KOMENTARZ TEOLOGICZNY OBJAWIEŃ PRYWATNYCH – Joseph Kard. Ratzinger

Tak zwana trzecia „tajemnica fatimska”, której zapis po długim czasie zostaje tu w całości opublikowany na polecenie Ojca Świętego, była przedmiotem tak licznych spekulacji, że uważny czytelnik tego tekstu zapewne dozna rozczarowania lub uczucia głębokiego zdziwienia. Nie zostaje bowiem ujawniona żadna wielka tajemnica ani uchylona zasłona przyszłości. Widzimy kościół męczenników minionego już stulecia ukazany w obrazie, który opisany jest trudno zrozumiałym językiem symbolicznym. Czy właśnie to Matka

Czytaj dalej

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TAJEMNIC FATIMSKICH

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Jana Pawła II w Fatimie, Sekretarz Stanu kardynał Angelo Sodano złożyt w języku portugalskim następujące oświadczenie, które zamieszczamy poniżej w przekładzie na język polski. Bracia i Siostry w Chrystusie! Na zakończenie tej uroczystej liturgii uważam za swój obowiązek złożyć w imieniu wszystkich obecnych najserdeczniejsze gratulacje naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Czytaj dalej

I i II TAJEMNICA FATIMSKA

Przedstawiamy pierwszą i drugą część „tajemnicy” fatimskiej według redakcji uczynionej przez siostrę Łucję w „trzecim wspomnieniu” z 31 sierpnia 1941 roku, przeznaczonej dla biskupa Leirii – Fatimy. Istnieje jeszcze „czwarte wspomnienie” siostry Łucji z 8 grudnia 1941 roku, gdzie oprócz poniższego tekstu znajduje się taki wstęp: „Zaczynam więc moja pracę, żeby spełnić rozkaz Waszej Ekscelencji i życzenie dr Galamby. Z wyjątkiem jednej części tajemnicy, której jeszcze nie

Czytaj dalej

III TAJEMNICA FATIMSKA

13 LIPCA 1917 W COVA DA IRIA – FATIMA. Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i moją Najświętszą Matkę. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu

Czytaj dalej

SPRAWA MEDJUGORIE

Artykuł ukazał się w miesięczniku „W Drodze” 1/1999 W pewnym ośrodku formacji zorganizowano sesję poświęconą Biblii, którą prowadził wybitny specjalista w tej dziedzinie i doskonały popularyzator zarazem. Przybyło 10 osób. Sesja poświęcona objawieniom prywatnym i Biblii zgromadziła ponad 60 uczestników. Spotkania traktujące o uzdrowieniu wewnętrznym przyciągają tysiące. Te fakty stanowią bardzo ważne tło dla omówienia zagadnienia objawień prywatnych, a Medjugorie w szczególności. Fakty Od 24 czerwca 1981 roku

Czytaj dalej

GŁÓD BOŻEJ OBECNOŚCI

Z Izoldą Topp, Bartłomiejem Dobroczyńskim, Arturem Sporniakiem i ks. Tomaszem Węcławskim rozmawia Wojciech Bonowicz Debata dotyczy tez postawionych przez pana ARTURA SPORNIAKA w artykule: PARADOKSY OBJAWIEŃ PRYWATNYCH Objawienia prywatne w znacznym stopniu kształtują polską religijność. O ich popularności świadczy liczba publikacji sprzedawanych w katolickich księgarniach, a propagujących przeróżne orędzia i wizje (niekoniecznie uznane przez Kościół). Warto się im przyjrzeć, tym

Czytaj dalej

PARADOKSY OBJAWIEŃ PRYWATNYCH

Jedna z anegdot przypisywana Ojcom Pustyni z IV wieku mówi o pewnym mnichu, któremu ukazał się diabeł w postaci anioła światłości. Przybysz rzekł do świętego starca: „Ja jestem Gabriel i zostałem posłany do ciebie!”. „Sprawdź – odpowiedział mnich – czy to nie do kogoś innego zostałeś posłany, bo ja tego nie jestem godny”. Sądząc po liczbie i popularności u schyłku

Czytaj dalej

ZAKWESTIONOWANE OBJAWIENIA

Fragment IV części książki ks. R. Pindla „Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie” Poniżej cytujemy list naszego stałego czytelnika w sprawie objawień w Holandii. Gorąco dziękujemy za zwrócenie nam uwagi na aktualne wydarzenia i decyzje miejscowego biskupa, a czytelników tego fragmentu książki o zapoznanie się z aktualnym stanem kwestionowanych objawień Szczesc Boze! Czcigodny Ksieze Profesorze! Niniejszym zwracam sie do Ksiedza z

Czytaj dalej

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ WE WROCŁAWIU – INTERDYKT (rzekome objawienia w Oławie)

KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA ul. Katedralna 13, Wrocław 50-328 tel. (071) 32-71-111; fax. (0-71) 22-82-69 L.dz. 1946/99 (Reakcja Kościoła na rzekome objawienia w Oławie) Kuria Metropolitalna Wrocławska, po wcześniej uzyskanej informacji o zaistniałym fakcie, podaje do wiadomości, że dnia 16 czerwca 1999 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na wniosek Kazimierza Domańskiego z Oławy zarejestrował „Stowarzyszenie Ducha Świętego” w Oławie, którego prezesem został uprzednio wybrany Kazimierz Domański a wiceprezesem

Czytaj dalej

RZEKOME ‚OBJAWIENIA’ VASSULI RYDEN

(fragment książki „Kościół i sekty w Polsce”, wydawnictwo „Stella Maris”, Gdańsk 1996) W ostatnich latach rozwija działalność wykładową i publikatorską Vassula Ryden. Działa ona w różnych krajach, także w Polsce. Jest Greczynką wyznania greckoprawosławnego i mieszka w Szwajcarii. Przedstawia siebie jako osobę otrzymującą objawienia niebieskie, których treść przekazuje w ramach spotkań w salach i kościołach. Wydaje też książki w różnych językach, także w polskim (wyszło już kilka tomów), w których zawarta jest treść

Czytaj dalej