Adhortacje

 • EVANGELII NUNTIANDI – PAWEŁ VI
  ‘Evangelii Nuntiandi’ jest adhortacją apostolską opublikowaną 8 grudnia 1975 r.
  przez papieża Pawła VI. Swoją nazwę wywodzi od pierwszego słowa teksu:
  Evangelii nuntiandi aetatis studium nostrae hominibus (głoszenie Ewangelii
  ludziom naszych czasów).
 • SACRAMENTUM CARITATIS – BENEDYKT XVI
  Posynodalna adhortacja apostolska papieża Benedykta XVI podpisana 22 lutego 2007 roku, a upubliczniona 13 marca 2007r