8. KLONOWANIE – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Klonowanie jest techniką biologiczną, pozwalającą na uzyskanie organizmu potomnego, będącego dokładną, genetyczną kopią organizmu macierzystego. Techniki klonowania: Metoda przeszczepu jąder komórkowych: przygotowanie jądra komórki somatycznej (które będzie sterowało rozwojem komórki jajowej); przygotowanie komórki jajowej (wypreparowanie jądra komórkowego); wszczepienie jądra komórki somatycznej w miejsce jądra komórki jajowej (rozpoczyna się rozwój powstałej w ten sposób zygoty); przeniesienie embrionu do narządów rodnych. Metoda podziału bliźniaczego; mikrochirurgiczne

Czytaj dalej

7. SZTUCZNA PROKREACJA – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Kilka dat z historii zagadnienia; 1776 – Spallanzani obserwuje rezultaty zamrażania nasienia. 1799 – Hunter dokonuje pierwszego sztucznego zapłodnienia „in vivo” (w organizmie kobiety) nasieniem męża. 1886 – Montegazza proponuje utworzenie „banku nasienia zamrożonego”. 1899 – Dickson praktykuje w Stanach Zjednoczonych sztuczne zapłodnienie „in vivo” heterogeniczne (tzn. jeden z dawców gamet jest spoza małżeństwa) 25.07.1978 – pierwsze dziecko z „probówki” (Louise J. Brown); autorzy

Czytaj dalej

6. ABORCJA – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Terminem tym określa się przerwanie ciąży w momencie gdy embrion nie jest jeszcze w stanie podjąć samodzielnych funkcji życiowych poza łonem matki. Aborcję można podzielić na: aborcję spontaniczną – gdy do przerwania ciąży dochodzi z powodów naturalnych, bez zamierzonej i wolnej interwencji człowieka. aborcję sztuczną- gdy przerwanie ciąży podporządkowane jest wolnej i świadomej interwencji człowieka; przeprowadzany jest wówczas zabieg medyczny w celu zabicia dziecka poczętego. Ze względu

Czytaj dalej

5. EMBRION LUDZKI – OSOBA CZY RZECZ? – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Przyjrzyjmy się rozwojowi embrionu ludzkiego. Po zapłodnieniu komórki jajowej, następują pierwsze, bardzo intensywne podziały komórkowe. Od chwili połączenia się gamet, komórka jajowa zawiera specyficzną dla rodzaju ludzkiego liczbę 46 chromosomów, w których umiejscowiony jest kod genetyczny, to jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA). Ta liczba chromosomów jest specyficzna i ściśle określona dla każdego gatunku istot żyjących. Po tym pierwszym okresie intensywnych podziałów komórkowych, około trzeciego

Czytaj dalej

4. NARODZINY BIOETYKI – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Po raz pierwszy słowa bioetyka użył Van Rensselaer Potter w artykule z roku 1970 pt. Bioethics: The Science of Survival (Bioetyka: nauka o przeżyciu). Temat poruszony w tym artykule, został następnie pogłębiony przez tego samego autora w 1971 roku, w książce pt. Bioethics: Bridge to the Future (Bioetyka: most ku przyszłości). Wizja bioetyki jaką przedstawił Potter składa się z trzech fundamentalnych elementów: interdyscyplinarność – idea bioetyki jako mostu pomiędzy

Czytaj dalej

3. JAKA ETYKA DLA BIOETYKI- ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Rozwój w dziedzinie nauk biomedycznych dostarcza wiele nowych możliwości interwencji w życie ludzkie. Tego rodzaju działania prowokują do postawienia sobie pytania o moralną stronę tychże aktów. Pytania tego rodzaju wyrażają świadomość istnienia norm moralnych odnośnie praktycznego zastosowania teorii naukowych (chociaż są i tacy, którzy wierzą w konieczność absolutnej „wolności” na polu badań naukowych). W tym miejscu powstaje jednak jeszcze jedno pytanie: jaką etykę i jakie kryteria należy przyjąć

Czytaj dalej

2. BIBLIJNE PODSTAWY REFLEKSJI BIOETYCZNEJ – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

1. Człowiek jako stworzenie Boże. A wreszcie Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1, 26 – 27) Fragment ten przedstawia człowieka jako „obraz Boży”, „podobieństwo

Czytaj dalej

1. BIOETYKA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE – ABC BIOETYKI – KS. ARTUR KATOLO

Młode, dobrze usytuowane małżeństwo, tak zwani „ludzie sukcesu”… Na ich harmonijne życie kładzie się jednak cieniem fakt, że nie mogą mieć dzieci. Po długim namyśle decydują się na sztuczne zapłodnienie. Do szpitala przywieziono młodego człowieka z wypadku. Pomimo funkcjonowania narządów wewnętrznych, człowiek ten jest w rzeczywistości martwy; stwierdzono bowiem śmierć mózgu. Wykonano pierwsze analizy… W tymże samym szpitalu, na oddziale onkologicznym przeżywa swoją

Czytaj dalej
1 2