Nowe ujęcia kerygmatu

Pragniemy rozpocząć na forum Katolickiego Serwisu Apologetycznego dyskusję na temat kerygmatu. Temat ten wydaje się nam ważny i liczymy na głosy różnych gremiów zainteresowanych głoszeniem Dobrej Nowiny w Kościele katolickim. Oczywiście nie naszym zadaniem jest kompleksowe opracowanie na ten temat. Nasz wkład, jako serwisu apologetycznego, ma polegać na zainicjowaniu możliwie szerokiej debaty. Atmosfera ożywienia intelektualnego w naszym środowisku zaowocowała kilkoma ważnymi tekstami o problematyce kerygmatycznej zamieszczonymi na w naszym serwisie (patrz dział patrz dział Kerygmat po katolicku)[1] . Różni autorzy analizują tzw. cztery prawa życia duchowego – kerygmat opracowany w 1956 roku przez baptystę Billa Brighta, założyciela ruchu Campus Crusade for Christ[2]. Ten prosty schemat stał się nie tylko planem wielu kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych[3], ale nawet podstawą początkowej formacji niektórych katolickich ruchów eklezjalnych, np. Ruchu Światło-Życie4. Również kerygmat głoszony w Odnowie w Duchu Świętym, a konkretnie zbytnie skupienie niektórych wspólnot na darach duchowych doczekało się swojej krytyki[5]. Zdarza się też, że w ramach Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy), które z założenia mają być rekolekcjami kerygmatycznymi, wszystkim bez wyjątku uczestnikom proponuje się „modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne”, którą rozumie się jako nieodzowny stopień formacji chrześcijańskiej, praktycznie wręcz jako składnik kerygmatu, co także wzbudza zrozumiałe kontrowersje i pytania[6].

W wyniku wielu dyskusji sformułowano tezę, że ewangelizacja za pomocą kerygmatu niekatolickiego może być przyczyną obserwowanego procesu odchodzenia niektórych osób, grup czy nawet całych wspólnot od Kościoła katolickiego i przyłączanie się do denominacji protestanckich, a nawet zakładanie własnych „wolnych kościołów”[7].Zbadanie tych niekorzystnych procesów, obserwowanych obecnie w Kościele, staje się sprawą palącą.

Poruszono kwestię, czy można kształtować zdrową wiarę katolika na fundamencie protestanckim, niezgodnym z doktryną katolicką. Na Apologetyce znaleźć można np. krytyczne omówienie Kursu Alfa[8] oraz przypomnienie istniejących (jakkolwiek też niedoskonałych) form ewangelizacji w grupach charyzmatycznych[9].

Okazuje się, że kontrowersje dotyczą nie tylko treści, ale i samej definicji i funkcji kerygmatu. Jedni rozumieją pod tym pojęciem zarys tego, w co wierzymy, inni zaś żywe słowo, które rodzi wiarę. Warto sprecyzować, co się właściwie rozumie pod pojęciem kerygmatu i przy okazji wyjaśnić różne towarzyszące temu tematowi pytania.

Pośród całej tej dyskusji i w odpowiedzi na rozliczne uwagi rozległy się trzeźwe głosy z postulatami o podanie pozytywnych propozycji, a nie samą tylko krytykę dotychczasowych.Dostępnym w Internecie opracowaniem w tej dziedzinie jest propozycja kerygmatu katolickiego, zamieszczona w portalu Mateusz1[0]. Podjęcie tej tematyki wydaje się nam bardzo ważnym zadaniem i właśnie jako Katolicki Serwis Apologetyczny postanowiliśmy dać impuls do debaty o kształcie kerygmatu katolickiego i udostępnić w dziale Kerygmat pod katolicku przestrzeń dla konstruktywnych głosów na rzecz dzieła ewangelizacji.

Mamy nadzieję, że dyskusja okaże się owocna i stanie się bodźcem do twórczego przejrzenia materiałów ewangelizacyjnych, a może i do opracowania nowych.

Redakcja KSA

P R Z Y P I S Y :

[1] http://apologetyka.katolik.net.pl/content/category/14/192/111/ (jeden z poddziałów Gorących polemik).
[2] Tomasz Dyć, Rozprawa krytyczna o „czterech prawach duchowego życia”, http://apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=111 (4 XII 2004) [podane daty z XI-XII 2004 nie są datami zamieszczenia na Apologetyce, ale przeniesienia na nowy serwer].
[3] Marek Piotrowski, Kerygmat w kursach ewangelizacyjnych, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/833/52/(3 XI 2004).
[4] Ks. Andrzej Siemieniewski, Przyjąłem Jezusa i narodziłem się na nowo!,http://apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=832&Itemid=111 (3 XII 2004)
[5] Jacek Święcki, Czy kerygmat zawiera Dobrą Nowinę o charyzmatach?, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/1168/58/ (8 XII 2005).
[6] Aleksandra Kowal, Uzdrowienie wewnętrzne – znaki zapytania, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/744/62/ (3 XI 2004); Uzdrowienie wewnętrzne – konkretne pytania, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/1003/62/ (3 XI 2004).
[7] Zob. Jacek Święcki, Siedmiopunktowy kerygmat katolicki – geneza, kontrowersje, przyszłość, referat wygłoszony na IV Sesji Apologetycznej (Władysławowo 27-29 VIII 2004), http://apologetyka.katolik.net.pl/component/option,com_remository/Itemid,130/func,select/id,4/ (21 II 2006).
[8] Marek Piotrowski, Pytanie o Kurs Alfa, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/704/62/ (3 XI 2004); Ks. Andrzej Siemieniewski, Kurs Alfa – chrześcijaństwo, które dzielimy wszyscy, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/1226/62/ (25 X 2006).
[9] Ks. Andrzej Siemieniewski, Znudziło się? – Kurs Alfa czy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym?, http://apologetyka.katolik.net.pl/content/view/712/62/ (3 XI 2004).
[10] Jacek Święcki, Struktura kerygmatu, http://www.mateusz.pl/rekolekcje/2004/js/kerygmat.htm (X 2005).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image