VII. ODNOWA l ODKRYCIE ZŁA – DOKUMENTY Z MALINES – „PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY”

1. Duch Święty uwrażliwia na zło grzechu

36. Łaska Odnowy nie jest jedynie nowym doświadczeniem religijnym, żywszym uświadomieniem sobie darów i charyzmatów, za pomocą których Duch buduje wspólnotę Kościoła; dotyczy ona wszystkiego, co jest dziełem Ducha Świętego. Jego działanie daje się odczuć nie tylko w świetlanej i pozytywnej dziedzinie. Ono uwrażliwia chrześcijan na rzeczywistość świata ciemności, któremu Duch Święty się sprzeciwia. Daje jakby nową świadomość rzeczywistości Nieprzyjaciela, Wroga Królestwa Bożego.

Tajemniczy tekst św. Jana mówi: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16,8).

Niełatwa jest interpretacja tego tekstu, ale sens ogólny jest jasny: Duch Święty objawia Chrystusa – to jest Jego misja naczelna – ale w tym świetle, prawem kontrastu, pomaga odkryć to wszystko, co Mu się sprzeciwia, wszystko co pochodzi od Antychrysta.

A więc zgodnie z Pismem Świętym ukazuje nieprawość świata i jego potępienie, wyczula chrześcijan na powagę grzechu i wszechobecność zła. Ukazuje również klęskę Księcia tego świata, który na skutek śmierci Jezusa doznał całkowitej klęski.

Nie można kochać dobra bez nienawiści, nie grzesznika, ale zła i grzechu. Tym wszystkim, którzy Mu dają do siebie dostęp, Duch Święty daje nową zdolność widzenia, głoszenia i zwalczania wszystkiego, co jest negowaniem Boga w świecie.

Nie tylko bada głębokości Boga, ale również bada głębię człowieka i pobudza do zwalczania zła i grzechu osobistego i w społeczeństwie.

37. Coraz bardziej sobie uświadamiamy, że grzech nie jest jedynie osobisty, ale że obejmuje w ogromnym wymiarze nasze struktury i napięcie społeczne. Już o tym wspominaliśmy.

Nienawiść rasowa czy grupowa, egoizm klas społecznych, gwałt i terror, upadek moralności, nieuczciwość w handlu, hipokryzja i kłamstwo, wszystko to zafałszowuje ludzkie instytucje. Duch pozwala jaśniej ujrzeć, że zło, które cierpimy, nie istnieje przede wszystkim w instytucjach i rzeczach, lecz w nas, w naszej woli i naszej duszy. „Bomba nie jest niebezpieczna, mówił Denis de Rougemont, niebezpieczny jest człowiek”. Uzupełnijmy, dodając: niebezpieczny jest grzech w człowieku, a kto mówi: grzech, wkracza w dziedzinę Ducha zła, w której on działa.

Potrzebne jest światło Ducha Świętego przenikające ciemności, aby zrozumieć ciężar zła i uznać się grzesznikiem. Znana jest definicja Chestertona: „Święty, to ktoś kto wie, że jest grzesznikiem”. Inni o tym nie wiedzą i nie uznają się za grzesznych.

2. Duch Święty uwrażliwia na walkę duchową

Duch Święty normalnie ożywia świadomość ciemnego tła, na którym rozgrywa się los człowieka i przygotowuje nas do walki. W książce zatytułowanej Concerning Spiritual Gifts protestancki autor Donald Gee podkreślił logikę działania Ducha Świętego:

„Zarówno dla pojedynczego wiernego ochrzczonego Duchem Świętym – pisze – jak i dla grupy, która doświadczyła darów duchowych, świat duchowy staje się bardzo realny. Z tego wynika w sposób nieunikniony, że jaśniejsza wizja duchowa spraw Bożych prowadzi do spojrzenia innymi oczami na rzeczywistość Mocy Zła. Szczęśliwy wierzący i zespół wierzących, którzy otwierają się czujnie na tę poszerzoną wizję duchową, ale niech zachowają, ponad wszystko, swą wiarę w Boga, który chroni swój Kościół, odkupiony własną krwią, i triumfuje nad najsubtelniejszymi atakami Nieprzyjaciela”.

Tematy do refleksji i wymiany poglądów

1. Duch Święty będzie sądził świat z grzechu, sprawiedliwości i sądu. Jak Odnowa uwrażliwia na grzech?

2. Co to jest walka duchowa? Czy zdajemy sobie z tego sprawe?

3. Im subtelniejsze jest sumienie chrześcijańskie, tym lepiej zdaje sobie sprawę ze słabości. Skomentuj słowa Chestertona.

4. Odnaleźć w życiu świętych, dawnych i współczesnych, sens pokory wobec Boga.


Wyczuleni przez Ducha Świętego na zło grzechu, polećmy się Panu Jezusowi.

Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało, pomóż nam swoją łaską powstrzymywać się od grzechów i odpowiedzieć w ten sposób na wymagania Twojej miłości.

Modlitwa z poniedziałku 2. Tygodnia Wielkiego Postu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageChange Image