Trójca i Duch Święty

[Konstantyn] zawyrokował, że nauka o „trójcy” ma być odtąd wyznaniem wiary religijnego społeczeństwa. Narzucił on tę doktrynę na soborze w Nicei. Apostołowie nie znali katolickiej, trynitarnej formuły „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – nie była ona w pierwotnym chrześcijaństwie wcale znana. Jak zwykle sprawdzimy powyższe twierdzenia: pomocą będą nam słowa Starego i Nowego Testamentu, świadectwa wczesnochrześcijańskie, a

Czytaj dalej