LEON XIII – PROVIDENTISSIMUS DEUS – O studiach Pisma Świętego

WSTĘP 81.** Bóg, który w Swej najwyższej Opatrzności z pobudek przedziwnej miłości wyniósł zaraz na początku rodzaj ludzki do współudziału w naturze Boskiej, a potem, wydobywszy go z powszechnego upadku i zagłady, przywrócił do dawnego stanu, udzielił mu zarazem w tym celu szczególnej pomocy przez to, że objawił w sposób nadprzyrodzony tajemnice Swej boskości, mądrości i miłosierdzia. Wprawdzie w Objawieniu Bożym zawierają się także prawdy, które są dostępne dla rozumu ludzkiego,

Czytaj dalej

PAWEŁ VI – MYSTERIUM FIDEI

MYSTERIUM FIDE Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych całego świata, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli, w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu Czcigodnym Braciom Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!   Kościół katolicki zawsze jak najcenniejszego skarbu strzeże: Tajemnicy Wiary, czyli niewysłowionego

Czytaj dalej

PIUS XI – MORTALIUM ANIMOS – O popieraniu prawdziwej jedności religii

Encyklika Jego Świątobliwości Pana Naszego PIUSA XI z Opatrzności Bożej Papieża Do Czcigodnych Braci Patryarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Arcypasterzy, którzy żyją w zgodzie i łączności ze Stolicą Apostolską. Czcigodni Bracia! Pozdrowienie Wam i Błogosławieństwo Apostolskie. Dążenia do jedności politycznej Dusz ludzkich może nigdy jeszcze nie przenikało tak silne pragnienie wzmocnienia i spożytkowania ku dobru wspólnemu społeczeństwa ludzkiego tych węzłów braterstwa, które nas z powodu

Czytaj dalej

JAN PAWEŁ II – FIDES ET RATIO

WPROWADZENIE CZCIGODNI BRACIA W BISKUPSTWIE, POZDROWIENIE I APOSTOLSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO! Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26]

Czytaj dalej

JAN PAWEŁ II – ECCLESIA DE EUCHARISTIA

WPROWADZENIE ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA 1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit ]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że

Czytaj dalej

PIUS XII – DIVINO AFFLANTE SPIRITU

WSTĘP Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymujących, jako też do całego duchowieństwa i wiernych chrześcijan katolickiego świata: O WŁAŚCIWYM ROZWOJU STUDIÓW BIBLIJNYCH PIUS XII PAPIEŻ Czcigodni Bracia, Ukochani Synowie Pozdrowienia i Błogosławieństwo Apostolskie GENEZA ENCYKLIKI „Providentissimus Deus” Sposób uczczenia 50–cioletniej rocznicy jej wydania 538.** Święci autorowie pod natchnieniem Ducha

Czytaj dalej

BENEDYKT XVI – DEUS CARITAS EST

ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 1. „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4, 16). Słowa z Pierwszego Listu świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także

Czytaj dalej

PIUS XI – CASTI CONNUBI

WSTĘP z Opatrzności Bożej Papieża do czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymujących, Czcigodni Bracia! Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie. Nieskalanego małżeństwa godność stąd zwłaszcza, Czcigodni Bracia, poznać można, że Chrystus Pan, Syn Ojca Przedwiecznego, przybrawszy ciało człowieka upadłego, zdecydował małżeństwo, początek i podstawę społeczności domowej a nawet ogólnoludzkiej, nie tylko objąć

Czytaj dalej

JAN XXIII – AD PETRI CATHEDRAM

Do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską oraz do całego kleru i wiernych katolickiego świata o rozwoju prawdy, jedności i pokoju w duchu miłości. Czcigodni Bracia i ukochani Synowie Pokój i Apostolskie Błogosławieństwo   WSTĘP: USTAWICZNA MŁODOŚĆ KOŚCIOŁA Powody radości i nadziei Na Stolicę Piotra wyniesieni choć bez Naszej zasługi,

Czytaj dalej

BENEDYKT XVI – SPE SALVI – O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ENCYKLIKA SPE SALVI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Wprowadzenie 1. «SPE SALVI facti sumus» – w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8, 24), mówi św. Paweł Rzymianom, a także nam. «Odkupienie», zbawienie, zgodnie z wiarą chrześcijańską, nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana

Czytaj dalej