FILARY NIEWIARY – MACHIAVELLI

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Powinniśmy mówić o wrogach wiary, ponieważ życie wiary jest prawdziwą wojną. Tak mówią wszyscy prorocy, Apostołowie, męczennicy i sam nasz Pan. A jednak próbujemy unikać mówienia o naszych wrogach. Dlaczego? Po części dlatego że obawiamy się pomylić wrogów duchowych z materialnymi; że boimy się nienawiści nie tylko do grzechu, ale i do grzesznika; przeoczenia,

Czytaj dalej

FILARY NIEWIARY – SARTRE

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Jean Paul Sartre jest chyba najsłynniejszym ateistą XX wieku. Jako taki kwalifikuje się na listę „filarów niewiary”, ktokolwiek by ją sporządził. A jednak być może zrobił więcej niż większość chrześcijańskich apologetów, by stojących na rozdrożu przyciągnąć do wiary. Ponieważ Sartre uczynił ateizm doświadczeniem tak wymagającym, niemal nie do zniesienia, że tylko niewielu jest wstanie

Czytaj dalej

FILARY NIEWIARY – FREUD

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Był Kolumbem psychiki. Żaden z żyjących psychologów nie uniknie jego wpływów. A jednak – wraz z przebłyskami geniuszu – znajdujemy w jego pismach najdziwniejsze pomysły, np. że matki tulą swoje dzieci tylko jako namiastkę, gdyż pragną odbyć z nimi stosunek seksualny. Wywierającą największy wpływ nauką Zygmunta Freuda jest redukcjonizm seksualny. Jako ateista Freud redukuje

Czytaj dalej

FILARY NIEWIARY – NIETZSCHE

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Fryderyk Nietzsche nazywał siebie „Antychrystem” i napisał książkę pod takim samym tytułem. Argumentował za ateizmem w ten sposób: „Obalę teraz istnienie wszystkich bogów. Gdyby istnieli bogowie, jak mógłbym znieść to, że nie jestem bogiem? A więc bogowie nie istnieją”. Odnosił się z niechęcią tak do rozumu, jak i do wiary, często celowo przeczył samemu

Czytaj dalej

FILARY NIEWIARY – KAROL MARKS

PRZEDRUKOWANE ZA POZWOLENIEM NATIONAL CATHOLIC REGISTER Spośród wielu przeciwników wiary chrześcijańskiej marksizm nie należy z pewnością do najważniejszych, najbardziej olśniewających czy wywierających wrażenie filozofii w historii. Ale był aż do niedawna w widoczny sposób najbardziej wpływowy. Porównanie map świata z 1917, 1947 i 1987 roku pokazuje, jak niepowstrzymanie przepływał ten system myśli, zalewając jedną trzecią świata w przeciągu tylko dwóch

Czytaj dalej

KRYTYCZNA ANALIZA POZNAWCZEJ METODY ATEIZMU

Ateizm jako światopogląd nie sprowadza się tylko i wyłącznie do twierdzenia, że z jego punktu widzenia brak przekonujących dowodów na to, że istnieje Bóg. Ateizm jest bowiem również światopoglądem promującym własną wizję świata, będącą wizją alternatywną wobec wizji świata promowanej przez teizm. Ateizm tak jak teizm odnosi się do pochodzenia świata i człowieka, jest zatem światopoglądem metafizycznym (tak samo jak

Czytaj dalej

PRZYKŁAD PROPAGANDY ATEISTYCZNEJ

Niniejszy tekst stanowi polemikę z tekstem Krzysztofa Sykty pt. Paście owieczki moje…, zamieszczonym w serwisie Racjonalista[1]. Zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przez Jana Lewandowskiego tekst, z którym polemizuję, dla odróżnienia zaznaczyłem kursywą[2]. Kiedy człowiek nie znajduje przebaczenia w oczach bliźnich, kiedy nie doświadcza usprawiedliwienia dla swych czynów To zawsze wynajdzie jakąś rację wyższą; byt, który za odklepanie Ojcze Nasz i czterech

Czytaj dalej

JEZUS W ŹRÓDŁACH POZABIBLIJNYCH – kontra racjonalista

Niniejszy tekst jest polemiką z tekstem Jerzego Sędziaka pt. Jezus w źródłach pozabiblijnych[1], opublikowanym w serwisie Racjonalista[2]. W tekście tym Sędziak powiela zarzut, że w źródłach pozabiblijnych z czasów bliskich Jezusowi zachowało się bardzo niewiele wzmianek (lub wcale) na temat Jezusa i chrześcijan. Zarzuty te nie są nowe ani oryginalne (czy ktokolwiek widział cokolwiek oryginalnego na Racjonaliście?) w zasadzie jest

Czytaj dalej

CZY FLAWIUSZ JEST WIARYGODNIEJSZY NIŻ RELACJE BIBLIJNE

Wielu tak zwanych racjonalistów i przeciwników Biblii przyjmuje dziś niemal na zasadzie „bezspornej oczywistości”, że relacje Józefa Flawiusza są o wiele bardziej wiarygodne historycznie niż relacje Nowego Testamentu. Kiedy więc dochodzi do niezgodności – głównie pomiędzy tym, co podaje np. Nowy Testament, a tym, co podaje Flawiusz – „racjonaliści” na zasadzie pewnika z miejsca przyjmują, że to Flawiusz ma rację,

Czytaj dalej

CZY RACJONALISTYCZNA METODA NEGOWANIA TRADYCYJNEGO CZASU POWSTANIA I AUTORSTWA EWANGELII JEST NAUKOWA?

Niektórzy racjonaliści stosują bardzo ostre kryteria przy ustalaniu daty powstania i autorstwa źródeł chrześcijańskich. Przykładem podejścia tego typu może być racjonalistyczna metoda negacji tradycyjnie przyjmowanej datacji i autorstwa Ewangelii. Niektórzy z racjonalistów twierdzą na przykład, że Ewangelie powstały nie wcześniej niż w II wieku, ponieważ przed Justynem (pisał ok. roku 150) nie wzmiankuje o nich żadne zewnętrzne źródło. Twierdzą też,

Czytaj dalej
1 2