WYŁĄCZENIE Z KOŚCIOŁA

Dziś odpowiedź na pytanie: czy istnieją sytuacje, w których Kościół wydala wiernych ze swojej społeczności? Wiadomo, że o przynależności do Kościoła decydują dwa elementy: wiara człowieka — jest to rzeczywistość wewnętrzna, której nie potrafimy w żaden sposób skontrolować — oraz chrzest, akt zewnętrzny, który może być kontrolowany, dostrzegany przez całą wspólnotę. Przy chrzcie św. następuje wpisanie do ksiąg, które prowadzi Kościół jako społeczność zorganizowana. W jakim więc znaczeniu

Czytaj dalej

ZGORSZENIE W KOŚCIELE

W Tygodniu Męki Pańskiej, w czasie szczególnie głębokiej refleksji nad tajemnicą krzyża, który jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów, pragnę poprowadzić ostatnie rozważanie z cyklu tajemnicy Kościoła i zatrzymać się w nim nad zgorszeniem, jakie ma miejsce w Kościele i jakie dokonuje się przez Kościół. W Ewangelii Pan Jezus wyraźnie zaznacza, że zgorszenia muszą przyjść. Dodaje jednak natychmiast: biada temu, przez którego przychodzą, lepiej by mu

Czytaj dalej

BIERZMOWANIE

1. Moc świadków Mamy za sobą refleksje nad chrztem, pierwszym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Drugi, często zupełnie niedowartościowany, to bierzmowanie. Trzeci to Eucharystia. Te trzy sakramenty wprowadzają nas w głąb bogactwa życia Bożego. Pozostałe cztery mają charakter sytuacyjny. Chcąc odkryć bogactwo sakramentu bierzmowania, należałoby w Piśmie Świętym Starego Testamentu uważnie odczytać wszystkie opisy powołań prorockich. To są te chwile, w których Bóg wzywa konkretnego człowieka, by wziął

Czytaj dalej

EUCHARYSTIA

1. Eucharystia sercem Kościoła Kościół, obejmujący dziś setki milionów ludzi, to wspólnota, w której obecny jest Zmartwychwstały Chrystus. On posługuje się tą wspólnotą dla uświęcenia świata. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi fundament życia każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wiarę w wydarzenie historyczne, które miało miejsce przed blisko dwu tysiącami lat. Przez wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa rozumiemy uznanie możliwości nawiązania kontaktu

Czytaj dalej

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

1. Spotkanie z Boskim Lekarzem W naszej katechezie mamy za sobą refleksję nad trzema stopniami wtajemniczenia: sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Są one dostępne dla każdego chrześcijanina i decydują o jego duchowej dojrzałości. Pozostałe cztery sakramenty są związane albo z powołaniem człowieka, albo z sytuacją, jaka w jego życiu zaistnieje. Zanim przejdę do szczegółowego omówienia sakramentu pokuty i pojednania, chciałbym jeszcze odpowiedzieć na pytania, które niektórzy z was postawili. Wszystkie one

Czytaj dalej

KAPŁAŃSTWO

1. Kapłańska moc W ramach naszej katechezy dotyczącej sakramentów świętych, dziś zatrzymamy się przy sakramencie kapłaństwa. Chciałbym na samym początku jasno przypomnieć, że ten, kto uważa, że religia jest jego czysto osobistą sprawą, kapłana na nic nie potrzebuje. Są takie koncepcje religijne na świecie, jest nawet taka próba interpretowania chrześcijaństwa i w takiej religii czy wyznaniu chrześcijańskim kapłana nie ma. Kapłan jest tylko tam, gdzie

Czytaj dalej

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Małżeństwo i sakrament małżeństwa Zwróćmy uwagę na różnicę, jaka istnieje między małżeństwem, a sakramentem małżeństwa. Jedno i drugie jest z ustanowienia Bożego. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa. Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. Drugim, przekaz życia. Trzecim, wychowanie dzieci. Małżeństwo tworzy dom potrzebny do wychowania dzieci. W

Czytaj dalej

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Syn Boga, przychodząc na ziemię, spotkał się z tym, co jest dla nas tutaj najtrudniejsze, z cierpieniem, którego kresem jest śmierć. Z chwilą kiedy objawił swoją Boską moc, ludzie dotknięci cierpieniem fizycznym i duchowym przychodzili do Niego, prosząc o ratunek. Jezus spotkał się również z cierpieniem, jakie dotknęło Jego samego, z cierpieniem z powodu zdrady przyjaciela, cierpieniem z powodu biczowania, wyszydzenia, ukrzyżowania. Ile razy spoglądamy na Jego krzyż, wiemy,

Czytaj dalej

PYTANIA DOTYCZĄCE NATURY ANIOŁÓW (fragmenty)

18. Z CZEGO ZBUDOWANI SĄ ANIOŁOWIE? Wszystko w materialnym wszechświecie z czegoś się składa: przynajmniej z subatomowych cząstek. Ale nie aniołowie. Oni nie znajdują się w tym wszechświecie materii, przestrzeni i czasu ani nie są zbudowani z materii. Nie składają się z części. Dlatego też nigdy nie mogą się rozpaść, umrzeć czy ulec zniszczeniu tak jak my. Są czystymi duchami

Czytaj dalej

MESJASZ: JEZUS – ODKUPICIEL, OSZUST CZY OBŁĄKANY?

Mojżesz i jego zbieranina maszerowali do Ziemi Obiecanej – i ja maszerowałem wraz z nimi, szukając mojej Obiecanej Ziemi Prawdy. Czas mijał inaczej w tym świecie: nie przypominam sobie, bym jadł czy spał albo bym był głodny czy zmęczony, choć musieliśmy tak maszerować setki kilometrów po wszystkich możliwych liniach geometrycznych, czasami nawet prosto. Wiele razy w czasie tej długiej i pełnej

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6