ANEKS – SZATAN – OPĘTANIE – EGZORCYZM: Jedenaście pytań – jedenaście odpowiedzi

1. Od czasu Soboru Watykańskiego II i Würzburskiego Synodu prawie żaden temat kościelnej nauki nie wzbudził w środkach masowego przekazu tyle zainteresowania, co pytanie o szatana, o opętanie i egzorcyzm, co należy tutaj wyjaśnić? Można wskazać na różne powody tego dość niezwykłego zainteresowania się sprawami demonologicznymi. Są tacy, którzy twierdzą, że publiczność zaczęła się już stopniowo nudzić scenami seksu i

Czytaj dalej

ANEKS – ZWYCIĘSTWO CHRYSTUSA NAD ZŁEM (20 VII 1986)

1. Nasze katechezy poświęcone Bogu, Stworzycielowi rzeczy „niewidzialnych”, oświeciły i umocniły naszą wiarę w tym, co odnosi się do prawdy o złym duchu lub szatanie, którego istnienia Bóg – najwyższa Miłość i Świętość, mądra i potężna Opatrzność prowadząca nasze życie ku zwycięstwu nad księciem ciemności – oczywiście nie chciał. Wiara Kościoła przekonuje nas bowiem, że potęga szatana nie jest nieskończona.

Czytaj dalej

ANEKS – UPADEK ZBUNTOWANYCH ANIOŁÓW (13 VII 1986)

1. Kontynuując temat poprzednich katechez, które poświęciliśmy artykułowi wiary dotyczącemu świata aniołów, stworzeń Bożych, zagłębimy się dzisiaj w rozważania nad tajemnicą wolności, którą niektórzy z nich skierowali przeciwko Bogu i Jego planowi zbawienia w stosunku do ludności. Ewangelista Łukasz pisze, iż w chwili, gdy uczniowie powrócili do Mistrza, pełni radości z owocnego przebiegu swej pierwszej wyprawy misyjnej, Jezus wypowiedział zdanie,

Czytaj dalej

WSTĘP

Obecny IV Dokument z Malines porusza temat szczególnie delikatny. Chce odpowiedzieć na pytanie: jaka powinna być teoretycznie i praktycznie postawa chrześcijańska wobec rzeczywistości i wpływów Ducha Zła w świecie? Problem trudny, gdyż chodzi o domenę już w swej definicji ciemną, w której traktowaniu powinno się wystrzegać wszelkich uproszczeń czy to typu fundamentalistycznego, czy racjonalistycznego. Nie jest moim zamiarem penetrowanie jej

Czytaj dalej

LIST – PRZEDMOWA

Mimo że okres posoborowy niezupełnie spełnił nadzieje papieża Jana XXIII pragnącego „Nowej Pięćdziesiątnicy”, to jednak jego modlitwa nie pozostała bez echa. W świecie naznaczonym racjonalistycznym sceptycyzmem pojawiło się nowe doświadczenie Ducha Świętego i stało się wielkim i szerokim ruchem Odnowy na całym świecie. Wszystko to, co jest napisane w Nowym Testamencie o charyzmatach – które ukazały się jako widzialne znaki

Czytaj dalej

I. DIABEŁ – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?

1. Wiara Kościoła 1. Należy przyznać, że istnieje dziś wśród chrześcijan pewna niechęć do mówienia na temat istnienia demonów. Czy to mit, czy rzeczywistość? Czy należy odesłać szatana do królestwa urojeń? Czy jest to jedynie symboliczna personifikacja Zła, wspomnienie minionego, przednaukowego wieku? Duża liczba chrześcijan uważa, że to mit, a ci, którzy przyjmują rzeczywistość, są zażenowani i z niechęcią mówią

Czytaj dalej

II. KOŚCIÓŁ POWTARZA l INTERPRETUJE SŁOWO BOŻE

1. Kościół w żywotnym odniesieniu do Słowa 7. Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu zaznaczył to żywotne odniesienie w słowach o wielkiej głębi: „Zadanie zaś autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu

Czytaj dalej

III. KOŚCIÓŁ l ŻYCIE SAKRAMENTALNE „WYZWALAJĄCE”

wymiany poglądów 1. Obecność Jezusa historycznego jest dziś kontynuowana w obecności sakramentalnej. Ukażcie Chrystusa działającego w sakramentach (nr 13). 2. Jak, przez przygotowanie się,unikać zautomatyzowanego korzystania z sakramentów? (nr 15). 3. Jak może Odnowa w Duchu Świętym przyczynić się do dowartościowania życia sakramentalnego? (nr 16–19). 4. Jak podkreślić rolę i miejsce Eucharystii w odniesieniu do wyzwalania od Złego? (nr 17

Czytaj dalej

IV. KOŚCIÓŁ WOBEC „TAJEMNICY BEZBOŻNOŚCI”

1. Grzech, pierwszy wróg 20. W literaturze demonologicznej najczęściej zwraca się uwagęna przypadki rzeczywistego lub domniemanego opętania przez diabła. Środki masowego przekazu ze swej strony silnie akcentują tę tendencję. Trzeba sobie zdać sprawę z deformacji spojrzenia wytworzonego przez te fakty i unikać powiększania tego, co rzadkie i wyjątkowe, jak pułapki. To co z nas czyni „niewolników zła”, to na ogół

Czytaj dalej

V. KOŚCIÓŁ DZISIEJSZY WOBEC GRZECHU

1. Grzech w sercu świata 27. Pojęcie grzechu jako sprzeciwu wobec woli Bożej i zerwania jedności z Bogiem Stwórcą i Ojcem człowieka zanika w dzisiejszym świecie. Pewien amerykański autor napisał pokaźny tom, pod znamiennym tytułem: Whatever became of sin? – co można przetłumaczyć jako: „A cóż się stało z grzechem?”. Nic dziwnego, że straciliśmy poczucie grzechu w tej samej mierze,

Czytaj dalej
1 2