DLACZEGO JESTEM KATOLIKIEM – Świadectwo

ODKRYŁEM, ŻE KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY WIERZE PROTESTANCKIEJ, W OGÓLE JUŻ NIE ISTNIEJE. ISTNIAŁA PO PROSTU KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY PROTESTANCKIEJ NIEZGODZIE. STWIERDZIŁEM, KU MOJEMU BEZGRANICZNEMU ZDUMIENIU, ŻE BARDZO LICZNI LIBERAŁOWIE WCIĄŻ OCHOCZO SIEJĄ PROTESTANCKĄ NIEZGODĘ, CHOĆ DAWNO JUŻ STRACILI PROTESTANCKĄ WIARĘ. Na pierwszej stronie pewnej gazety codziennej ukazał się niedawno artykuł poświęcony Nowej Liturgii[l]; nie żeby miał o niej wiele nowego do powiedzenia. Jego treść

Czytaj dalej

POLEMIKI Z PROTESTUJĄCYMI PROTESTANTAMI

Jako autor apologetycznej książki Na skale czy na piasku? ks. Andrzej Siemieniewski dostaje pocztą elektroniczną wiele listów od osób polemizujących z wyrażonymi w niej poglądami czy też po prostu z doktryną Kościoła katolickiego. Autor uprzejmie udostępnił nam obszerne fragmenty tej korespondencji, które chcemy opublikować ze względu na ich wartość apologetyczną. Wypowiedzi rozmówców są więc dostosowane do potrzeb tej prezentacji: niejednokrotnie są skrócone, czasem podzielone na części. Poprawione zostały

Czytaj dalej

EUCHARYSTIA – KRYZYS WIARY CZY POCZĄTEK ŻYCIA?

Artykuł nie jest osobistym atakiem na kogokolwiek, lecz merytoryczną reakcją na próbę zniekształcenia i skarykaturyzowania katolickiego nauczania o sakramencie Eucharystii przez autorów filmu Katolicyzm – kryzys wiary. Wspomniany film został zrealizowany przez zespół Lumen Productions w celu wykazania rzekomej niebiblijności nauczania Kościoła katolickiego. W Polsce rozpowszechnianiem filmu zajmuje się Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych [Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych, 3887 E. 55th Str., Cleveland, OHIO 44105 USA].

Czytaj dalej

REFORMACJA DEFORMACJA – ROZMOWA Z S. HAHNEM

ISTNIEJĄ TYSIĄCE PROTESTANCKICH DENOMINACJI UTWORZONYCH PRZEZ MĘŻCZYZN I KOBIETY, KTÓRZY SZCZERZE WIERZĄ, ŻE PODĄŻAJĄ ZA BIBLIĄ PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO. JEDNAK PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC, KAŻDY CZŁOWIEK JEST SWOIM PAPIEŻEM. WEDŁUG MNIE JEST TO GOTOWY PLAN, BY DOJŚĆ DO ANARCHII. Jak to się stało, że Pan, pastor prezbiteriański, został katolikiem? Po ukończeniu seminarium w 1982 r. zostałem pastorem małej wspólnoty Kościoła prezbiteriańskiego w Virginii. Studiowałem Pismo Święte i dzieliłem się ze

Czytaj dalej

SKRZYDŁA RADOŚCI – ROZMOWA Z T. HOWARDEM

PO RAZ PIERWSZY W AMERYCE I, JAK SĄDZĘ, PRAWDOPODOBNIE W OGÓLE PO RAZ PIERWSZY OD CZASÓW REFORMACJI, TAK WIELE TYSIĘCY PROTESTANTÓW EWANGELICKICH, OCZYWIŚCIE POSIADAJĄCYCH DUŻĄ WIEDZĘ RELIGIJNĄ, ZNAJĄCYCH CAŁĄ BIBLIĘ, NAWRACA SIĘ NA RZYMSKI KATOLICYZM. Jak to się stało, że po pół wieku bycia protestantem został pan katolikiem? Rzeczywiście, zanim zostałem włączony do Kościoła katolickiego przez 25 lat byłem ewangelikiem, a przez 25 kolejnych – anglikaninem.

Czytaj dalej

SKAŁA CZY KAMIEŃ? – Petros i Petra

(artykuł jest odpowiedzią na toczącą się polemika wokół dwóch greckich słów Petros i Petra) Chciałbym w kilku słowach ustosunkować się do, postawionego przez Jerzego Marcola w tekście „Błędy i herezje protestantyzmu”1, problemu użycia w tekście Mt 16, 18 słów Petra i Petroj (Petra i Petros)2. Kwestia zaintrygowała mnie jako filologa klasycznego ze względu na jej stronę językową i chętnie podzielę się moimi „na gorąco…, na razie jeszcze bez głębszego wniknięcia w materię sprawy(jeśli czas pozwoli wkrótce powrócę

Czytaj dalej