypowiedział ich Bóg, a jedynie omylny człowiek. Najczęściej w związku z tym przytacza się takie oto cytaty: „Jeremiasz powiedział do Serajasza: «Gdy przybędziesz do Babilonu, postaraj się przeczytać publicznie wszystkie te słowa. Powiesz zaś: Panie,

Czytaj dalej

CZY RELACJE BIBLIJNE SĄ MNIEJ WIARYGODNE NIŻ RELACJE HISTORYCZNE?

W tzw. naturalistycznym, racjonalistycznym czy obiektywnym nurcie analizy Biblii istnieje pewien zestaw uprzednio przyjętych założeń metodologicznych, które nie pozostają bez wpływu na ostateczne wnioski wyciągane przez krytyków wyznających powyższe poglądy. Cechą wspólną owych założeń jest przedkładanie przekazu historycznego nad biblijny, a następnie dyskredytowanie Biblii za pomocą relacji historycznych lub twierdzeń, że Biblia jest niewiarygodna w jakimś punkcie, ponieważ historia nie

Czytaj dalej

„RZEŹ NIEWINIĄTEK” W MT 2,16-18

Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów przeciw Ewangelii dziecięctwa Jezusa jest zarzut dotyczący kwestii tzw. rzezi niewiniątek, wspomnianej w Mt 2,16-18. Przeczytajmy najpierw wspomniany tekst biblijny: „Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział

Czytaj dalej

SPIS LUDNOŚCI ZA KWIRYNIUSZA Z ŁK 2,1-2 – POMYŁKA HISTORYCZNA CZY WYMYSŁ EWANGELISTY

Niniejsza rozprawa jest polemiką z jednym z najczęstszych zarzutów rzucanych chrześcijanom w formie wyzwania przez rozmaitych przeciwników Biblii, „racjonalistów”, „agnostyków”, ateistów i innych „niewierzących”. Gdyby wśród przeciwników Biblii istniała jakaś swego rodzaju „lista antybiblijnych przebojów”, to rzeczony zarzut – nawet jeśli nie zajmowałby na niej pierwszego miejsca – z pewnością byłby gdzieś w pierwszej trójce tej listy. Zarzut ten często

Czytaj dalej

SPRZECZNE RODOWODY JEZUSA?

W moim odczuciu jedną z największych apologetycznych łamigłówek i wyzwań jest próba pogodzenia ze sobą rodowodów Jezusa, które zamieszczono w Ewangeliach Łukasza i Mateusza. Przypatrzmy się tym rodowodom, które zamieściłem w poniższej tabeli. Dla ułatwienia porównań, w kolumnie umieszczonej po lewej stronie uwzględniam też rodowód z 1 Księgi Kronik, który jest częściowo zbieżny z rodowodami Jezusa z Ewangelii.   1 Krn 3,5-19

Czytaj dalej

CZY BRACIA JEZUSA NIE MOGLI BYĆ JEGO KUZYNAMI, SKORO „CZĘSTO” MU TOWARZYSZYLI?

Ludzie, którzy chcą uchodzić za racjonalistów, a także inni przeciwnicy katolickiej idei jedynactwa Jezusa, przygniecieni faktem, że na podstawie słowa „brat” w Nowym Testamencie (skrót: NT) i na podstawie Mt 1,25 nie można w świetle analiz leksykalnych dowieść, iż Jezus miał rodzeństwo (słowo „brat” nie musi bowiem w NT oznaczać rodzeństwa, zaś „aż do” (heos hou) z Mt 1,25 nie

Czytaj dalej

CZY NOWY TESTAMENT ODRÓŻNIA BRACI OD KREWNYCH, PRZECZĄC TYM SAMYM IDEI JEDYNACTWA JEZUSA?

Ludzie, którzy chcą uchodzić za racjonalistów, a także inni przeciwnicy katolickiej idei jedynactwa Jezusa przygniecieni faktem, że na podstawie słowa „brat” w NT (tzn. w Nowym Testamencie) i na podstawie Mt 1,25 nie można w świetle analiz leksykalnych dowieść, że Jezus miał rodzeństwo (słowo „brat” nie musi bowiem w NT oznaczać rodzeństwa, zaś „aż do” (heos hou) z Mt 1,25

Czytaj dalej

CZY SŁOWO ‚KUZYN’ Z KOL 4,10 PRZECZY IDEI JEDYNACTWA JEZUSA?

Zgodnie z poglądem katolickim Jezus był jedynym synem Maryi i że nie miała Ona więcej żadnych dzieci. Jednak niektórzy przeciwnicy idei jedynactwa Jezusa, powołując się na następujące wersety, twierdzą, że Jezus miał braci i siostry: „Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn (anepsios) Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie” (Kol 4,10). „Spośród zaś

Czytaj dalej
1 2 3