Odpowiedz na „O czym 90% katolików nie wie”

Odpowiedź na internetową „listę zarzutów” (inny tytuł „O czym 90% katolików nie wie”) Od kilku lat krąży po Internecie „lista zarzutów” wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np. „o czym 90% katolików nie wie”). W „liście zarzutów” jest kilka rodzajów twierdzeń : • prawdziwe (czasem wstydliwe,ale równie często bynajmniej nie kompromitujące – kogo boli np. pierwsze

Czytaj dalej

Skąd się wzięła data Bożego Narodzenia u chrześcijan?

Zarzut: Boże Narodzenie nie jest świętem chrześcijańskim – 25 grudnia ustanowił Aurelian w 274 roku jako uroczystość ku czci Niezwyciężonego Słońca, a potwierdził Doklecjan (284- 305) dla czci Mitry. Na Soborze w Nicei Konstantyn usankcjonował święcenie Saturnalii (orgia pijaństwa i rozpusty) w dniach 17-24 grudnia z kulminacją 24 grudnia. Zanim zmierzymy się z powyższymi twierdzeniami, trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz:

Czytaj dalej

Kościół a Indianie.

Zarzut: 1492 rok – Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską mordowano. Gdy była taka sposobność, przed zabiciem oporni Indianie byli przymusowo chrzczeni. 1493 rok – Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. W praktyce kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim

Czytaj dalej

INKWIZYCJA – fakty

Papież Jan Paweł II w liście apostolskim Tertio millennio adveniente napisał: „bolesnym zjawiskiem, nad którym synowie Kościoła muszą się pochylić z sercem pełnym skruchy, jest przyzwolenie, okazywane zwłaszcza w niektórych stuleciach, na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą”. Autor niniejszego opracowania z szacunkiem wsłuchuje się w słowa Papieża i w pełni podziela jego opinię w tej

Czytaj dalej

Dekalog i Stare Przymierze

Czy pytamy o:  Obowiązywanie Prawa Mojżeszowego?  Podleganie nakazom moralnym?  Konieczność czynienia dobrych czynów?  Jedzenie wieprzowiny, święcenie soboty, kamienowanie odstępców, zakaz czynienia wszelkich wizerunków, stosowanie obmyć opisanych w II i IV księdze mojżeszowej (kilkaset nakazów!)? W zależności od tego które z powyższych kwestii rozumiemy jako „obowiązywanie Starego Testamentu” odpowiedź może być znacząco inna. W Nowym Testamencie są

Czytaj dalej

Kanon Pisma Świętego

Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73) 66 ksiąg Starego Testamentu. Zarzuty jakoby Kościół na Soborze Trydenckim w 1546 roku „dodał księgi deuterokanoniczne” są chybione – aby je odrzucić wystarczy zajrzeć do dowolnego wydania Biblii sprzed Reformacji. Sobór nie włączył żadnych nowych ksiąg, lecz zatwierdził w uroczystym

Czytaj dalej

Kościół wobec hitleryzmu – fakty

 Nieprawdą jest, jakoby papież wspierał nazizm ani że nie potępiał jego działań – przeciwnie, protestował znacznie intensywniej niż jakikolwiek inny światowy autorytet  Gdy okazało się, że oficjalne wystąpienia wzmacniają jedynie hitlerowski terror, Watykan zamienił je na szereg działań poufnych – od zabiegów dyplomatycznych po polecenie ukrywania i pomocy w emigracji Żydów do krajów nie objętych wojną – co

Czytaj dalej

Trójca i Duch Święty

[Konstantyn] zawyrokował, że nauka o „trójcy” ma być odtąd wyznaniem wiary religijnego społeczeństwa. Narzucił on tę doktrynę na soborze w Nicei. Apostołowie nie znali katolickiej, trynitarnej formuły „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – nie była ona w pierwotnym chrześcijaństwie wcale znana. Jak zwykle sprawdzimy powyższe twierdzenia: pomocą będą nam słowa Starego i Nowego Testamentu, świadectwa wczesnochrześcijańskie, a

Czytaj dalej

Objawienie, Pismo, Kościół?

Objawienie miało swą pełnię dwa tysiąclecia temu. Bóg ukazał się nam w sposób doskonały – osobiście – w osobie Jezusa Chrystusa. Zostało nam przekazanie przez tych, którzy „od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa”. Posłuszeństwo temu Objawieniu, o którym wierni byli pouczani jak to pisał Paweł „bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”2 (czyli poprzez głoszenie ustne i

Czytaj dalej

Czyściec i modlitwa za zmarłych

Jest rzeczą interesującą, że formalnym powodem kontrowersji, która rosnąc i nabierając pędu doprowadziła do XVI wiecznego rozłamu (elegancko nazwanego „Reformacją”) w Kościele Zachodnim była dość marginalna kwestia teologiczna, związana z modlitwą za zmarłych, odpustami i Czyśćcem. Być może ważniejsze od teologicznych były względy społeczne; nie można też zapominać o tle epoki, w której cesarz potrzebował wygodnej opcji wyznaniowej dla realizacji

Czytaj dalej
1 2 3 5