III. KOŚCIÓŁ l ŻYCIE SAKRAMENTALNE „WYZWALAJĄCE”

wymiany poglądów

1. Obecność Jezusa historycznego jest dziś kontynuowana w obecności sakramentalnej. Ukażcie Chrystusa działającego w sakramentach (nr 13).

2. Jak, przez przygotowanie się,unikać zautomatyzowanego korzystania z sakramentów? (nr 15).

3. Jak może Odnowa w Duchu Świętym przyczynić się do dowartościowania życia sakramentalnego? (nr 16–19).

4. Jak podkreślić rolę i miejsce Eucharystii w odniesieniu do wyzwalania od Złego? (nr 17 i 66–67).


Błagajmy Pana w modlitwie Kościoła, by nas prowadził do źródła całkowitej wolności.

Boże, przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, pokornie Cię prosimy, abyśmy stając się podobni do Niego na ziemi, zasłużyli na obcowanie z Nim w niebie.

Modlitwa po Komunii z 20. niedzieli zwykłej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image