Kościół wobec hitleryzmu – fakty

 Nieprawdą jest, jakoby papież wspierał nazizm ani że nie potępiał jego działań – przeciwnie, protestował znacznie intensywniej niż jakikolwiek inny światowy autorytet  Gdy okazało się, że oficjalne wystąpienia wzmacniają jedynie hitlerowski terror, Watykan zamienił je na szereg działań poufnych – od zabiegów dyplomatycznych po polecenie ukrywania i pomocy w emigracji Żydów do krajów nie objętych wojną – co

Czytaj dalej

Trójca i Duch Święty

[Konstantyn] zawyrokował, że nauka o „trójcy” ma być odtąd wyznaniem wiary religijnego społeczeństwa. Narzucił on tę doktrynę na soborze w Nicei. Apostołowie nie znali katolickiej, trynitarnej formuły „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – nie była ona w pierwotnym chrześcijaństwie wcale znana. Jak zwykle sprawdzimy powyższe twierdzenia: pomocą będą nam słowa Starego i Nowego Testamentu, świadectwa wczesnochrześcijańskie, a

Czytaj dalej

Objawienie, Pismo, Kościół?

Objawienie miało swą pełnię dwa tysiąclecia temu. Bóg ukazał się nam w sposób doskonały – osobiście – w osobie Jezusa Chrystusa. Zostało nam przekazanie przez tych, którzy „od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa”. Posłuszeństwo temu Objawieniu, o którym wierni byli pouczani jak to pisał Paweł „bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.”2 (czyli poprzez głoszenie ustne i

Czytaj dalej

Czyściec i modlitwa za zmarłych

Jest rzeczą interesującą, że formalnym powodem kontrowersji, która rosnąc i nabierając pędu doprowadziła do XVI wiecznego rozłamu (elegancko nazwanego „Reformacją”) w Kościele Zachodnim była dość marginalna kwestia teologiczna, związana z modlitwą za zmarłych, odpustami i Czyśćcem. Być może ważniejsze od teologicznych były względy społeczne; nie można też zapominać o tle epoki, w której cesarz potrzebował wygodnej opcji wyznaniowej dla realizacji

Czytaj dalej

Dlaczego Kościół nie płaci podatków i jest utrzymywany przez państwo?

Wiele słyszy się pretensji w sprawie sprzedaży przez miasto terenów pod budowę nowych świątyń. Jednak warto zdać sobie sprawę, że o wiele większa procentowo liczba osób (czytaj – podatników) korzysta z kościołów niż z innych obiektów publicznych – z boiskami sportowymi (bynajmniej nie dla zwykłego obywatela, lecz dla tzw. zawodowców i ich kibicow), muzeami i teatrami włącznie. I nikt nie

Czytaj dalej

Zbawienie – z wiary czy z uczynków?

Marcin Luter, odchodząc z Kościoła sformułował trzy zasady Reformacji: sama biblia sama wiara sama łaska Niniejszy rozdział poświęcony zostanie zasadzie „sama wiara” (a pośrednio także „sama łaska”). Prześledzimy świadectwo Pisma a także nauczanie Kościoła na ten temat. Zapraszam Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/sf.pdf

Czytaj dalej

Przeciwko tezom -Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa- Richarda Bennetta

Nadesłano mi pracę Richarda Bennetta p.t. Kto jest prawdziwym Zastępcą Chrystusa. Tekst ten zawiera tak wiele nieporozumień, że stanowi niezły sposób skomentowania niektórych co bardziej absurdalnych zarzutów skierowanych pod adresem papiestwa. Poniżej tekst w ramkach pochodzi z artykułu p.Bennetta, reszta pochodzi ode mnie. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/bennett.pdf

Czytaj dalej

Skała czy dwie skały, czyli ustanowienie papiestwa.

Niewiele zagadnień budzi tyle emocji, co sprawa papiestwa. Szczególnym atakom poddają Bracia Protestanci nazywanie papieża „Ojcem”, przyznawanie mu statusu nieomylności czy mówienie o skale na której zbudowany jest Kościół. Ponieważ zagadnienie to związane jest z autorytetem nauczającym, słusznym będzie poświęcić mu nieco czasu. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/prymat.pdf

Czytaj dalej

Pośrednictwo Maryi?

Pora porozmawiać o tytułach jakie niekiedy nadaje się Maryi na zasadzie współuczestnictwa. Podkreślić należy, że są to cechy których właścicielem jest Jezus Chrystus – w żadnym wypadku nie są one autonomiczną własnością Maryi i w żadnym wypadku nie mają cechy konieczności – działania Chrystusa są zupełnie wystarczające, a Maryja jest do nich dopuszczona aktem Łaski Boga. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/jedynyposrednik.pdf

Czytaj dalej

Jak i dlaczego istnieje Chrzest?

Czy jest on jedynie czymś w rodzaju oficjalnego aktu przystąpienia do zboru i nie wiąże go bezpośrednio z Nowym Narodzeniem. Zobaczmy zatem, co o zadaniach Chrztu mówi Pismo Święte. Wygląda na to, iż jest on ważny, skoro św.Paweł w Liście do Hebrajczyków zaliczył naukę o chrztach do fundamentu chrześcijaństwa. Marek Piotrowski http://analizy.biz/marek1962/chrzest.pdf

Czytaj dalej
1 2 3 4 37