Jak i dlaczego istnieje Chrzest?

Czy jest on jedynie czymś w rodzaju oficjalnego aktu przystąpienia do zboru i nie wiąże go bezpośrednio z Nowym Narodzeniem. Zobaczmy zatem, co o zadaniach Chrztu mówi Pismo Święte. Wygląda na to, iż jest on ważny, skoro św.Paweł w Liście do Hebrajczyków zaliczył naukę o chrztach do fundamentu chrześcijaństwa. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/chrzest.pdf

Czytaj dalej

CZY ŚW. PIOTR BYŁ W RZYMIE? +sukcesja apostolska +nieomylność

Niektórzy negują pobyt Piotra w Rzymie.   NT nie neguje obecności Piotra w stolicy cesarstwa. Bezpośrednim biblijnym potwierdzeniem obecności Piotra w Rzymie są jego własne słowa z 1P 5:13, które zawierają pozdrowienia od całej wspólnoty rzymskiej skupionej wokół jego osoby: „Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek – mój syn” (por. Dz 12:17 i pkt 19.3.).

Czytaj dalej

Piekło – trudny dar Boga

Być może dziwisz się, Czytelniku, że rozpoczynam książkę właśnie od tematu Piekła. Czynię to nieprzypadkowo – dla wielu osób bowiem właśnie ten temat stanowi największy problem w wierze. Ileż to razy słyszałem zarzut: Jak Bóg może być dobry, skoro stworzył Piekło? Czy to możliwe by kochający Bóg skazywał człowieka na wieczne potępienie? Odpowiedź jest dość prosta i oczywista, jednak zanim

Czytaj dalej

Maryjność pobożna i bezbożna

Jakoś tak się stało, ze kwestie maryjne stały się „kością niezgody”. Wiele osób przyznaje się do takich czy innych wątpliwości w tej kwestii. Przyznam, że i ja nie byłem tu wyjątkiem. Gdy jednak wczytałem się w dokumenty papieskie i soborowe definiujące naukę Kościoła w kwestiach maryjnych, nie posiadałem się ze zdumienia. Okazało się, że Kościół wcale nie naucza tego, czego

Czytaj dalej

Czy modlitwa różańcowa opiera się na Piśmie Św?

BIBLIJNOŚĆ RÓŻAŃCA. Różaniec JEST modlitwą biblijną, bowiem tekst różańca to przede wszystkim wersety z Nowego Testamentu z Ewangelii Św.Łukasza 1 : 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». oraz Łk 1 : 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. i Modlitwa Pańska z

Czytaj dalej

Ciało karmiące się Ciałem – Eucharystia pokarmem Kościoła

Kwestia Eucharystii jest zupełnie kluczowa. Wszystkie oskarżenia katolicyzmu o bałwochwalstwo przy okazji wizerunków czy czci świętych są bzdurne – gdyż ani świętych, ani wizerunków nikt z katolików nie uważa za Boga2. Jeśli jednak Kościół myli się co do Eucharystii, to jesteśmy bałwochwalcami. Jeśli protestanci mają rację, to my, katolicy od niemal 2000 lat oszukujemy w haniebny sposób miliardy ludzi. Odpowiada

Czytaj dalej

Książki apologetyczne

Ogień w Kościele Pierwsza Sesja Apologetyczna Ziębice 24-26 sierpnia 2001 r. Tęsknota za jednym widzialnym Kościołem – ekumenizm mniej lub bardziej skuteczny NA SKALE CZY NA PIASKU ks. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI 2001 WIELE ŚCIEŻEK NA RÓŻNE SZCZYTY – MISTYKA RELIGII ks. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI 2001 EWANGELIKALNA DUCHOWOŚĆ NOWEGO NARODZENIA  A TRADYCJA KATOLICKA ks. ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI 2001 Armagedon w 1975 roku – “możliwy”

Czytaj dalej

HISTORIA ZBAWIENIA NA PODSTAWIE PRZYPOWIEŚCI O DOBRYM SAMARYTANINIE (Łk 10,29-37)

Kiedy czytamy dzisiaj Pismo Święte, szukamy w nim życiodajnego słowa, które nada kierunek naszej egzystencji, napełni nas wiarą i nadzieją, umocni nasza wiarę. A jeśli chcemy tym słowem żyć, dokładamy wszelkich starań, aby je dobrze zrozumieć. Właśnie nauka zwana egzegezą zajmuje się wyjaśnianiem sensu tekstu biblijnego. Głównym celem egzegezy jest ustalenie sensu dosłownego Pisma[1], czyli tego sensu, jaki autor natchniony

Czytaj dalej

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY – UTOPIA RAJU SEKSUALNEGO

Obserwowane obecnie przemiany w podejściu do seksualności dokonywały się na tle o wiele szerszego procesu, nabierającego tempa na początku XX wieku. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich okoliczności, które ten proces tworzyły. Z pewnością wielką rolę odegrał w nim Z. Freud, gdyż jako pierwszy uświadomił szerokim kręgom społeczeństwa znaczenie seksualności w rozwoju człowieka. W 1905 roku opublikował rozprawę, w której

Czytaj dalej

CONSOLAMENTUM ŚREDNIOWIECZNYCH KATARÓW

Do tej pory w naszej panoramie duchowości chrześcijańskiej w aspekcie nowego narodzenia koncentrowaliśmy się głównie na jej przejawach ortodoksyjnych: czy to w Kościele wschodnim, czy też w duchowości chrześcijańskiego Zachodu. Warto jednak rozważać to zjawisko od różnych stron, także w aspekcie historycznych precedensów heterodoksyjnych. Dlatego pouczające może być zastanowienie się nieco nad pewnym zdecydowanie niekatolickim ruchem pobożności średniowiecznego chrześcijaństwa. Chodzi

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 37