VATICANUM II

 • LUMEN GENTIUM – KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE
  Lumen gentium /z (łac.) Światło narodów/, pełna nazwa: Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium” – konstytucja, czyli dokument teologiczny najwyższej rangi doktrynalnej uchwalony 18 listopada1964 roku przez sobór watykański II i oficjalnie ogłoszony przez papieża Pawła VI21 listopada tegoż roku.
  Konstytucja, czerpiąc ze źródeł biblijnych i patrystycznych oraz z myśli wybitnych współczesnych teologów, na nowo ukazała najważniejsze wymiary tajemnicy Kościoła i jego posłannictwa
 • Sacrosanctum concilium – KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ
  Konstytucja o liturgii świętej. Jest jednym z najbardziej znaczących dokumentów uchwalonych przez sobór watykański II. Zaaprobowana przez 2147 biskupów (przeciw było 4). Ogłoszona przez papieża Pawła VI 4 grudnia 1963.
 • UNITATIS REDINTEGRATIO – DEKRET O EKUMENIZMIE
  Unitatis redintegratio (łac. „Przywrócenie jedności”), właśc. Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio z 21 listopada1964 – dekretsoboru watykańskiego II określający postawę Kościoła katolickiegowobec ekumenizmu.
 • DIGNITATIS HUMANAE – DEKLARACJA O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ
  Deklaracja o wolności religijnej uchwalona na soborze watykańskim II. Została promulgowana 9 grudnia 1965 roku i zawiera moralną naukę Kościoła katolickiego na temat wolności religijnej. Składa się z 15 punktów.