NOWA EWANGELIZACJA PO POLSKU

Artukuł pochodzi z „Homo Dei” 4/1993 „Kościół potrzebuje prawdziwej ewangelizacji, którą rozpocznie od przedstawienia żywej osoby Chrystusa i która prowadzi ewangelizowanych do rzeczywistego doświadczenia zbawienia w Nim. (…)Ewangelizacja musi postępować w określonym porządku, który nie może być zmieniony, w przeciwnym razie traci siłę istoty Słowa Bożego. Przede wszystkim trzeba przedstawić Jezusa, który jest centrum i fundamentem Dobrej Nowiny. Potem i tylko potem muszą się ukazać prawa i wymagania

Czytaj dalej

CZY JESTEŚMY ŻYDAMI?

Kto należy do narodu wybranego? Zawsze gdy słyszę w czasie Mszy świętej podniosłe słowa prefacji zaczerpnięte z Pisma świętego (1 P 2,9): „Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym” – czuję radość i wdzięczność za to, że Bóg wybrał mnie i wezwał do chwały, że włączona zostałam do Jego świętego Kościoła. Kiedyś jednak w trakcie uroczystej modlitwy powszechnej, która odbywa się w czasie liturgii Wielkiego Piątku usłyszałam dobitnie inne

Czytaj dalej

CZAS PASCHY

Na podstawie książki O. Raniero Cantalamessy „Pascha naszego zbawienia” Święto Zmartwychwstania Pańskiego rozciąga się na trzy dni uroczystości wielkanocnych, są one w rzeczywistości jednym dniem świętym, określonym jako „Święte Triduum Paschalne”. Jest to święto, które łączy dwa Testamenty: Stary i Nowy. Jezus umarł w przeddzień żydowskiego święta Paschy (J 19,31) stając się prawdziwym Barankiem, zaś zmartwychwstał w dzień po szabacie (J 20,1), dlatego niedziela jest

Czytaj dalej

CIAŁO I KREW

Na podstawie Katechizmu i Hagady Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum: „Kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew, ma życie wieczne” (J 6, 54) zapowiadają ustanowienie Eucharystii. Jezus wybrał czas Paschy, aby dać swoim uczniom swoje Ciało i swoją Krew. Celebrując

Czytaj dalej

POKÓJ BOŻY – SZALOM

W Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,28) jest opisana scena zwiastowania, która zaczyna się słowami anioła Gabriela skierowanymi do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą”. Tymi słowami pozdrowienia anielskiego modlimy się codziennie: „Zdrowaś, Maryjo…” Od wieków modlitwa ta utrwaliła się w polskiej tradycji, chociaż jej tekst nie odpowiada dokładnie greckiemu oryginałowi Ewangelii, gdzie Gabriel pozdrawia Maryję słowami: „Raduj się” (daruję czytelnikom greckie

Czytaj dalej

PIĘĆDZIESIĄTNICA

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy…” tak w Dziejach Apostolskich rozpoczyna się opis zesłania Ducha Świętego (Dz 2,1n). W greckim tekście św. Łukasza czytamy: pentekostes „pięćdziesiąty [dzień]”. Terminu tego użył autor dla nazwania święta Szawuot (hebr. szawua tydzień, szawuot tygodnie). W Księdze Tobiasza jest ono nazwane Świętem Tygodni (Tb 2,1), a historyk żydowski Józef Flawiusz w swojej Wojnie żydowskiej nazywa je Świętem Siedmiu Tygodni. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: co to było za święto i dlaczego właśnie w ten dzień nastąpiło zesłanie

Czytaj dalej

SZECHINA – ŻYDOWSKIE PRZECZUCIE TAJEMNICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ?

Obraz religii mojżeszowej, jaki często mamy, oparty na stereotypach faryzeuszy-obłudników i podstępnych przedstawicieli uczonych w Piśmie, jest głęboko niesprawiedliwy. Judaizm, który przetrwał do dziś, uformował się podczas twórczej epoki od III w. p.n.e. do V w. n.e., i jest to religia o wielkiej głębi duchowej. Opiera się na Objawieniu Boga, które zostało spisane w Biblii (dla chrześcijan jest to Stary Testament). Pięć pierwszych ksiąg naszego Starego Testamentu dla Żydów jest najświętszym Pięcioksięgiem Mojżesza,

Czytaj dalej

PIUS XII A ŻYDZI

Postać papieża Piusa XII stała się swego czasu dość kontrowersyjna ze względu na fakt iż był on papieżem w czasie II wojny światowej. Mówiąc nieco ściślej, postać papieża Piusa XII stała się kontrowersyjna głównie ze względu na jego stosunek do kwestii męczeństwa Żydów. Swego czasu w mediach polskojęzycznych i obcojęzycznych dość modna stała się teza, że papież ten wręcz zawiódł

Czytaj dalej