RÓŻNORODNOŚĆ W JEDNOŚCI: SPRAWA EKUMENIZMU (28.06.1995)

1. Do misyjnego wymiaru Kościoła, ukazanego w poprzednich katechezach, należy również ekumenizm. Ze szczególną radością omawiam ten temat podczas pobytu w Rzymie oficjalnej delegacji Patriarchatu konstantynopolitańskiego, której przewodniczy Jego Świątobliwość Bartłomiej I. Jestem pewien, że również Czcigodny Brat podchodzi do tego problemu z głęboką troską, a jego wizyta wniesie skuteczny wkład w postęp dialogu ekumenicznego. Tym specyficznym problemem zająłem się w opublikowanej ostatnio Encyklice Ut unum sint, wzywając

Czytaj dalej

PROBLEM EKUMENICZNY (12.7.1995)

1. Zaangażowanie ekumeniczne jest dla chrześcijanina sprawą pierwszorzędnej wagi. Wiemy przecież, że podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się żarliwie o jedność swoich uczniów: „jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). Jezus nie wahał się prosić Ojca, by uczniowie się „zespolili w jedno” (J 17,23), chociaż wiedział, że będą musieli stawić czoło trudnościom

Czytaj dalej

DROGI EKUMENIZMU (26.7.1995)

1. Dążenie do jedności chrześcijan jest powinnością głęboko odczuwaną zarówno wśród katolików, jak i wśród chrześcijan z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Sobór Watykański II stał się rzecznikiem tej sprawy i w Dekrecie Unitatis redintegratio określił zasady zdrowego ekumenizmu. Chciałbym dziś omówić pokrótce ich najważniejsze elementy, przypominając, że zostały one przedstawione w sposób bardziej szczegółowy i uzupełnione wskazaniami praktycznymi w Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm ekumenizmu[1]. Nie możemy pozostać bezczynni

Czytaj dalej

JEDNOŚĆ PRZEZWYCIĘŻA PODZIAŁY (30.8.1995)

1. Patrząc na podziały istniejące obecnie między chrześcijanami można by się skłaniać do stwierdzenia, że jedność Chrystusowego Kościoła nie istnieje, bądź że pozostaje ona tylko pięknym ideałem, do którego trzeba dążyć, choć urzeczywistni się on dopiero w czasach eschatologicznych. Wiara mówi nam jednak, że jedność Kościoła to nie tylko nadzieja na przyszłość: ona już istnieje. Jezus nie modlił się o

Czytaj dalej

PAMIĘTAMY: REFLEKSJE NAD SZOAH

Postanowiliśmy zamieścić „stary” dokument komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. W najnowższym numerze L’Osservatore Romano 10/2001 dotarła do nas smutna wiadomość przerwania prac katolicko-żydowskiego zespołu historyków. Módlmy się, aby jak najszybciej zostały wznowione badania. I. Tragedia Szoah i obowiązek pamięci Dwudziesty wiek zbliża się szybko ku końcowi i wkrótce rozpocznie się nowe millennium ery chrześcijańskiej. Dwutysiąclecie narodzin Jezusa Chrystusa jest wezwaniem skierowanym

Czytaj dalej

WATYKAN I SZOAH – WYJAŚNIENIE STOLICY APOSTOLSKIEJ Posted by admin

W związku z polemiką wszczętą przez niektórych członków żydowsko–chrześcijańskiego zespołu badającego kwestie dotyczące Stolicy Apostolskiej i prześladowania Żydów przez nazistów w latach II wojny światowej Stolica Apostolska oficjalnie upoważniła o. Petera Gumpla SJ, aby złożył następujące wyjaśnienie: W ostatnich dniach Kościół katolicki stał się celem kolejnego, gwałtownego ataku. Pretekstem do tej oczerniającej go kampanii była decyzja żydowsko–katolickiego zespołu badawczego o zawieszeniu działalności. Wspomniany zespół badawczy został powołany

Czytaj dalej

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE – JAN PAWEŁ II

Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych Różaniec Najświętszej Maryi Panny 1. (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero

Czytaj dalej

RINGRAZIAMO DIO ANCHE – JAN PAWEŁ II/BARTŁOMIEJ I

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie” (por. Ef 1,3). 1.       Dziękujemy Bogu za to, że spotykamy się dziś jak bracia w Jego imię, kierowni pokornym i stanowczym zamiarem wypełnienia Jego woli, aby Jego uczniowie stanowili jedno (por. J 17,21). To nasze spotkanie nawiązuje do innych wielkich wydarzeń, podczas których nasze Kościoły wyraziły gotowość

Czytaj dalej

MISERICORDIA DEI – LIST APOSTOLSKI JANA PAWŁA II

Z miłosierdzia Boga, Ojca pojednania, Słowo stało się ciałem w najczystszym łonie Najświętszej Panny Maryi, aby zbawić «swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 21) i otworzyć mu «drogę wiecznego zbawienia».1 Tę misję potwierdza św. Jan Chrzciciel, gdy wskazuje na Jezusa i mówi: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata» (J 1, 29). Całe dzieło i nauczanie Poprzednika jest pełnym

Czytaj dalej

MANTRE SI INTENSIFICANO – LIST APOSTOLSKI JANA PAWŁA II

Umiłowani Bracia w Biskupstwie! W chwili, gdy prace nad przygotowaniem nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie są w pełnym toku, pragnę podzielić się z wami radością z powodu tworzenia się nowej sytuacji w Europie, zwłaszcza środkowo-wschodniej oraz nadzieją, że w tym regionie świata otworzą się dla życia Kościoła nowe możliwości. Pozytywny przebieg zmian zachodzących w tej części „starego kontynentu” i zainteresowanie nimi, uniwersalny charakter biskupiej posługi oraz komunia wszystkich biskupów z Następcą

Czytaj dalej
1 2 3 4