O MORMOŃSKICH PRAKTYKACH CHRZTU

Dostosować ekumenizm do królestwa niebieskiego? Jak się mają mormońskie praktyki chrztu do chrześcijaństwa Podejmując swoje posłannictwo ewangelizacji, Kościół coraz częściej napotyka na nowe przejawy pluralizmu religijnego, który we współczesnym świecie przybiera często formę nowej religijności światowej[1]. Dotychczasowa działalność misyjna Kościoła polegała na głoszeniu chrześcijańskiego przesłania poza kręgiem kultury biblijnej. Natomiast obecne formy religijności w zurbanizowanym świecie wymagają raczej świadectwa i

Czytaj dalej