HISTORIA JEDNEGO POWROTU – DLACZEGO NIE WARTO PORZUCAĆ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Wstęp Chciałbym podzielić się z Wami moim osobistym doświadczeniem wystąpienia i powrotu do Kościoła katolickiego. Przy tej okazji chciałbym zwrócić się do moich braci odłączonych, którzy są karmieni nauką antykatolicką właśnie na podstawie świadectwa osób odchodzących z Kościoła katolickiego. Współczuję protestantom urodzonym nie w katolickim Kościele. Współczuję, ale nie z powodu inności, ale z powodu mylnych informacji, jakie rozgłaszają byli

Czytaj dalej

«JEZUS.PL» PRZECIWKO KATOLIKOM?

rotest przeciwko zawierzeniu ludzkości przez Papieża „W grudniu 2001 r. w Rzymie Papież zawierzył całą Ludzkość istocie, która przedstawiana jest jako matka z dzieckiem na rękach, a nazywana madonną (z włoskiego: Moja Pani). Podały to `Wiadomości` TVP. W związku z tym, część środowisk chrześcijańskich, odrzucających tzw. Kult Maryjny, wystosowała Apel do wierzących Bogu, Stworzycielowi nieba i ziemi, w którym odcinają się

Czytaj dalej

CHRZEŚCIJAŃSTWO «BEZWYZNANIOWE»

W dzisiejszej Polsce coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem tzw. bezwyznaniowego chrześcijaństwa. Na ulicach naszych miast można zauważyć ludzi, którzy wystając z otwartą Biblią w ręku na rogach alejek czy przejść podziemnych, wygłaszają przemówienia dla przechodniów czy jak kto woli – kazania. W Warszawie, gdzie mieszkam, zjawisko to jest dosyć częste. Ludzie ci nie są bierni. Wystarczy choćby na chwilę zatrzymać się przy nich, a są w stanie przerwać

Czytaj dalej

DO BRACI ODŁĄCZONYCH – Duch Święty w Kościele

D u c h  Ś w i ę t y  w  K o ś c i e l e  a : A. Niezniszczalność Kościoła B. Sukcesja apostolska C. Kościoły lokalne (APOSTOLSKIE) D. Tradycja ŚWIĘTA E. Pismo Św. (kanon) F. Nieomylność Kościoła G. Prymat św. Piotra w Kościele H. Prymat biskupów rzymskich ZAKOŃZCENIE Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu nr 1 wyd. IV popr.* „Chrześcijanin moję imię, katolik zaś nazwisko. Tamto mnie mieni, to charakteryzuje; to świadczy, żem wypróbowany, tamto mówi kim jestem.” św. Pacjan, bp.Barcelony (zm. ok. 380

Czytaj dalej

KSIĘGI WTÓRNOKANONICZNE STAREGO TESTAMENTU

Toruń 2001; Biblioteczka Punktu „Effatha” w Toruniu Nr 5 * „Wszystkie (…) księgi, które Kościół przyjmuje za święte i kanoniczne w całości i ze wszystkimi ich częściami, zostały napisane z natchnienia Ducha Świętego.” papież Leon XIII, Encyklika „Providentissimus Deus” (1893) ODPOWIEDŹ na kwestie sporne (tj. liczne uogólnienia, przeinaczenia faktów, a nawet kłamstwa) zawarte w książeczce, której autorem jest Jerry Dean, p.t. „Co Biblia mówi o … apokryfach”, Gdynia 1997, wyd.

Czytaj dalej

DLACZEGO JESTEM KATOLIKIEM – Świadectwo

ODKRYŁEM, ŻE KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY WIERZE PROTESTANCKIEJ, W OGÓLE JUŻ NIE ISTNIEJE. ISTNIAŁA PO PROSTU KWESTIA, CZY POZOSTAĆ PRZY PROTESTANCKIEJ NIEZGODZIE. STWIERDZIŁEM, KU MOJEMU BEZGRANICZNEMU ZDUMIENIU, ŻE BARDZO LICZNI LIBERAŁOWIE WCIĄŻ OCHOCZO SIEJĄ PROTESTANCKĄ NIEZGODĘ, CHOĆ DAWNO JUŻ STRACILI PROTESTANCKĄ WIARĘ. Na pierwszej stronie pewnej gazety codziennej ukazał się niedawno artykuł poświęcony Nowej Liturgii[l]; nie żeby miał o niej wiele nowego do powiedzenia. Jego treść

Czytaj dalej

POLEMIKI Z PROTESTUJĄCYMI PROTESTANTAMI

Jako autor apologetycznej książki Na skale czy na piasku? ks. Andrzej Siemieniewski dostaje pocztą elektroniczną wiele listów od osób polemizujących z wyrażonymi w niej poglądami czy też po prostu z doktryną Kościoła katolickiego. Autor uprzejmie udostępnił nam obszerne fragmenty tej korespondencji, które chcemy opublikować ze względu na ich wartość apologetyczną. Wypowiedzi rozmówców są więc dostosowane do potrzeb tej prezentacji: niejednokrotnie są skrócone, czasem podzielone na części. Poprawione zostały

Czytaj dalej

EUCHARYSTIA – KRYZYS WIARY CZY POCZĄTEK ŻYCIA?

Artykuł nie jest osobistym atakiem na kogokolwiek, lecz merytoryczną reakcją na próbę zniekształcenia i skarykaturyzowania katolickiego nauczania o sakramencie Eucharystii przez autorów filmu Katolicyzm – kryzys wiary. Wspomniany film został zrealizowany przez zespół Lumen Productions w celu wykazania rzekomej niebiblijności nauczania Kościoła katolickiego. W Polsce rozpowszechnianiem filmu zajmuje się Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych [Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych, 3887 E. 55th Str., Cleveland, OHIO 44105 USA].

Czytaj dalej

REFORMACJA DEFORMACJA – ROZMOWA Z S. HAHNEM

ISTNIEJĄ TYSIĄCE PROTESTANCKICH DENOMINACJI UTWORZONYCH PRZEZ MĘŻCZYZN I KOBIETY, KTÓRZY SZCZERZE WIERZĄ, ŻE PODĄŻAJĄ ZA BIBLIĄ PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO. JEDNAK PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC, KAŻDY CZŁOWIEK JEST SWOIM PAPIEŻEM. WEDŁUG MNIE JEST TO GOTOWY PLAN, BY DOJŚĆ DO ANARCHII. Jak to się stało, że Pan, pastor prezbiteriański, został katolikiem? Po ukończeniu seminarium w 1982 r. zostałem pastorem małej wspólnoty Kościoła prezbiteriańskiego w Virginii. Studiowałem Pismo Święte i dzieliłem się ze

Czytaj dalej

SKRZYDŁA RADOŚCI – ROZMOWA Z T. HOWARDEM

PO RAZ PIERWSZY W AMERYCE I, JAK SĄDZĘ, PRAWDOPODOBNIE W OGÓLE PO RAZ PIERWSZY OD CZASÓW REFORMACJI, TAK WIELE TYSIĘCY PROTESTANTÓW EWANGELICKICH, OCZYWIŚCIE POSIADAJĄCYCH DUŻĄ WIEDZĘ RELIGIJNĄ, ZNAJĄCYCH CAŁĄ BIBLIĘ, NAWRACA SIĘ NA RZYMSKI KATOLICYZM. Jak to się stało, że po pół wieku bycia protestantem został pan katolikiem? Rzeczywiście, zanim zostałem włączony do Kościoła katolickiego przez 25 lat byłem ewangelikiem, a przez 25 kolejnych – anglikaninem.

Czytaj dalej
1 2