Czy Żydzi w Starym Testamencie oczekiwali, aby Mesjasz był Bogiem?

W trakcie rozmowy ze Świadkiem Jehowy spotkałem się z takim zarzutem: Teza: Jezus nie jest Bogiem równy Ojcu gdyż: 1. W I wieku nie dyskutowano na temat Bóstwa Jezusa. Dyskutowano o sprawach ważnych np. obrzezanie. 2. Oczekiwania mesjańskie w Judaizmie nie obejmowały idei Bóstwa Chrystusa miał być jak np. władca (Rdz 49, 10), apostoł i arcykapłan (Hebr 1, 2), jak

Czytaj dalej

CZEŚĆ DLA JEZUSA – HBR 1,6 I „WNIKLIWE POZNAWANIE PISM”

Od samego początku swego istnienia Towarzystwo Strażnica pozwalało czcić Jezusa, pomimo że uważało Go w hierarchii za drugiego po Ojcu. Dziś wiemy, że naucza inaczej, ale przypomnijmy owe dawniejsze nauki: „[…] możemy właściwiej i więcej czcić i miłować Wszechmogącego Boga, podczas gdy nie odejmiemy nic ze czci i miłości, jaką uwielbiamy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w którym widzimy

Czytaj dalej

MODLITWA DO CHRYSTUSA I „WNIKLIWE POZNAWANIE PISM”

Wydaje się, że aż do wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku Towarzystwo Strażnica zezwalało swoim głosicielom modlić się do Jezusa. Trudno byłoby znaleźć w publikacjach z lat 1879-1950 (a nawet do 1960 r.) stanowczy zakaz zwracania się bezpośrednio do Chrystusa, choć i zachęt do tego od końca lat czterdziestych XX wieku w nich brakuje. Początkowo Towarzystwo Strażnica ustami swoich prezesów wyrażało

Czytaj dalej