Zbawienie – z wiary czy z uczynków?

Marcin Luter, odchodząc z Kościoła sformułował trzy zasady Reformacji: sama biblia sama wiara sama łaska Niniejszy rozdział poświęcony zostanie zasadzie „sama wiara” (a pośrednio także „sama łaska”). Prześledzimy świadectwo Pisma a także nauczanie Kościoła na ten temat. Zapraszam Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/sf.pdf

Czytaj dalej