Pośrednictwo Maryi?

Pora porozmawiać o tytułach jakie niekiedy nadaje się Maryi na zasadzie współuczestnictwa. Podkreślić należy, że są to cechy których właścicielem jest Jezus Chrystus – w żadnym wypadku nie są one autonomiczną własnością Maryi i w żadnym wypadku nie mają cechy konieczności – działania Chrystusa są zupełnie wystarczające, a Maryja jest do nich dopuszczona aktem Łaski Boga. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/jedynyposrednik.pdf

Czytaj dalej

Maryjność pobożna i bezbożna

Jakoś tak się stało, ze kwestie maryjne stały się „kością niezgody”. Wiele osób przyznaje się do takich czy innych wątpliwości w tej kwestii. Przyznam, że i ja nie byłem tu wyjątkiem. Gdy jednak wczytałem się w dokumenty papieskie i soborowe definiujące naukę Kościoła w kwestiach maryjnych, nie posiadałem się ze zdumienia. Okazało się, że Kościół wcale nie naucza tego, czego

Czytaj dalej

Czy modlitwa różańcowa opiera się na Piśmie Św?

BIBLIJNOŚĆ RÓŻAŃCA. Różaniec JEST modlitwą biblijną, bowiem tekst różańca to przede wszystkim wersety z Nowego Testamentu z Ewangelii Św.Łukasza 1 : 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». oraz Łk 1 : 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. i Modlitwa Pańska z

Czytaj dalej