Przeciwko tezom -Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa- Richarda Bennetta

Nadesłano mi pracę Richarda Bennetta p.t. Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa. Tekst ten zawiera tak wiele nieporozumień, że stanowi niezły sposób skomentowania niektórych co bardziej absurdalnych zarzutów skierowanych pod adresem papiestwa. Poniżej tekst w ramkach pochodzi z artykułu p.Bennetta, reszta pochodzi ode mnie. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/bennett.pdf

Czytaj dalej

Skała czy dwie skały, czyli ustanowienie papiestwa.

Niewiele zagadnień budzi tyle emocji, co sprawa papiestwa. Szczególnym atakom poddają Bracia Protestanci nazywanie papieża „Ojcem”, przyznawanie mu statusu nieomylności czy mówienie o skale na której zbudowany jest Kościół. Ponieważ zagadnienie to związane jest z autorytetem nauczającym, słusznym będzie poświęcić mu nieco czasu. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/prymat.pdf

Czytaj dalej

CZY ŚW. PIOTR BYŁ W RZYMIE? +sukcesja apostolska +nieomylność

Niektórzy negują pobyt Piotra w Rzymie.   NT nie neguje obecności Piotra w stolicy cesarstwa. Bezpośrednim biblijnym potwierdzeniem obecności Piotra w Rzymie są jego własne słowa z 1P 5:13, które zawierają pozdrowienia od całej wspólnoty rzymskiej skupionej wokół jego osoby: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek – mój syn” (por. Dz 12:17 i pkt 19.3.).

Czytaj dalej