CZY KERYGMAT ZAWIERA DOBRĄ NOWINĘ O CHARYZMATACH?

Kerygmat jest niczym innym jak ogłoszeniem Dobrej Nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Powinien on zawierać fundament wiary, czyli to, na czym ewangelizowany będzie się nieustannie opierał w swoim dalszym rozwoju chrześcijańskim. W szczególności kerygmat powinien odpowiadać na takie pytania, jak: Co to jest zbawienie, dlaczego człowiek potrzebuje zbawienia i w jaki sposób może je osiągnąć? Zasadniczo wszystkie chrześcijańskie schematy

Czytaj dalej

FRANCJA – POSTCHRZEŚCIJAŃSKIE SPOŁECZEŃSTWO ATEISTYCZNE: JAK DO TEGO DOSZŁO?

W dniach 12-14 stycznia 2007r. odbyła się VI Sesja Apologetyczna. Głównym tematem naszego spotkania było „Chrześcijanin wobec ateizmu i niewiary”. Poniżej przedstawiamy wystąpienie Jacka Święckiego, członka redakcji naszego serwisu, na temat duchowej historii Francji. Mamy nadzieję, że doprowadzi on do dyskusji na temat stanu duchowego naszej ojczyzny! Francja nie jest dziś społeczeństwem katolickim, a nawet nie jest już społeczeństwem chrześcijańskim.

Czytaj dalej