SACRAMENTUM CARITATIS – BENEDYKT XVI

Posynodalna adhortacja apostolska SACRAMENTUM CARITATIS Ojca świętego BENEDYKTA XVI do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. WPROWADZENIE 1. SAKRAMENT MIŁOŚCI[1], Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by „życie swoje

Czytaj dalej