GŁOS W DYSKUSJI

Pokój i Dobro! Na łamach strony Apologetyka trwa dyskusja na temat uzdrowienia wewnętrznego. Jak już zdążyłem się zorientować, zdania są podzielone. I dobrze. Ja osobiście jestem zwolennikiem tej modlitwy, bo widzę jej dobre owoce. Otwarty jestem na wszelkie głosy, bo zależy mi na dobru człowieka. Człowiek to nie jest rzecz, którą można manipulować, dlatego jestem bardzo wdzięczny za podjęcie dyskusji

Czytaj dalej

KTO TU ZAPROSIŁ DIABŁY? ICH MIEJSCE JEST W BAJCE?

Śledząc od początku z uwagą dyskusję na temat uzdrowienia pokoleniowego, jaka toczy się na stronach http://www.apolegetyka.katolik.pl oraz http://www.jeruzalem.alleluja.pl wydaje mi się, że próbuje się w niej kwestionować rolę diabła. Czytając niektóre wypowiedzi, zwłaszcza zamieszczone na Dyskusyjnym Forum Apologetycznym, można, moim zdaniem, wyciągnąć wniosek, że owszem diabeł istnieje, ale jest dzisiaj całkowicie pozbawiony swojej mocy czynienia zła, a na dobrą sprawę, to takiej mocy chyba nigdy

Czytaj dalej

GŁOS 'PRZECIW’ – POKOLENIOWA LINIA… BŁOGOSŁAWIEŃSTW

a. Nowe zjawisko duchowe: uzdrowienie międzypokoleniowe Sporo mówi się ostatnio o tym, że minione pokolenia wpływają duchowo na ludzi, którzy żyją obecnie. Powstają książki na temat międzypokoleniowego uzdrawiania i uwalniania. Jak w największym skrócie przedstawia się problem historycznego bagażu grzechów w oczach zwolenników modlitw o uzdrowienie międzypokoleniowe? Otóż okazuje się, że podobno grzechy naszych przodków mają na nas złowrogi wpływ,

Czytaj dalej

KTO TU ZAPROSIŁ DIABŁY? O UZDROWIENIU MIĘDZYPOKOLENIOWYM COŚ JESZCZE

Po kilku dniach zajrzałem znowu do wątku dyskusji o uzdrowieniu międzypokoleniowym. Taka przerwa jest bardzo korzystna: pozwala z pewnego dystansu spojrzeć na główne argumenty uczestników dyskusji. Wydaje mi się, że zwolennicy modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe, a zwłaszcza według nauk o. DeGrandisa, koncentrują się wokół następujących przyczyn przekazywania złych wpływów grzechu z jednego pokolenia na następne: a) zły wpływ wynikający ze zniszczenia

Czytaj dalej

GŁOS 'PRZECIW’ – GARŚĆ REFLEKSJI PO LEKTURZE KSIĄŻKI O. ROBERTA DeGRANDISA

Wydana niedawno książka autorstwa o. Roberta DeGrandisa zatytułowana Uzdrowienie międzypokoleniowe: osobista podróż ku przebaczeniu(Łódź 2003) omawia pasjonujące problemy wpływu minionych pokoleń na obecne życie chrześcijan. Ten temat od wielu lat jest poruszany we wspólnotach Odnowy Charyzmatycznej i dlatego trzeba się cieszyć, że wreszcie otrzymaliśmy materiał solidnie przedstawiający podstawy zarówno biblijne, jak i naukowe rozszerzającego się ruchu uzdrawiania międzypokoleniowego. Skąd ta radość?

Czytaj dalej

GŁOS 'ZA’ – UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

W ostatnim czasie bardzo odkrywczą sprawą dla wielu osób stało się uzdrowienie międzypokoleniowe. Dokonało się to pod wpływem książki autorstwa o. Roberto DeGrandis pod tytułem Uzdrowienie międzypokoleniowe: osobista podróż ku przebaczeniu, wydana przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Dlatego pragnę włączyć się w dyskusje na ten temat po to, aby ubogacić zrozumienie tego problemu własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Czytaj dalej