Dekalog i Stare Przymierze

Czy pytamy o:  Obowiązywanie Prawa Mojżeszowego?  Podleganie nakazom moralnym?  Konieczność czynienia dobrych czynów?  Jedzenie wieprzowiny, święcenie soboty, kamienowanie odstępców, zakaz czynienia wszelkich wizerunków, stosowanie obmyć opisanych w II i IV księdze mojżeszowej (kilkaset nakazów!)? W zależności od tego które z powyższych kwestii rozumiemy jako „obowiązywanie Starego Testamentu” odpowiedź może być znacząco inna. W Nowym Testamencie są

Czytaj dalej

Kanon Pisma Świętego

Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73) 66 ksiąg Starego Testamentu. Zarzuty jakoby Kościół na Soborze Trydenckim w 1546 roku „dodał księgi deuterokanoniczne” są chybione – aby je odrzucić wystarczy zajrzeć do dowolnego wydania Biblii sprzed Reformacji. Sobór nie włączył żadnych nowych ksiąg, lecz zatwierdził w uroczystym

Czytaj dalej

Objawienie, Pismo, Kościół?

Objawienie miało swą pełnię dwa tysiąclecia temu. Bóg ukazał się nam w sposób doskonały – osobiście – w osobie Jezusa Chrystusa. Zostało nam przekazanie przez tych, którzy „od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa”. Posłuszeństwo temu Objawieniu, o którym wierni byli pouczani jak to pisał Paweł „bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”2 (czyli poprzez głoszenie ustne i

Czytaj dalej