DAJMY SIĘ ODNOWIĆ – Spotkanie Odnowy Charyzmatycznej – materiały

Dwie zamieszczone w tej książeczce konferencje zostały wygłoszone na Drugim Krajowym Spotkaniu Odnowy Charyzmatycznej Wybrzeża Kości Słoniowej w Bouaké w dniach 2-3 stycznia 1981 roku. Były one skierowane do chrześcijan, w większości Afrykanów, z których wielu interesowało się bardzo Odnową, ale miało o niej jeszcze dość mgliste pojęcie. W związku z tym, że inne konferencje miały dostarczyć o niej bardziej szczegółowych informacji, ja skupiłem się na ukazaniu tego, co w moich oczach stanowi warunek wszelkiej odnowy chrześcijańskiej, zbiorowej i indywidualnej, „charyzmatycznej” lub nie. Dlatego pomyślałem, że te rozważania mogłyby być przydatne nawet dla tych, których dary charyzmatyczne specjalnie nie pociągają.

Zachowałem swobodną formę i styl głoszonych nauk, ograniczając się jedynie do drobnych korekt. Jednak dla większej jasności, w tekście drukowanym podkreśliłem najważniejsze kwestie. Pewien aspekt dydaktyczny również nie powinien nikogo zaskoczyć w tego rodzaju naukach.

Oby Duch przemówił, chociażby przez te wykłady!

En Calcat, czerwiec 1983

br. Dominique

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA ImageChange Image