Start

Podstawowym zadaniem Serwisu Apologetycznego jest obrona wiary chrześcijańskiej – i katolickiej. Jako nasze motto przyjęliśmy werset z Pierwszego Listu św. Piotra:

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15).

W tym wezwaniu spotykamy greckie słowo apologia, czyli obrona, a więc apologetyka to szkoła, tj. sztuka obrony wiary, inaczej nazywana teologią fundamentalną.

Jak uczy Apostoł Piotr, apologetyka, czyli potrzeba obrony wiary, nie zaczyna się od obrony doktrynalnej. Jeśli sięgniemy do poprzedniego wersetu, napotkamy słowa: „nie dajcie się zaniepokoić” (w. 14), a następnie: „Pana Jezusa miejcie w sercach za Świętego”. To jest przywołanie słów z Księgi Izajasza: „Nie lękajcie się! […] Jahwe Zastępów – Jego za Świętego miejcie” (Iz 8,12-13). Źródłem niewzruszonej pewności chrześcijanina jest to, że Ten sam, który w Starym Testamencie objawiał się jako Jahwe Zastępów, w Nowym Testamencie jest Panem, Jezusem Chrystusem, Jednorodzonym Synem Bożym.

FORUM

 

Kanał You Tube – Materiały z ostatniej sesji apologetycznej 2019

Polecamy