WALKA KLAS I WALKA RAS

„Ideologie zła”[2] – tak nazwał Jan Paweł II łącznie komunizm i nazizm. Można je też nazwać ideologiami walki: odpowiednio walki klas i walki ras. Obie te ideologie odwoływały się do nauk historycznych, tworząc syntezy mające nadać całościowy sens dziejom człowieka. Obie też inspirowały się chętnie tezami nauk przyrodniczych w formułowaniu praktycznych rozwiązań problemów społecznych. Rozwiązania te były nader często zbrodnicze,

Czytaj dalej

SACRAMENTUM CARITATIS – BENEDYKT XVI

Posynodalna adhortacja apostolska SACRAMENTUM CARITATIS Ojca świętego BENEDYKTA XVI do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. WPROWADZENIE 1. SAKRAMENT MIŁOŚCI[1], Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by „życie swoje

Czytaj dalej

EVANGELII NUNTIANDI – PAWEŁ VI

  Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Pawła VI EVANGELII NUNTIANDI Tłumaczenie aprobowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej, 7-8/1976*** Czcigodnym braciom i umiłowanym synom pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie 1. Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości. Dlatego

Czytaj dalej
1 35 36 37